Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری برنامه آگاهی‌‌‌‌دهی در باره تطبیق واکسین پولیو در پکتیکا

برنامه آگاهی‌دهی در باره تطبیق واکسین پولیو در شهر شرنه مرکز ولایت پکتیکا از سوی صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برگزار شده است.

مسوولان می‌گویند که در این برنامه دو روزه روی فواید تطبیق واکسین پولیو، به مردم آگاهی داده می‌شود.

عبدالقدوس عظیمی، رییس شورای علمای پکتیکا، گفت: «وقایه یعنی حفظ‌الصحه یا حفاظت خود از امراض یک فریضه مسلمانان است و این‌گونه کودکان کوچکی که ما و شما مسوولیت آنان را داریم و مکلفیت داریم، برای آنان نیز باید چنین شرایطی برابر کنیم که وقایه شان شود.»

شمس الرحمن فروتن، عالم دین، گفت: «اگر این واکسین‌ها تطبیق نشود، بالاخره مردم ما و کودکان ما با خطر مواجه می‌شوند. از نظر اسلام، این وجیبه اسلامی و ملی ما است تا این گونه افکار تصحیح شوند.»

به گفته مسوولان، هدف از برگزاری این برنامه، تشویق مردم به تطبیق واکسین فلج کودکان و آگاهی‌دهی عمومی در باره جلوگیری از بیماری فلج، از دیدگاه اسلام است.

همزمان با این، شماری دیگری از عالمان دین در مورد تطبیق این واکسین دیدگاه گوناگون دارند.

انور الدين، عالم دین، گفت: «اگر به یک کودک ضرر برسد، در روز قیامت چه جواب خواهیم داد. به ملت و مردم چی جواب خواهیم داد.»

ذکی الله، عالم دین، گفت: «دلیل آن این است که ما بر خیر و شر آن نفهمیده‌ایم. بر سخنی که ما بر آن یقین نداریم که خیر است یا شر است، تردید و تردید نه کردن بر آن کار ما نیست.»

در همین حال، مسوولان محلی پکتیکا می‌گویند که هنوز هم در برخی از ولسوالی‌های این ولایت، شماری از خانواده‌ها، از تطبیق واکسین پولیو به کودکان شان، خوداری می‌کنند.

حکمت الله عصمت، رییس صحت عامه پکتیکا‌، گفت: «در شماری از ولسوالی‌های محدود تعداد کم افراد که آنان در مورد واکسین پولیو تحت تاثیر تبلیغات و پروپاگند منفی قرار گرفته اند، بسیار افراد اندکی انکار کننده داریم.»

پکتيکا که یکی ازمناطق مشکوک به بیماری پولیو به شمار می‌رود، حدود سه سال پیش در ولسوالی خوشامند این ولایت، یک رویداد مثبت به ثبت رسیده بود که به گفته مسوولان، اکنون منفی شده است.

برگزاری برنامه آگاهی‌‌‌‌دهی در باره تطبیق واکسین پولیو در پکتیکا

به گفته مسوولان، هدف از برگزاری این برنامه، تشویق مردم به تطبیق واکسین فلج کودکان و آگاهی‌دهی عمومی در باره جلوگیری از بیماری فلج کودکان، از دیدگاه اسلام است.

تصویر بندانگشتی

برنامه آگاهی‌دهی در باره تطبیق واکسین پولیو در شهر شرنه مرکز ولایت پکتیکا از سوی صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برگزار شده است.

مسوولان می‌گویند که در این برنامه دو روزه روی فواید تطبیق واکسین پولیو، به مردم آگاهی داده می‌شود.

عبدالقدوس عظیمی، رییس شورای علمای پکتیکا، گفت: «وقایه یعنی حفظ‌الصحه یا حفاظت خود از امراض یک فریضه مسلمانان است و این‌گونه کودکان کوچکی که ما و شما مسوولیت آنان را داریم و مکلفیت داریم، برای آنان نیز باید چنین شرایطی برابر کنیم که وقایه شان شود.»

شمس الرحمن فروتن، عالم دین، گفت: «اگر این واکسین‌ها تطبیق نشود، بالاخره مردم ما و کودکان ما با خطر مواجه می‌شوند. از نظر اسلام، این وجیبه اسلامی و ملی ما است تا این گونه افکار تصحیح شوند.»

به گفته مسوولان، هدف از برگزاری این برنامه، تشویق مردم به تطبیق واکسین فلج کودکان و آگاهی‌دهی عمومی در باره جلوگیری از بیماری فلج، از دیدگاه اسلام است.

همزمان با این، شماری دیگری از عالمان دین در مورد تطبیق این واکسین دیدگاه گوناگون دارند.

انور الدين، عالم دین، گفت: «اگر به یک کودک ضرر برسد، در روز قیامت چه جواب خواهیم داد. به ملت و مردم چی جواب خواهیم داد.»

ذکی الله، عالم دین، گفت: «دلیل آن این است که ما بر خیر و شر آن نفهمیده‌ایم. بر سخنی که ما بر آن یقین نداریم که خیر است یا شر است، تردید و تردید نه کردن بر آن کار ما نیست.»

در همین حال، مسوولان محلی پکتیکا می‌گویند که هنوز هم در برخی از ولسوالی‌های این ولایت، شماری از خانواده‌ها، از تطبیق واکسین پولیو به کودکان شان، خوداری می‌کنند.

حکمت الله عصمت، رییس صحت عامه پکتیکا‌، گفت: «در شماری از ولسوالی‌های محدود تعداد کم افراد که آنان در مورد واکسین پولیو تحت تاثیر تبلیغات و پروپاگند منفی قرار گرفته اند، بسیار افراد اندکی انکار کننده داریم.»

پکتيکا که یکی ازمناطق مشکوک به بیماری پولیو به شمار می‌رود، حدود سه سال پیش در ولسوالی خوشامند این ولایت، یک رویداد مثبت به ثبت رسیده بود که به گفته مسوولان، اکنون منفی شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره