Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز درس در دانشگاه‌های بخش‌های سردسیر کشور

دانشگاه‌های دولتی در بخش‌های سردسیر کشور به شمول کابل امروز (دوشنبه) بی‌حضور دختران به روی دانشجویان باز شد.

وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که تمامی دانشگاه‌ها در بخش‌های سردسیر کشور بربنیاد تصمیم شورای رهبری این وزارت باز شده‌اند و دانشجویان پسر و استادان در فضای آرام به دانشگاه‌ها حاضر شدند.

ضیا الله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «به تصمیم شورای رهبری امروز ۱۵ حوت در تمام دانشگاه‌ها درس‌ها آغاز شد و الحمد الله تمام محصلین و استادان در یک فضای امن به درس‌های شان حاضر شدند.»

برخی از پسران دانشجو از از آغاز دوباره‌ی دانشگاه استقبال می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند که به دختران دانشجو نیز اجازه آموزش را بدهد.

عابد، دانشجو، به طلوع‌نیوز گفت: «امروز تمام پسرها می‌توانند به درس‌های خود ادامه بدهند، به خاطر درس‌های خود آمدند ولی متاسفانه خواهرهای ما از این نعمت علم بی‌بهره مانده‌اند و نتوانستند که بیایند درس‌های خود را ادامه بدهند.»

ناصر، یک دانشجوی دیگر، گفت: «خوشنود استیم از این‌که که پوهنتون‌ها شروع شد اما از این‌که خواهران ما نتوانستند در دانشگاه‌ها اشتراک کنند متاثر استیم.»

در همین حال، بسیاری از دختران دانشجو از این‌که از تحصیل محروم مانده‌اند، انتقاد می‌کنند.

صوفیا، دانشجو، به طلوع‌نیوز گفت: «پانزده حوت یکی از روزهای ناامیدکننده به دختران افغان بود که برای من منحیث یک دختر افغان، این روز یک روز تاریخی و بسیار بد بود.»

شبانه، دانشجوی بعدی، می‌گوید: «حتا این وضعیت منجر به این شده که ما افسرده شویم و باعث نگرانی ما شده. باعث اضطراب ما شده. باعث این شده که ما افسرده شویم و در خانه بانیم.»

برخی از استادان دانشگاه نیز از امارت اسلامی می‌خواهند که فرمان تعلیق تحصیل دختران را ملغا کند. آنان، تحصیلات عالی دختران و پسران را در پیش‌رفت کشور مهم می‌دانند.

مرتضی حسینی، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «اگر ما بخواهیم یک کشور متمدن باشیم باید تمام اتباع کشور بدون در نظرداشت تعصبات جنسیتی، مذهبی و جغرافیایی و سایر تفکیک‌ها باید به روی همه‌ی اتباع کشور باز شود.»  

مصطفی مدثر، یکی دیگر از استادان، گفت: «حکومت سرپرست به پسران افغانستان اجازه داد که به درس و دانشگاه‌های خود بر بگردند اما به دختران افغانستان که نیمی از جامعه تحصیلات عالی افغانستان را تشکیل می‌دهند این اجازه داده نشد. به نظر من تنها راه‌حل این است که پسران افغانستان هم تحصیلات و دانشگاه‌ها و صنوف شان را تحریم کنند.»

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در ۲۹ قوس سال روان خورشیدی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را تا امر ثانی روی داختران مسدود کرد؛ تصمیمی که با واکنش‌های گسترده‌ی داخلی و خارجی نیز روبه‌رو شد.  

آغاز درس در دانشگاه‌های بخش‌های سردسیر کشور

برخی از استادان دانشگاه نیز از امارت اسلامی می‌خواهند که فرمان تعلیق تحصیل دختران را ملغا کند. آنان، تحصیلات عالی دختران و پسران را مهم می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

دانشگاه‌های دولتی در بخش‌های سردسیر کشور به شمول کابل امروز (دوشنبه) بی‌حضور دختران به روی دانشجویان باز شد.

وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که تمامی دانشگاه‌ها در بخش‌های سردسیر کشور بربنیاد تصمیم شورای رهبری این وزارت باز شده‌اند و دانشجویان پسر و استادان در فضای آرام به دانشگاه‌ها حاضر شدند.

ضیا الله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «به تصمیم شورای رهبری امروز ۱۵ حوت در تمام دانشگاه‌ها درس‌ها آغاز شد و الحمد الله تمام محصلین و استادان در یک فضای امن به درس‌های شان حاضر شدند.»

برخی از پسران دانشجو از از آغاز دوباره‌ی دانشگاه استقبال می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند که به دختران دانشجو نیز اجازه آموزش را بدهد.

عابد، دانشجو، به طلوع‌نیوز گفت: «امروز تمام پسرها می‌توانند به درس‌های خود ادامه بدهند، به خاطر درس‌های خود آمدند ولی متاسفانه خواهرهای ما از این نعمت علم بی‌بهره مانده‌اند و نتوانستند که بیایند درس‌های خود را ادامه بدهند.»

ناصر، یک دانشجوی دیگر، گفت: «خوشنود استیم از این‌که که پوهنتون‌ها شروع شد اما از این‌که خواهران ما نتوانستند در دانشگاه‌ها اشتراک کنند متاثر استیم.»

در همین حال، بسیاری از دختران دانشجو از این‌که از تحصیل محروم مانده‌اند، انتقاد می‌کنند.

صوفیا، دانشجو، به طلوع‌نیوز گفت: «پانزده حوت یکی از روزهای ناامیدکننده به دختران افغان بود که برای من منحیث یک دختر افغان، این روز یک روز تاریخی و بسیار بد بود.»

شبانه، دانشجوی بعدی، می‌گوید: «حتا این وضعیت منجر به این شده که ما افسرده شویم و باعث نگرانی ما شده. باعث اضطراب ما شده. باعث این شده که ما افسرده شویم و در خانه بانیم.»

برخی از استادان دانشگاه نیز از امارت اسلامی می‌خواهند که فرمان تعلیق تحصیل دختران را ملغا کند. آنان، تحصیلات عالی دختران و پسران را در پیش‌رفت کشور مهم می‌دانند.

مرتضی حسینی، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «اگر ما بخواهیم یک کشور متمدن باشیم باید تمام اتباع کشور بدون در نظرداشت تعصبات جنسیتی، مذهبی و جغرافیایی و سایر تفکیک‌ها باید به روی همه‌ی اتباع کشور باز شود.»  

مصطفی مدثر، یکی دیگر از استادان، گفت: «حکومت سرپرست به پسران افغانستان اجازه داد که به درس و دانشگاه‌های خود بر بگردند اما به دختران افغانستان که نیمی از جامعه تحصیلات عالی افغانستان را تشکیل می‌دهند این اجازه داده نشد. به نظر من تنها راه‌حل این است که پسران افغانستان هم تحصیلات و دانشگاه‌ها و صنوف شان را تحریم کنند.»

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در ۲۹ قوس سال روان خورشیدی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را تا امر ثانی روی داختران مسدود کرد؛ تصمیمی که با واکنش‌های گسترده‌ی داخلی و خارجی نیز روبه‌رو شد.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره