Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد پوتزل از ممنوعیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان

مارکس پوتزل، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، می‌گوید که ممنوعیت‌های پسین بر بانوان سبب منزوی شدن افغانستان خواهد شد.

مارکس پوتزل در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌افزاید که افغانستان تنها کشور اسلامی است که زنان و دختران از آموزش به دور مانده‌اند.

مارکس پوتزل، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت: «ما با مقام‌های کنونی در تعامل هستیم و در عین زمان آنان را بخاطر این محدودیت‌ها نقد می‌کنیم. وقتی ما با آنان در سطح بالا اینجا در کابل صحبت می‌کنیم، خواستار بازگشایی مکتب و دانشگاه‌ برای دختران و همچنان از سرگیری کار زنان در نهادهای غیردولتی می‌شویم. ما می‌گوییم که زنان در کل می‌توانند از حقوق شان در افغانستان لذت ببرند و افغانستان شمار زیادی از کنوانسیون‌های که حقوق بشری را اعطا می‌کند به ویژه در مسایل زنان و دختران، آنان باید به این اصول پابند بوده و آن را رعایت کنند.»

همزمان با این، نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، سهم زنان و دختران را در عرصه سیاسی و تامین صلح و ثبات در افغانستان مهم می‌داند.

الیسون دیویدیان می‌گوید که سازمان ملل متحد از بهر دادخواهی برای زنان در افغانستان، به تعامل با امارت اسلامی ادامه خواهد داد.

خانم الیسون گفته است: « ما به تعامل ما با مقام‌های طالبان و دادخواهی برای زنان و خدمت‌رسانی به زنان، دست‌رسی زنان و دختران به آموزش و زندگی اجمتاعی آنان، ادامه خواهیم داد. این دادخواهی بخاطر زنان و دختران و همچنان بخاطر افغانستان و آینده آن است. سهم زنان و دختران در توسعه و صلح افغانستان مهم است.»

فرح مصطفوی، فعال عرصه حقوق بانوان، به طلوع‌نیوز گفت: «جماعت حاکم فعلی بر سرنوشت مردم  و زنان افغانستان باید بدانند که تعلیم، خردورزی و دانش‌اندوزی تجارت نیست و یا ابزار رسیدن به اهداف سیاسی. همچنان زن وسیله‌ای رسیدن به اهداف سیاسی نباید باشد.»

همزمان با این، امارت اسلامی می‌گوید که متعهد به تامین حقوق تمامی شهروندان در کشور است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، چنین گفته‌ها را دخالت در مسایل داخلی افغانستان می‌داند.

او به طلوع‌نیوز گفت: «مسایل داخلی افغانستان مربوط به مردم افغانستان است و مردم افغانستان در مورد مسایل خود تصمیم می‌گیرد و قبلا یادآور شدم که امارت اسلامی در عرصه تامین حقوق تمام اتباع کشور تلاش دارد و در این راستا حقوق آنان را تامین می‌کند.»  

به باور الیسون دیویدیان، سازمان ملل متحد، امارت اسلامی در ۱۸ ماه پسین هیچ گامی در بخش آموزش و کار بانوان برداشته نشده است.  

انتقاد پوتزل از ممنوعیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان

همزمان با این، نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، سهم زنان و دختران را در عرصه سیاسی و تامین صلح و ثبات در افغانستان مهم می‌داند.

تصویر بندانگشتی

مارکس پوتزل، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، می‌گوید که ممنوعیت‌های پسین بر بانوان سبب منزوی شدن افغانستان خواهد شد.

مارکس پوتزل در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌افزاید که افغانستان تنها کشور اسلامی است که زنان و دختران از آموزش به دور مانده‌اند.

مارکس پوتزل، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت: «ما با مقام‌های کنونی در تعامل هستیم و در عین زمان آنان را بخاطر این محدودیت‌ها نقد می‌کنیم. وقتی ما با آنان در سطح بالا اینجا در کابل صحبت می‌کنیم، خواستار بازگشایی مکتب و دانشگاه‌ برای دختران و همچنان از سرگیری کار زنان در نهادهای غیردولتی می‌شویم. ما می‌گوییم که زنان در کل می‌توانند از حقوق شان در افغانستان لذت ببرند و افغانستان شمار زیادی از کنوانسیون‌های که حقوق بشری را اعطا می‌کند به ویژه در مسایل زنان و دختران، آنان باید به این اصول پابند بوده و آن را رعایت کنند.»

همزمان با این، نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، سهم زنان و دختران را در عرصه سیاسی و تامین صلح و ثبات در افغانستان مهم می‌داند.

الیسون دیویدیان می‌گوید که سازمان ملل متحد از بهر دادخواهی برای زنان در افغانستان، به تعامل با امارت اسلامی ادامه خواهد داد.

خانم الیسون گفته است: « ما به تعامل ما با مقام‌های طالبان و دادخواهی برای زنان و خدمت‌رسانی به زنان، دست‌رسی زنان و دختران به آموزش و زندگی اجمتاعی آنان، ادامه خواهیم داد. این دادخواهی بخاطر زنان و دختران و همچنان بخاطر افغانستان و آینده آن است. سهم زنان و دختران در توسعه و صلح افغانستان مهم است.»

فرح مصطفوی، فعال عرصه حقوق بانوان، به طلوع‌نیوز گفت: «جماعت حاکم فعلی بر سرنوشت مردم  و زنان افغانستان باید بدانند که تعلیم، خردورزی و دانش‌اندوزی تجارت نیست و یا ابزار رسیدن به اهداف سیاسی. همچنان زن وسیله‌ای رسیدن به اهداف سیاسی نباید باشد.»

همزمان با این، امارت اسلامی می‌گوید که متعهد به تامین حقوق تمامی شهروندان در کشور است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، چنین گفته‌ها را دخالت در مسایل داخلی افغانستان می‌داند.

او به طلوع‌نیوز گفت: «مسایل داخلی افغانستان مربوط به مردم افغانستان است و مردم افغانستان در مورد مسایل خود تصمیم می‌گیرد و قبلا یادآور شدم که امارت اسلامی در عرصه تامین حقوق تمام اتباع کشور تلاش دارد و در این راستا حقوق آنان را تامین می‌کند.»  

به باور الیسون دیویدیان، سازمان ملل متحد، امارت اسلامی در ۱۸ ماه پسین هیچ گامی در بخش آموزش و کار بانوان برداشته نشده است.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره