Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار رییس یوناما از دوام محدودیت بر بانوان در افغانستان

رزا اوتونبایوا، رییس یوناما، هشدار داده است که اگر حکومت سرپرست به بانوان اجازه کار ندهد، کمک‌های این سازمان و کمکهای نقدی بشردوستانه به افغانستان کاهش خواهند یافت.

خانم اوتونبایوا در نشست شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید که سازمان ملل متحد ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر در سال روان میلادی به افغانستان درخواست کرده است که رسیدن این کمک‌ها با خطر روبه‌رو خواهند شد.

رزا اوتونبایوا در این نشست گفته است: «اگر زنان اجازه کار نداشته باشند، بودجه برای افغانستان احتمالا کاهش خواهند یافت. به گونه مثال سازمان‌های غیردولتی که از سوی زنان اداره می‌شوند، مجبور به توقف فعالیت شده‌اند. اگر کمک‌ها کاهش یابند، بسته‌های نقدی دالر امریکایی که برای پشتیبانی مردم افغانستان لازم است، نیز کاهش خواهند یافت.»

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده است: «دو سوم جمعیت یا ۲۸ میلیون تن در افغانستان امسال به کمک‌های بشردوستانه برای زنده ماندن نیاز خواهند داشت و این کمک‌ها چهار اعشاریه شش میلیارد دالر هزینه خواهد برد.»

همزمان با این، شماری از آگاهان اقتصاد به این باور استند که قطع کمک‌ها به افغانستان، بحران بشری را بزرگ‌تر خواهد ساخت.

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «خواست مردم افغانستان از مقام‌های سازمان ملل متحد این است که کمک‌های بشردوستانه را با مسایل سیاسی خلط نکنند و از کمک‌های بشردوستانه استفاده سیاسی صورت نگیرد.»

اما وزارت اقتصاد، کمک به مردم افغانستان را مسوولیت جامعه جهانی می‌داند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، با تاکید بر این‌که قطع کمک‌ها به افغانستان اثرهای بد خواهد داشت، گفت: «تلاش امارت اسلامی همین است که از طریق دیپلوماسی فعال، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تداوم پیدا کند و نه تنها کمک‌های بشردوستانه بل که کمک‌های انکشافی و توسعه‌ای هم به منظور اعمار زیربناها باید به افغانستان همچنان تداوم پیدا کند.»

رییس یوناما در حالی از کاهش احتمالی کمک‌ها به افغانستان سخن می‌زند که اتحادیه اروپا پیش از این کاهش کمک‌های مالی و بشردوستانه  را به این کشور به زیان مردم خوانده است.  

هشدار رییس یوناما از دوام محدودیت بر بانوان در افغانستان

همزمان با این، شماری از آگاهان اقتصاد به این باور استند که قطع کمک‌ها به افغانستان، بحران بشری را بزرگ‌تر خواهد ساخت.

تصویر بندانگشتی

رزا اوتونبایوا، رییس یوناما، هشدار داده است که اگر حکومت سرپرست به بانوان اجازه کار ندهد، کمک‌های این سازمان و کمکهای نقدی بشردوستانه به افغانستان کاهش خواهند یافت.

خانم اوتونبایوا در نشست شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید که سازمان ملل متحد ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر در سال روان میلادی به افغانستان درخواست کرده است که رسیدن این کمک‌ها با خطر روبه‌رو خواهند شد.

رزا اوتونبایوا در این نشست گفته است: «اگر زنان اجازه کار نداشته باشند، بودجه برای افغانستان احتمالا کاهش خواهند یافت. به گونه مثال سازمان‌های غیردولتی که از سوی زنان اداره می‌شوند، مجبور به توقف فعالیت شده‌اند. اگر کمک‌ها کاهش یابند، بسته‌های نقدی دالر امریکایی که برای پشتیبانی مردم افغانستان لازم است، نیز کاهش خواهند یافت.»

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده است: «دو سوم جمعیت یا ۲۸ میلیون تن در افغانستان امسال به کمک‌های بشردوستانه برای زنده ماندن نیاز خواهند داشت و این کمک‌ها چهار اعشاریه شش میلیارد دالر هزینه خواهد برد.»

همزمان با این، شماری از آگاهان اقتصاد به این باور استند که قطع کمک‌ها به افغانستان، بحران بشری را بزرگ‌تر خواهد ساخت.

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «خواست مردم افغانستان از مقام‌های سازمان ملل متحد این است که کمک‌های بشردوستانه را با مسایل سیاسی خلط نکنند و از کمک‌های بشردوستانه استفاده سیاسی صورت نگیرد.»

اما وزارت اقتصاد، کمک به مردم افغانستان را مسوولیت جامعه جهانی می‌داند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، با تاکید بر این‌که قطع کمک‌ها به افغانستان اثرهای بد خواهد داشت، گفت: «تلاش امارت اسلامی همین است که از طریق دیپلوماسی فعال، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تداوم پیدا کند و نه تنها کمک‌های بشردوستانه بل که کمک‌های انکشافی و توسعه‌ای هم به منظور اعمار زیربناها باید به افغانستان همچنان تداوم پیدا کند.»

رییس یوناما در حالی از کاهش احتمالی کمک‌ها به افغانستان سخن می‌زند که اتحادیه اروپا پیش از این کاهش کمک‌های مالی و بشردوستانه  را به این کشور به زیان مردم خوانده است.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره