Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دختران دانش‌‌آموخته طب خواهان مشخص شدن زمان آزمون طبی استند

شماری از دانش‌آموختگان دانشکده‌های طب دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در کابل از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمان آزمون نهایی دانشکده‌های پزشکی (اگزیت اگزم) را مشخص بسازد.

به گفته دانش‌آموختگان، اگر این آزمون برگزار نشود آنان نمی‌توانند در باره آینده‌شان تصمیم بگیرند.

روینا به تازگی از دانشکده طب معالجوی دانشگاه طبی کابل فارغ شده است او انتظار دارد که شورای طبی افغانستان بی‌درنگ زمان آزمون پایانی دانشجویان طب را برای ‌شان مشخص بسازد.

روینا به طلوع‌نیوز گفت: «بنابر اینکه اینها بر ما وعده داده اند که امتحان را اخذ می‌کنند ما فعلا هم در جریان گرفتن آمادگی استیم که این امتحان اخذ می‌شود بناء ما امیدوار استیم که هر چه زود تر این‌ها امتحان را اخذ کنند.»

شماری دیگر از دختران دانش‌آموخته دانشکده‌های طب می‌گویند که اگر آنان آزمون نهایی (اگزیت اگزم)را سپری نکنند نزدیک به بیست سال تحصیل آنان هدر خواهد رفت.

نوریه، دانش‌آموخته، گفت: «از تمام محصلین که قبلا صنفی‌های شان بوده قبلا گرفته شده است حالا آن‌ها به عنوان داکتر ام دی کار می‌کنند و این می‌تواند که او را ناامید بسازد و حتی ممکن این است که از مسلک خود ناامید شود.»

انا خانی، دانش‌آموخته دیگر، گفت: «امتحان ما برگزار نشده تا حالا و این حق ما نیست و من فکر می‌کنم این یک جفا خیلی بزرگ است در حق ما.»

در همین حال، شماری از دانشجویان دختر از امارت اسلامی می‌خواهند که همانند پسران برای آنان اجازه داده شود تا تحصیل‌شان را در دانشگاه‌های افغانستان ادامه بدهند.

فیروزه‌امینی، دانشجو، گفت: «از آنجایی که در پوهنتون‌ها و مکاتب همچنان بر روی ما دختران بسته شده است این ناراحتی و تاسف زیادی است ما دختران از اینکه نمی‌توانیم برای آرزوهای مان تحصیل کنیم و ادامه بدهیم این بسیار ناراحت کننده است.»

شورای طبی افغانستان به روز بیست و نهم دلو سال ۱۴۰۱ آزمون نهایی دولتی شورای طبی را برای فارغان پسر دانشکده‌های طب بی‌حضور دختران برگزار کرد، اما زمان آزمون را برای دختران تا اطلاع دیگر به تأخیر انداخت.

دختران دانش‌‌آموخته طب خواهان مشخص شدن زمان آزمون طبی استند

به گفته دانش‌آموختگان، اگر این آزمون برگزار نشود آنان نمی‌توانند در باره آینده‌شان تصمیم بگیرند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌آموختگان دانشکده‌های طب دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در کابل از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمان آزمون نهایی دانشکده‌های پزشکی (اگزیت اگزم) را مشخص بسازد.

به گفته دانش‌آموختگان، اگر این آزمون برگزار نشود آنان نمی‌توانند در باره آینده‌شان تصمیم بگیرند.

روینا به تازگی از دانشکده طب معالجوی دانشگاه طبی کابل فارغ شده است او انتظار دارد که شورای طبی افغانستان بی‌درنگ زمان آزمون پایانی دانشجویان طب را برای ‌شان مشخص بسازد.

روینا به طلوع‌نیوز گفت: «بنابر اینکه اینها بر ما وعده داده اند که امتحان را اخذ می‌کنند ما فعلا هم در جریان گرفتن آمادگی استیم که این امتحان اخذ می‌شود بناء ما امیدوار استیم که هر چه زود تر این‌ها امتحان را اخذ کنند.»

شماری دیگر از دختران دانش‌آموخته دانشکده‌های طب می‌گویند که اگر آنان آزمون نهایی (اگزیت اگزم)را سپری نکنند نزدیک به بیست سال تحصیل آنان هدر خواهد رفت.

نوریه، دانش‌آموخته، گفت: «از تمام محصلین که قبلا صنفی‌های شان بوده قبلا گرفته شده است حالا آن‌ها به عنوان داکتر ام دی کار می‌کنند و این می‌تواند که او را ناامید بسازد و حتی ممکن این است که از مسلک خود ناامید شود.»

انا خانی، دانش‌آموخته دیگر، گفت: «امتحان ما برگزار نشده تا حالا و این حق ما نیست و من فکر می‌کنم این یک جفا خیلی بزرگ است در حق ما.»

در همین حال، شماری از دانشجویان دختر از امارت اسلامی می‌خواهند که همانند پسران برای آنان اجازه داده شود تا تحصیل‌شان را در دانشگاه‌های افغانستان ادامه بدهند.

فیروزه‌امینی، دانشجو، گفت: «از آنجایی که در پوهنتون‌ها و مکاتب همچنان بر روی ما دختران بسته شده است این ناراحتی و تاسف زیادی است ما دختران از اینکه نمی‌توانیم برای آرزوهای مان تحصیل کنیم و ادامه بدهیم این بسیار ناراحت کننده است.»

شورای طبی افغانستان به روز بیست و نهم دلو سال ۱۴۰۱ آزمون نهایی دولتی شورای طبی را برای فارغان پسر دانشکده‌های طب بی‌حضور دختران برگزار کرد، اما زمان آزمون را برای دختران تا اطلاع دیگر به تأخیر انداخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره