Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در کابل برگزار شد

معینیت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که تا اکنون بیش از ۵۰۰۰ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده‌اند که چهار شهروند خارجی نیز در میان آنان هستند.

بربنیاد گفته‌های مسوولان در این معینیت، نزدیک به ۲هزار هکتار زمین از وجود بته‌های کوکنار و چرس پاک‌سازی شده‌اند و ده‌ها کارخانه پروسس مواد مخدر نابود شده‌اند.

نشست هماهنگی در‌باره‌ی مبارزه با مواد مخدر میان وزارت‌خانه‌ها و نهادهای حکومتی امروز (شنبه) در کابل برگزار شد.

محمدالله احمدی، رییس عملیاتی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر، گفته است: «در تمام افغانستان ۴هزار و ۵۰۲ عملیات صورت گرفته است که در نتیجه آن ۵۳۵۱ ساقی‌ها و مجرمین بازداشت شده‌اند.»

آقای احمدی می‌افزاید که بیش از ۱۸۰ کارخانه پروسس مواد مخدر و تولید مشروبات الکولی تخریب شده‌اند.

مسوولان در این نشست از تلاش‌ها در راستای به صفر رساندن کشت کوکنار و مواد مخدر سخن می‌زنند.

عبدالحق آخند، معین مبارزه با مواد مخدر، گفت: «هماهنگی ما و شما و تعاون با همدیگر، این شمار معتادان و مواد مخدر در افغانستان را به صفر کاهش خواهد داد.»

شهروندان خارجی که بازداشت شده‌اند، یکی از ایران، یکی از روسیه و دو تن دیگر از هند هستند.

از سویی‌هم، مسوولان در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گویند که آنان روی طرحی کار می‌کنند تا بدیل کشت کوکنار را به کشاورزان دریابند.

صدر اعظم، معین مسلکی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «این طرح حالا آماده است که برای امیرالمؤمنین صاحب بفرستیم پنج ساله است و در پنج سال بر بدیل معیشت کار خواهد شد و ان‌شاءالله امید است که آن را منظور کند.»

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این نشست حضور داشت، گفت: «هیچ کسی خلاف منع شدن کشت مواد مخدر نیست اما برای کشاورزان فراهم کردن بدیل معیشت نیز یک مورد مهم است.»

بربنیاد اطلاعات معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، تا کنون بیش از ۵۰۰ تن هیروئین، مورفین، تریاک، چرس و دیگر مواد نشه‌آوراز سوی این وزارت کشف و ضبط شده‌اند.

نشست هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در کابل برگزار شد

از سویی‌هم، مسوولان در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گویند که آنان روی طرحی کار می‌کنند تا بدیل کشت کوکنار را به کشاورزان دریابند.

تصویر بندانگشتی

معینیت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که تا اکنون بیش از ۵۰۰۰ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده‌اند که چهار شهروند خارجی نیز در میان آنان هستند.

بربنیاد گفته‌های مسوولان در این معینیت، نزدیک به ۲هزار هکتار زمین از وجود بته‌های کوکنار و چرس پاک‌سازی شده‌اند و ده‌ها کارخانه پروسس مواد مخدر نابود شده‌اند.

نشست هماهنگی در‌باره‌ی مبارزه با مواد مخدر میان وزارت‌خانه‌ها و نهادهای حکومتی امروز (شنبه) در کابل برگزار شد.

محمدالله احمدی، رییس عملیاتی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر، گفته است: «در تمام افغانستان ۴هزار و ۵۰۲ عملیات صورت گرفته است که در نتیجه آن ۵۳۵۱ ساقی‌ها و مجرمین بازداشت شده‌اند.»

آقای احمدی می‌افزاید که بیش از ۱۸۰ کارخانه پروسس مواد مخدر و تولید مشروبات الکولی تخریب شده‌اند.

مسوولان در این نشست از تلاش‌ها در راستای به صفر رساندن کشت کوکنار و مواد مخدر سخن می‌زنند.

عبدالحق آخند، معین مبارزه با مواد مخدر، گفت: «هماهنگی ما و شما و تعاون با همدیگر، این شمار معتادان و مواد مخدر در افغانستان را به صفر کاهش خواهد داد.»

شهروندان خارجی که بازداشت شده‌اند، یکی از ایران، یکی از روسیه و دو تن دیگر از هند هستند.

از سویی‌هم، مسوولان در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گویند که آنان روی طرحی کار می‌کنند تا بدیل کشت کوکنار را به کشاورزان دریابند.

صدر اعظم، معین مسلکی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «این طرح حالا آماده است که برای امیرالمؤمنین صاحب بفرستیم پنج ساله است و در پنج سال بر بدیل معیشت کار خواهد شد و ان‌شاءالله امید است که آن را منظور کند.»

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این نشست حضور داشت، گفت: «هیچ کسی خلاف منع شدن کشت مواد مخدر نیست اما برای کشاورزان فراهم کردن بدیل معیشت نیز یک مورد مهم است.»

بربنیاد اطلاعات معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، تا کنون بیش از ۵۰۰ تن هیروئین، مورفین، تریاک، چرس و دیگر مواد نشه‌آوراز سوی این وزارت کشف و ضبط شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره