Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعتراض زنان در هشتم مارچ در کابل

گروهی از بانوان امروز (چهارشنبه، ۱۷ حوت) در منطقه‌ی در کابل دست به اعتراض زدند و خواهان فراهم شدن زمینه کار و آموزش برای بانوان شده‌اند.

بانوان در این اعتراض که همزمان با روز جهانی همبستگی زنان راه‌اندازی شد، می‌گویند که از زندگی اجتماعی در کشور حذف شده‌اند.

آنان خواهان لغو محدودیت‌ها در برابر زنان استند.

ژولیا پارسی، عضو جنبش ائتلاف خودجوش زنان، گفت: «هدف از اعتراض امروزی ما این بود که هشت مارچ است ولی در افغانستان زنان حق ندارند که از این روز بزرگ تجلیل کنند و ما زنانی هستیم که همه در خانه زندانی هستیم و محدودیت‌ها روز به روز بیش‌تر می‌شود.»

بانوان معترض در یک قطع‌نامه از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که چالش‌های زنان افغانستان را به فراموشی نسپارد.

صفیه عارفی، عضو جنبش ائتلاف خودجوش زنان، در این باره گفت: «ما می‌خواهیم که از حق کار خود استفاده بکنیم. به مانند سایر زنان جهان حق کار داشته باشیم ما بتوانیم در ادارات دولتی و غیردولتی کار بکنیم.»

لیلا بسیم، معترض، گفت: «خواست مشخص ما از جامعه جهانی این است که در قسمت وضعیت زنان افغانستان توجه لازم داشته باشند.»

مرغلی فقیرزی، عضو دیگر جنبش ائتلاف خودجوش زنان، می‌گوید: «امروز دروازه‌های جیم، دروازه‌های مکتب، دروازه‌های پوهنتون، تفریح‌گاه‌ها و همه دروازه‌های که برای زنان و همه مردم نعمت است، بسته است.»

از سویی‌هم، اما امارت اسلامی می‌گوید که حقوق زنان و دختران بربنیاد ارزش‌های اسلامی در کشور تامین شده است.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی به تازگی گفته است که ممنوعیت بانوان از آموزش دایمی نیست، و این مساله تا دستور بعدی به حالت تعلیق در آمده است. 

اعتراض زنان در هشتم مارچ در کابل

بانوان معترض در یک قطع‌نامه از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که چالش‌های زنان افغانستان را به فراموشی نسپارد.

Thumbnail

گروهی از بانوان امروز (چهارشنبه، ۱۷ حوت) در منطقه‌ی در کابل دست به اعتراض زدند و خواهان فراهم شدن زمینه کار و آموزش برای بانوان شده‌اند.

بانوان در این اعتراض که همزمان با روز جهانی همبستگی زنان راه‌اندازی شد، می‌گویند که از زندگی اجتماعی در کشور حذف شده‌اند.

آنان خواهان لغو محدودیت‌ها در برابر زنان استند.

ژولیا پارسی، عضو جنبش ائتلاف خودجوش زنان، گفت: «هدف از اعتراض امروزی ما این بود که هشت مارچ است ولی در افغانستان زنان حق ندارند که از این روز بزرگ تجلیل کنند و ما زنانی هستیم که همه در خانه زندانی هستیم و محدودیت‌ها روز به روز بیش‌تر می‌شود.»

بانوان معترض در یک قطع‌نامه از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که چالش‌های زنان افغانستان را به فراموشی نسپارد.

صفیه عارفی، عضو جنبش ائتلاف خودجوش زنان، در این باره گفت: «ما می‌خواهیم که از حق کار خود استفاده بکنیم. به مانند سایر زنان جهان حق کار داشته باشیم ما بتوانیم در ادارات دولتی و غیردولتی کار بکنیم.»

لیلا بسیم، معترض، گفت: «خواست مشخص ما از جامعه جهانی این است که در قسمت وضعیت زنان افغانستان توجه لازم داشته باشند.»

مرغلی فقیرزی، عضو دیگر جنبش ائتلاف خودجوش زنان، می‌گوید: «امروز دروازه‌های جیم، دروازه‌های مکتب، دروازه‌های پوهنتون، تفریح‌گاه‌ها و همه دروازه‌های که برای زنان و همه مردم نعمت است، بسته است.»

از سویی‌هم، اما امارت اسلامی می‌گوید که حقوق زنان و دختران بربنیاد ارزش‌های اسلامی در کشور تامین شده است.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی به تازگی گفته است که ممنوعیت بانوان از آموزش دایمی نیست، و این مساله تا دستور بعدی به حالت تعلیق در آمده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره