Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ریاست پاسپورت: توزیع پاسپورت چهارشنبه آغاز می‌شود

عبدالکریم حسیب، رییس عمومی پاسپورت، گفته است که روند توزیع پاسپورت به روز چهارشنبه هفته پیش‌رو در سراسر کشور از سر گرفته می‌شود.

مسوولان در ریاست عمومی پاسپورت که در یک نشست خبری حضور داشتند، گفته‌اند که تلاش خواهد شد تا روزانه تا ۱۰هزار جلد پاسپورت به شهروندان توزیع شود.

عبدالکریم حسیب گفت: «روز چهارشنبه روند توزیع پاسپورت در کابل و ولایات یکجا از سر گرفته می‌شود و ما در قسمت سهولت برای مردم زیاد کوشش کردیم.»

روند توزیع پاسپورت نزدیک به پنج ماه می‌شود که در کشور متوقف است.

رییس عمومی پاسپورت اطمینان داد که از کمیشن‌کاری و جعل‌کاری در این ریاست، جلوگیری شده است و هر شهروند از ولایت خودش می‌تواند پاسپورت دریافت کند.

شیرشاه قریشی، معاون ریاست عمومی پاسپورت، در این باره گفت: «قبلا سیستم تنها در کابل باز بود.  تمام ثبت‌نام در کابل است . از این به بعد هم می‌توانند در ولایت‌های مربوطه خود انتخاب کنند.»

از سویی‌هم، برخی از پایتخت‌نشینان از امارت اسلامی می‌خواهند که در روند توزیع پاسپورت سهولت ایجاد شود و پاسپورت به گونه شفاف به مردم توزیع شود.

احمد میلاد، باشنده کابل، گفت: «ازاین‌که روند توزیع پاسپورت را هفته آینده و روز چهارشنبه آغاز می‌کنند حداقل یک گزینه در میان باشد که شفافیت وجود داشته باشد.»

سیف الله، یک باشنده دیگر، می‌گوید: «دیگر هم کوشش بکنند که این روند شفاف شود و این پروسه به گونه شفاف به پایان برسد.»

معاون ریاست عمومی پاسپورت در این نشست هبری اطمینان داد که فعالیت این ریاست با آمادگی کامل از سر گرفته می‌شود و این روند بار دیگر متوقف نخواهد شد. 

ریاست پاسپورت: توزیع پاسپورت چهارشنبه آغاز می‌شود

مسوولان در ریاست عمومی پاسپورت که در یک نشست خبری حضور داشتند، گفته‌اند که تلاش خواهد شد تا روزانه تا ۱۰هزار جلد پاسپورت توزیع شود.

Thumbnail

عبدالکریم حسیب، رییس عمومی پاسپورت، گفته است که روند توزیع پاسپورت به روز چهارشنبه هفته پیش‌رو در سراسر کشور از سر گرفته می‌شود.

مسوولان در ریاست عمومی پاسپورت که در یک نشست خبری حضور داشتند، گفته‌اند که تلاش خواهد شد تا روزانه تا ۱۰هزار جلد پاسپورت به شهروندان توزیع شود.

عبدالکریم حسیب گفت: «روز چهارشنبه روند توزیع پاسپورت در کابل و ولایات یکجا از سر گرفته می‌شود و ما در قسمت سهولت برای مردم زیاد کوشش کردیم.»

روند توزیع پاسپورت نزدیک به پنج ماه می‌شود که در کشور متوقف است.

رییس عمومی پاسپورت اطمینان داد که از کمیشن‌کاری و جعل‌کاری در این ریاست، جلوگیری شده است و هر شهروند از ولایت خودش می‌تواند پاسپورت دریافت کند.

شیرشاه قریشی، معاون ریاست عمومی پاسپورت، در این باره گفت: «قبلا سیستم تنها در کابل باز بود.  تمام ثبت‌نام در کابل است . از این به بعد هم می‌توانند در ولایت‌های مربوطه خود انتخاب کنند.»

از سویی‌هم، برخی از پایتخت‌نشینان از امارت اسلامی می‌خواهند که در روند توزیع پاسپورت سهولت ایجاد شود و پاسپورت به گونه شفاف به مردم توزیع شود.

احمد میلاد، باشنده کابل، گفت: «ازاین‌که روند توزیع پاسپورت را هفته آینده و روز چهارشنبه آغاز می‌کنند حداقل یک گزینه در میان باشد که شفافیت وجود داشته باشد.»

سیف الله، یک باشنده دیگر، می‌گوید: «دیگر هم کوشش بکنند که این روند شفاف شود و این پروسه به گونه شفاف به پایان برسد.»

معاون ریاست عمومی پاسپورت در این نشست هبری اطمینان داد که فعالیت این ریاست با آمادگی کامل از سر گرفته می‌شود و این روند بار دیگر متوقف نخواهد شد. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره