Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سردار احمد شکیب: رهایی زندانیان در تحیکم روابط با پاکستان موثر است

کاردار سفارت امارت اسلامی در اسلام‌آباد می‌گوید که آزاد شدن شهروندان افغانستان از زندان‌های پاکستان، روابط کابل را با اسلام‌آباد بهبود می‌بخشد.

این دیپلومات حکومت سرپرست می‌افزاید که به تازگی، بیش از ۱۳۰ افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده‌اند که در میان آنان زنان و کودکان نیز استند.

سردار احمد شکیب، کاردار سفارت امارت اسلامی در پاکستان، گفت: «بسیار افرادی که نه تنها در کراچی، بلکه در سراسر پاکستان زندانی هستند. ما از مقامات پاکستانی می‌خواهیم که هر چه زود تر آن‌ها را آزاد کنند، زیرا می‌تواند برای تقویت روابط خوب بین دو کشور بسیار مفید باشد.»

در همین حال، قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی می‌گوید که تلاش‌ها برای آزاد‌سازی زندانیان افغانستان از زندان‌های پاکستان جریان دارد.

عبدالجبار تخاری، قونسل افغانستان در شهر کراچی پاکستان، گفت: «امارت اسلامی تمام هزینه‌های آن‌ها را بر عهده گرفته و پرداخته است. پیش از این چهارده صد نفر از زندان‌های پاکستان آزاد شده‌اند و ما در تلاش هستیم تا باقی مانده زندانیان افغان را نیز آزاد کنیم.»

از سویی ‌هم، شماری از مهاجران افغانستان در اسلام‌آباد از حکومت سرپرست می‌خواهند که به شهروندان کشور در زندان‌های پاکستان توجه جدی کند.

اول گل، عضو شورای مهاجران افغان در پاکستان، گفت: «اینجا در زندان‌های پاکستان، افغان‌ها ماه است که دوران حبس آن‌ها نیز به پایان رسیده است. ما نمی‌خواهیم دولت افغانستان برای آزادی آن‌ها اقدام کند.»

ابوبکر سلیمان‌خیل، فعال حقوق مهاجران در پاکستان، گفت: «این افغان‌هایی که به پاکستان آمده‌اند و مدارک ندارند پس باید راجستر شوند تا از مشکلاتی که با آن مواجه هستند خلاص شوند.»

بربنیاد اطلاعات سفارت افغانستان در پاکستان، بازداشت شهروندان کشور در پاکستان کاهش یافته است، اما هنوز هم در حدود شش‌صد مهاجر افغانستان در زندان‌های پاکستان بسر می‌برند.

سردار احمد شکیب: رهایی زندانیان در تحیکم روابط با پاکستان موثر است

از سویی ‌هم، شماری از مهاجران افغانستان در اسلام‌آباد از حکومت سرپرست می‌خواهند که به شهروندان کشور در زندان‌های پاکستان توجه جدی کند.

تصویر بندانگشتی

کاردار سفارت امارت اسلامی در اسلام‌آباد می‌گوید که آزاد شدن شهروندان افغانستان از زندان‌های پاکستان، روابط کابل را با اسلام‌آباد بهبود می‌بخشد.

این دیپلومات حکومت سرپرست می‌افزاید که به تازگی، بیش از ۱۳۰ افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده‌اند که در میان آنان زنان و کودکان نیز استند.

سردار احمد شکیب، کاردار سفارت امارت اسلامی در پاکستان، گفت: «بسیار افرادی که نه تنها در کراچی، بلکه در سراسر پاکستان زندانی هستند. ما از مقامات پاکستانی می‌خواهیم که هر چه زود تر آن‌ها را آزاد کنند، زیرا می‌تواند برای تقویت روابط خوب بین دو کشور بسیار مفید باشد.»

در همین حال، قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی می‌گوید که تلاش‌ها برای آزاد‌سازی زندانیان افغانستان از زندان‌های پاکستان جریان دارد.

عبدالجبار تخاری، قونسل افغانستان در شهر کراچی پاکستان، گفت: «امارت اسلامی تمام هزینه‌های آن‌ها را بر عهده گرفته و پرداخته است. پیش از این چهارده صد نفر از زندان‌های پاکستان آزاد شده‌اند و ما در تلاش هستیم تا باقی مانده زندانیان افغان را نیز آزاد کنیم.»

از سویی ‌هم، شماری از مهاجران افغانستان در اسلام‌آباد از حکومت سرپرست می‌خواهند که به شهروندان کشور در زندان‌های پاکستان توجه جدی کند.

اول گل، عضو شورای مهاجران افغان در پاکستان، گفت: «اینجا در زندان‌های پاکستان، افغان‌ها ماه است که دوران حبس آن‌ها نیز به پایان رسیده است. ما نمی‌خواهیم دولت افغانستان برای آزادی آن‌ها اقدام کند.»

ابوبکر سلیمان‌خیل، فعال حقوق مهاجران در پاکستان، گفت: «این افغان‌هایی که به پاکستان آمده‌اند و مدارک ندارند پس باید راجستر شوند تا از مشکلاتی که با آن مواجه هستند خلاص شوند.»

بربنیاد اطلاعات سفارت افغانستان در پاکستان، بازداشت شهروندان کشور در پاکستان کاهش یافته است، اما هنوز هم در حدود شش‌صد مهاجر افغانستان در زندان‌های پاکستان بسر می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره