Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیکلاسون: ا.ا با برگزاری انتخابات ثابت کند که پشتیبانی مردم را دارد

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، می‌گوید که امارت اسلامی باید با برگزاری انتخابات و لویه جرگه ثابت کند که پشتیبانی مردم را دارد.

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنان می‌گوید که با مقام‌های حکومت سرپرست درباره‌ی کار زنان، آموزش، حقوق بشر، امنیت و تشکیل حکومت فراگیر گفت‌وگو کرده است.

توماس نیکلاسون گفت: «آنان می‌توانند این را از راه انتخابات و لویه جرگه ثابت کنند. آنان ادعا دارند که افغان‌ها ما را حمایت می‌کنند چگونه می‌توانیم بفهمیم آنان چگونه می‌توانند این را ثابت کنند؟ اما چیزی را که ما می‌فهمیم و می‌بینیم این است که اوضاع حقوق بشری به جز در چند مورد استثنا، در مسیر منفی در حرکت است‌.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که حکومت سرپرست از پشتیبانی گسترده مردمی برخوردار است.

آقای مجاهد گفت: «نظام اسلامی آرزوی همه بود به همین خاطر افغان‌ها چهل سال مبارزه کردند، نباید کسی نگران این باشد و نیازی به برگزاری انتخابات و یا برنامه‌ی دیگری نیست که ثابت کنیم. مردم ما را می‌شناسد و ما مردم را می‌شناسیم که از هم راضی استیم.»

سید جواد سجادی، آگاه سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «میزان سنجش رضایت‌مندی و حمایت مردم از حکومت تنها با ابراز اراده مردم و برگزاری انتخابات امکان پذیر است.»

توماس نیکلاسون می‌افزاید که عملکردهای امارت اسلامی، مساله به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست را به تاخیر انداخته است.

او افزود: «راه را برای وارد شدن به گفت‌وگوها با افغان‌های غیر از طالبان دریابند و آنان را در حکومت دخیل سازند و به آنان حق بلند کردن صدا در باره آینده کشور بدهند. به پیشرفت شان در مبارزه با گروه‌های هراس‌افگن در داخل کشورشان ادامه دهند. آنان بعضی پیشرفت‌ها را در این راستا بدست آوردند و به حقوق بشر احترام بگذرند. این سه مساله، یک آغاز بسیار خوب خواهد بود.»

اما سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این اظهارات، می‌گوید که دولت کنونی تمامی شرط‌ها برای رسمیت یافتن را برآورده کرده است؛ اما برخی از گروه‌ها در تلاش استند تا جایی برای مداخلات شان در افغانستان پیدا کنند.

توماس نیکلاسون در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که موضوعات امنیت، حکومت فراگیر و حقوق بشر بر روابط اتحادیه اروپا و امارت اسلامی اثرگذار است.

نیکلاسون: ا.ا با برگزاری انتخابات ثابت کند که پشتیبانی مردم را دارد

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که حکومت سرپرست از پشتیبانی گسترده مردمی برخوردار است.

تصویر بندانگشتی

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، می‌گوید که امارت اسلامی باید با برگزاری انتخابات و لویه جرگه ثابت کند که پشتیبانی مردم را دارد.

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنان می‌گوید که با مقام‌های حکومت سرپرست درباره‌ی کار زنان، آموزش، حقوق بشر، امنیت و تشکیل حکومت فراگیر گفت‌وگو کرده است.

توماس نیکلاسون گفت: «آنان می‌توانند این را از راه انتخابات و لویه جرگه ثابت کنند. آنان ادعا دارند که افغان‌ها ما را حمایت می‌کنند چگونه می‌توانیم بفهمیم آنان چگونه می‌توانند این را ثابت کنند؟ اما چیزی را که ما می‌فهمیم و می‌بینیم این است که اوضاع حقوق بشری به جز در چند مورد استثنا، در مسیر منفی در حرکت است‌.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که حکومت سرپرست از پشتیبانی گسترده مردمی برخوردار است.

آقای مجاهد گفت: «نظام اسلامی آرزوی همه بود به همین خاطر افغان‌ها چهل سال مبارزه کردند، نباید کسی نگران این باشد و نیازی به برگزاری انتخابات و یا برنامه‌ی دیگری نیست که ثابت کنیم. مردم ما را می‌شناسد و ما مردم را می‌شناسیم که از هم راضی استیم.»

سید جواد سجادی، آگاه سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «میزان سنجش رضایت‌مندی و حمایت مردم از حکومت تنها با ابراز اراده مردم و برگزاری انتخابات امکان پذیر است.»

توماس نیکلاسون می‌افزاید که عملکردهای امارت اسلامی، مساله به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست را به تاخیر انداخته است.

او افزود: «راه را برای وارد شدن به گفت‌وگوها با افغان‌های غیر از طالبان دریابند و آنان را در حکومت دخیل سازند و به آنان حق بلند کردن صدا در باره آینده کشور بدهند. به پیشرفت شان در مبارزه با گروه‌های هراس‌افگن در داخل کشورشان ادامه دهند. آنان بعضی پیشرفت‌ها را در این راستا بدست آوردند و به حقوق بشر احترام بگذرند. این سه مساله، یک آغاز بسیار خوب خواهد بود.»

اما سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این اظهارات، می‌گوید که دولت کنونی تمامی شرط‌ها برای رسمیت یافتن را برآورده کرده است؛ اما برخی از گروه‌ها در تلاش استند تا جایی برای مداخلات شان در افغانستان پیدا کنند.

توماس نیکلاسون در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که موضوعات امنیت، حکومت فراگیر و حقوق بشر بر روابط اتحادیه اروپا و امارت اسلامی اثرگذار است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره