Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد دانشجویان از نبود امکانات برای مطالعه در ولایت‌ها

برخی از دانشجویان به طلوع‌نیوز می‌گویند که امکانات کافی برای مطالعه در ولایت‌های شان وجود ندارد.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که در ایجاد امکانات مطالعه در ولایت‌ها توجه کند.

حبیب که از پکتیا به کابل آمده است، گفت: «هیچ چیز نیست که ما زیاد مطالعه کنیم یا مردم بیایند در کتاب‌خانه مطالعه کنند کتاب‌خانه دولتی ما نداریم.»

نورالحق، یک دانشجوی دیگر، به طلوع‌نیوز گفت: «از دولت همچنان تقاضا داریم تا کتاب‌خانه‌ها را بیش‌تر سازد تا محصلین بتوانند بدون این که مشکلات زیادتر به کتاب دست‌رسی آسان داشته باشند.»

همزمان با این، مسوول کتاب‌خانه زن می‌گوید که پس از بسته شدن دانشگاه‌ها، شمار مراجعه کنندگان  این کتاب‌خانه کاهش یافته است.

ژولیا پارسی، مسوول کتاب‌خانه زن، از امارت اسلامی می‌خواهد که زمینه فعالیت بیش‌تر را برای بانوان در بخش آموزش و کتاب‌خوانی فراهم و از وضع محدودیت‌ها بر بانوان، جلوگیری کند.

خانم پارسی به طلوع‌نیوز گفت: «خواست من از آنان این است که اگر واقعاً اینان می‌خواهند فرهنگ کتاب‌خوانی ترویج پیدا کند اول خوب به کتاب‌خانه ما ممانعت نکنند بگذارند که کتاب‌خانه ما رونق پیدا کند کتاب‌خانه ما همیشه باز باشد و دختران رفت و آمد کنند.»

عبدالله عابد رییس کتاب‌خانه عامه نیز می‌گوید که نیاز است تا در زمینه رشد فرهنگ توجه شود.

عبدالله عابد در این باره گفت: «امارت باید توجه خاص کند امروز هر چقدر مصارف که در ارگان‌های نظامی می‌شود باید برای فرهنگ و نهادهای علمی نیز مصارف خاص شود که بیست سال باید نیاز به پولیس نباشد.»

اما مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند که توجه ویژه برای رشد فرهنگ مطالعه در کشور دارد و بودجه‌ی را در سال آینده برای ایجاد کتاب‌خانه‌ها در نظر گرفته است.

حیات الله مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «واقعاً این مشکلات وجود دارد. موجود است و ما کوشش و تلاش می‌کنیم و در سال نو کوشش ما این است که بودجه خاص تعیین شود برای ساخت کتاب‌خانه‌های جدید.»

در همین حال، شماری از کتاب‌فروشان می‌گویند که بازار فروش کتاب کم‌رنگ شده است و حکومت سرپرست باید برای رشد فرهنگ مطالعه اقدام‌های راهبردی را در دست گیرد.

صفی الله، مسوول کتاب‌خانه و کتاب‌فروشی، گفت: «در این عرصه باید دولت یک استراتیژی ملی فرهنگی بسازد که مسیر مشخص پیدا کند و بعد از آن کتاب‌خانه‌های عامه حداقل در هر ولسوالی ساخته شود کتاب‌خوان داشته باشد و دولت کتاب خریداری کند.»

محمد اکبر عظیمی، رییس اتحادیه کتاب‌فروشان جوی شیر کابل، گفت: «بدبختانه در کشور ما فرهنگ مطالعه کتاب بسیار ضعیف است. ضعیف به این معنا است یا کتاب در دسترس شان قرار ندارد و یا این است که آنان از کتاب دور هستند.»

هرچند روز جهانی کتاب در بیست‌وسوم ماه اپریل است؛ اما کشورهای بریتانیا و ایرلند روز کتاب را در نخستین پنجشنبه ماه مارچ بزرگ‌داشت می‌کنند.

انتقاد دانشجویان از نبود امکانات برای مطالعه در ولایت‌ها

همزمان با این، مسوول کتاب‌خانه زن می‌گوید که پس از بسته شدن دانشگاه‌ها، شمار مشتریان این کتاب‌خانه کاهش یافته است.

تصویر بندانگشتی

برخی از دانشجویان به طلوع‌نیوز می‌گویند که امکانات کافی برای مطالعه در ولایت‌های شان وجود ندارد.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که در ایجاد امکانات مطالعه در ولایت‌ها توجه کند.

حبیب که از پکتیا به کابل آمده است، گفت: «هیچ چیز نیست که ما زیاد مطالعه کنیم یا مردم بیایند در کتاب‌خانه مطالعه کنند کتاب‌خانه دولتی ما نداریم.»

نورالحق، یک دانشجوی دیگر، به طلوع‌نیوز گفت: «از دولت همچنان تقاضا داریم تا کتاب‌خانه‌ها را بیش‌تر سازد تا محصلین بتوانند بدون این که مشکلات زیادتر به کتاب دست‌رسی آسان داشته باشند.»

همزمان با این، مسوول کتاب‌خانه زن می‌گوید که پس از بسته شدن دانشگاه‌ها، شمار مراجعه کنندگان  این کتاب‌خانه کاهش یافته است.

ژولیا پارسی، مسوول کتاب‌خانه زن، از امارت اسلامی می‌خواهد که زمینه فعالیت بیش‌تر را برای بانوان در بخش آموزش و کتاب‌خوانی فراهم و از وضع محدودیت‌ها بر بانوان، جلوگیری کند.

خانم پارسی به طلوع‌نیوز گفت: «خواست من از آنان این است که اگر واقعاً اینان می‌خواهند فرهنگ کتاب‌خوانی ترویج پیدا کند اول خوب به کتاب‌خانه ما ممانعت نکنند بگذارند که کتاب‌خانه ما رونق پیدا کند کتاب‌خانه ما همیشه باز باشد و دختران رفت و آمد کنند.»

عبدالله عابد رییس کتاب‌خانه عامه نیز می‌گوید که نیاز است تا در زمینه رشد فرهنگ توجه شود.

عبدالله عابد در این باره گفت: «امارت باید توجه خاص کند امروز هر چقدر مصارف که در ارگان‌های نظامی می‌شود باید برای فرهنگ و نهادهای علمی نیز مصارف خاص شود که بیست سال باید نیاز به پولیس نباشد.»

اما مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند که توجه ویژه برای رشد فرهنگ مطالعه در کشور دارد و بودجه‌ی را در سال آینده برای ایجاد کتاب‌خانه‌ها در نظر گرفته است.

حیات الله مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «واقعاً این مشکلات وجود دارد. موجود است و ما کوشش و تلاش می‌کنیم و در سال نو کوشش ما این است که بودجه خاص تعیین شود برای ساخت کتاب‌خانه‌های جدید.»

در همین حال، شماری از کتاب‌فروشان می‌گویند که بازار فروش کتاب کم‌رنگ شده است و حکومت سرپرست باید برای رشد فرهنگ مطالعه اقدام‌های راهبردی را در دست گیرد.

صفی الله، مسوول کتاب‌خانه و کتاب‌فروشی، گفت: «در این عرصه باید دولت یک استراتیژی ملی فرهنگی بسازد که مسیر مشخص پیدا کند و بعد از آن کتاب‌خانه‌های عامه حداقل در هر ولسوالی ساخته شود کتاب‌خوان داشته باشد و دولت کتاب خریداری کند.»

محمد اکبر عظیمی، رییس اتحادیه کتاب‌فروشان جوی شیر کابل، گفت: «بدبختانه در کشور ما فرهنگ مطالعه کتاب بسیار ضعیف است. ضعیف به این معنا است یا کتاب در دسترس شان قرار ندارد و یا این است که آنان از کتاب دور هستند.»

هرچند روز جهانی کتاب در بیست‌وسوم ماه اپریل است؛ اما کشورهای بریتانیا و ایرلند روز کتاب را در نخستین پنجشنبه ماه مارچ بزرگ‌داشت می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره