Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قونسل ا.ا در کراچی: به وضع زندانیان افغان در کراچی رسیدگی شود

قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان به طلوع‌نیوز می‌گوید که دهها شهروند کشور در زندانهای پاکستان بیمار استند و در حالت دشواری به بسر می‌برند.

این دیپلومات حکومت سرپرست با انتقاد از برخورد پولیس پاکستان با زندانیان کشور، می‌افزاید که در سه ماه گذشته، چهار شهروند کشور در زندان‌های پاکستان جان باخته اند.

عبدالجبار تخاری، قونسل افغانستان در شهر کراچی در این باره گفت: «به وزارت داخله پاکستان گفتیم که او برای معالجه از کشور خود آمده است و در شرایط بسیار بدی قرار دارد، آما هیچ توجهی به او نکردند. قبل از این هم سه نفر از هموطنان ما به حق رسیده بودند.»

قونسل افغانستان در شهر کراچی از پاکستان می‌خواهد که بی درنگ این زندانیان را آزاد بسازد.

آقای تخاری افزود: «او سرطان خواهد داشت، مشکلات قلبی خواهد داشت، مشکلات گرده خواهد داشت، در چنین شرایط سختی او را به زندان می‌اندازید، او را رنج می‌دهید و نمی‌گذارید که علاج خود را بکند. این بسیار ظلم سخت است.»

شمار زیادی از شهروندان افغانستان در زندان‌های ایالت سیند به ویژه در شهر کراچی  پاکستان بسر می‌برند، زنان، کودکان و بزرگ‌سالان نیز در میان این زندانیان استند.

آصفه استانکزی، فعال حقوق مهاجرین گفت: «تعدادی زیادی از اینها که خانواده‌های شان اینجا نیستند با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند و از طرف دیگر پول کافی برای اینکه وکیل کارهای از آنها بررسی کند ندارند.»

افزون بر پاکستان، شماری از پناهجویان افغانستان در ایران نیز زندانی هستند و هیاتی از امارت اسلامی به رهبری دادستانی کل برای بررسی اوضاع زندانیان به ایران رفته است.

پاکستان و ایران میزبان نزدیک به هشت میلیون شهروند کشور هستند. قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان می‌گوید که ۷۵۰ شهروند کشور در زندان‌های پاکستان بسر می‌برند که بسیاری از آنان بیمار هستند و در حالت‌ بد قرار دارند.

قونسل ا.ا در کراچی: به وضع زندانیان افغان در کراچی رسیدگی شود

این دیپلومات حکومت سرپرست با انتقاد از برخورد پولیس پاکستان با زندانیان کشور، می‌افزاید که در سه ماه گذشته، چهار شهروند کشور در زندان‌های پاکستان جان باخته اند.

تصویر بندانگشتی

قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان به طلوع‌نیوز می‌گوید که دهها شهروند کشور در زندانهای پاکستان بیمار استند و در حالت دشواری به بسر می‌برند.

این دیپلومات حکومت سرپرست با انتقاد از برخورد پولیس پاکستان با زندانیان کشور، می‌افزاید که در سه ماه گذشته، چهار شهروند کشور در زندان‌های پاکستان جان باخته اند.

عبدالجبار تخاری، قونسل افغانستان در شهر کراچی در این باره گفت: «به وزارت داخله پاکستان گفتیم که او برای معالجه از کشور خود آمده است و در شرایط بسیار بدی قرار دارد، آما هیچ توجهی به او نکردند. قبل از این هم سه نفر از هموطنان ما به حق رسیده بودند.»

قونسل افغانستان در شهر کراچی از پاکستان می‌خواهد که بی درنگ این زندانیان را آزاد بسازد.

آقای تخاری افزود: «او سرطان خواهد داشت، مشکلات قلبی خواهد داشت، مشکلات گرده خواهد داشت، در چنین شرایط سختی او را به زندان می‌اندازید، او را رنج می‌دهید و نمی‌گذارید که علاج خود را بکند. این بسیار ظلم سخت است.»

شمار زیادی از شهروندان افغانستان در زندان‌های ایالت سیند به ویژه در شهر کراچی  پاکستان بسر می‌برند، زنان، کودکان و بزرگ‌سالان نیز در میان این زندانیان استند.

آصفه استانکزی، فعال حقوق مهاجرین گفت: «تعدادی زیادی از اینها که خانواده‌های شان اینجا نیستند با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند و از طرف دیگر پول کافی برای اینکه وکیل کارهای از آنها بررسی کند ندارند.»

افزون بر پاکستان، شماری از پناهجویان افغانستان در ایران نیز زندانی هستند و هیاتی از امارت اسلامی به رهبری دادستانی کل برای بررسی اوضاع زندانیان به ایران رفته است.

پاکستان و ایران میزبان نزدیک به هشت میلیون شهروند کشور هستند. قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان می‌گوید که ۷۵۰ شهروند کشور در زندان‌های پاکستان بسر می‌برند که بسیاری از آنان بیمار هستند و در حالت‌ بد قرار دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره