Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عملیات نیروهای ا.ا بر مخفی‌گاه داعش در هرات

مقام‌های امنیتی هرات می‌گویند که شش فرد وابسته به داعش به شمول یک زن در عملیات نیروهای امنیتی بر یک مخفی‌گاه این گروه در شهر هرات، کشته شده‌اند.

این عملیات، نیمه‌های شب گذشته در ناحیه چهاردهم شهر هرات انجام شده است.

مقام‌های امنیتی می‌افزایند که این درگیری بیش‌تر از یک ساعت ادامه پیدا داشت و ‌یکی از کشته شدگان شهروند خارجی است.

عبدالله انصاف، سخنگوی فرماندهی امنیه هرات، در این باره گفت: «قومندانی امنیه دست به کار می‌شود و به همان ساحه می‌رود، بعد از یک درگیری سریع بین آنان، که الحمدالله شش تن از افراد داعش که در این سرای قبلاً ساکن بودند، از بین برده می‌شوند.»

به گفته مقام‌های امنیتی،‌ پنج میل جنگ‌افزار نیز از نزد افراد وابسته به داعش به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

در همین حال، شماری از باشندگان شهر هرات خواهان تدابیر شدیدتر امنیتی در این ولایت استند.

احمدشاه فیروزی، باشنده هرات، به طلوع‌نیوز گفت: «چون خود ما وقتی خبر نداشته باشیم که در خانه پهلوی ما چی می‌گذرد، کی جا گرفته است، حالی کسی است یا نیست. هر شب ما به ترس و لرز بخواهیم بخوابیم خو زندگی نمی‌شود.»

شریف احمد، باشنده بعدی، می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی این است که جلو این دهشت‌افگنان را بگیرد. مردم در سایه‌ی امن و آرام زندگی کنند.»

آگاهان نظامی، حضور و فعالیت‌های افراد وابسته به گروه داعش را در شهرها نگران کننده می‌دانند.

محمد نعیم غیور، آگاه نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «داعش خصوصاً در داخل افغانستان به عنوان یک خطر جدی محسوب می‌شود.»

در شش ماه پسین، این سومین عملیات نظامی در برابر افراد وابسته به داعش در شهر هرات است. نزدیک به چهار ماه پیش در یک عملیات نیروهای امنیتی در شمال شهر هرات،‌ پنج تن کشته شدند.

پیش از آن نیز‌ سه تن از افراد وابسته به این گروه در عملیات نیروهای استخبارات‌ در حوزه چهارم شهر هرات کشته شدند.

عملیات نیروهای ا.ا بر مخفی‌گاه داعش در هرات

مقام‌های امنیتی می‌افزایند که این درگیری بیش‌تر از یک ساعت ادامه پیدا داشت و ‌یکی از کشته شدگان شهروند خارجی است.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های امنیتی هرات می‌گویند که شش فرد وابسته به داعش به شمول یک زن در عملیات نیروهای امنیتی بر یک مخفی‌گاه این گروه در شهر هرات، کشته شده‌اند.

این عملیات، نیمه‌های شب گذشته در ناحیه چهاردهم شهر هرات انجام شده است.

مقام‌های امنیتی می‌افزایند که این درگیری بیش‌تر از یک ساعت ادامه پیدا داشت و ‌یکی از کشته شدگان شهروند خارجی است.

عبدالله انصاف، سخنگوی فرماندهی امنیه هرات، در این باره گفت: «قومندانی امنیه دست به کار می‌شود و به همان ساحه می‌رود، بعد از یک درگیری سریع بین آنان، که الحمدالله شش تن از افراد داعش که در این سرای قبلاً ساکن بودند، از بین برده می‌شوند.»

به گفته مقام‌های امنیتی،‌ پنج میل جنگ‌افزار نیز از نزد افراد وابسته به داعش به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

در همین حال، شماری از باشندگان شهر هرات خواهان تدابیر شدیدتر امنیتی در این ولایت استند.

احمدشاه فیروزی، باشنده هرات، به طلوع‌نیوز گفت: «چون خود ما وقتی خبر نداشته باشیم که در خانه پهلوی ما چی می‌گذرد، کی جا گرفته است، حالی کسی است یا نیست. هر شب ما به ترس و لرز بخواهیم بخوابیم خو زندگی نمی‌شود.»

شریف احمد، باشنده بعدی، می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی این است که جلو این دهشت‌افگنان را بگیرد. مردم در سایه‌ی امن و آرام زندگی کنند.»

آگاهان نظامی، حضور و فعالیت‌های افراد وابسته به گروه داعش را در شهرها نگران کننده می‌دانند.

محمد نعیم غیور، آگاه نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «داعش خصوصاً در داخل افغانستان به عنوان یک خطر جدی محسوب می‌شود.»

در شش ماه پسین، این سومین عملیات نظامی در برابر افراد وابسته به داعش در شهر هرات است. نزدیک به چهار ماه پیش در یک عملیات نیروهای امنیتی در شمال شهر هرات،‌ پنج تن کشته شدند.

پیش از آن نیز‌ سه تن از افراد وابسته به این گروه در عملیات نیروهای استخبارات‌ در حوزه چهارم شهر هرات کشته شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره