Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز کارزار واکسین فلج کودکان در ۳۱ ولایت

سومین دور کارزار واکسیناسیون فلج کودکان یا پولیو امروز (دوشنبه) در ۳۱ ولایت کشور آغاز شد.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، می‌گوید که قرار است بیش از نُه میلیون کودک زیر پنج سال در کارزار چهار روزه واکسین شوند.

این کارزار در ولایت‌های بامیان، دایکندی و غور به علت سردی هوا، آغاز نشده است.

سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «در این کمپاین برای نُه اعشاریه چهار میلیون کودک زیر پنج سال واکسین پولیو تطبیق می‌کنیم. تفاوت این کمپاین با کمپاین‌های دیگر این است که در این کمپاین برای تمام کودکان که زیر سن پنج سال هستند ویتامین A نیز داده می‌شود که معافیت وجود شان بلند برود.»

واکسیناتوران، واکسین را برای جلوگیری از بیماری فلج کودکان بسیار مهم می‌دانند.

فاطمه، واکسیناتور، در باره اهمیت واکسین پولیو گفت: «طفل‌های خود را اجازه بدهند که ما واکسین کنیم. زیرا واکسین به نفع اطفال شان است و آنان را از فلج شدن نجات می‌دهد.»

بصیره، واکسیناتور دیگر، می‌گوید: «طفل‌های خود را بدون جنجال برای ما بیاورند. همرای ما همکار باشند تا این‌که بتوانیم خطر آینده طفل شان را کنترول کنیم.»

در همین حال، برخی از شهروندان کشور از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا برای نابودی بیماری فلج کودکان، بخش‌های دوردست کشور را نیز زیر پوشش قرار بدهند.

سید احمد، شهروند، گفت: «ما در فاریاب، آن دوردستها زندگی میکنیم. تا حالی ندیدیم که کسی در ولسوالی‌های ما واکسین پولیو شده باشد.»

به گفت‌ی مسوولان در وزارت صحت عامه، تنها دو واقعه بیماری فلج کودکان در سال ۲۰۲۲ در ولایت‌های پکتیکا و کنر ثبت شده‌اند واما هیچ واقعه‌ی مثبت فلج کودکان در سال روان میلادی ماه سوم آن در جریان است، به ثبت نرسیده است. 

آغاز کارزار واکسین فلج کودکان در ۳۱ ولایت

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، می‌گوید که قرار است بیش از نُه میلیون کودک زیر پنج سال در کارزار چهار روزه واکسین شوند.

تصویر بندانگشتی

سومین دور کارزار واکسیناسیون فلج کودکان یا پولیو امروز (دوشنبه) در ۳۱ ولایت کشور آغاز شد.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، می‌گوید که قرار است بیش از نُه میلیون کودک زیر پنج سال در کارزار چهار روزه واکسین شوند.

این کارزار در ولایت‌های بامیان، دایکندی و غور به علت سردی هوا، آغاز نشده است.

سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «در این کمپاین برای نُه اعشاریه چهار میلیون کودک زیر پنج سال واکسین پولیو تطبیق می‌کنیم. تفاوت این کمپاین با کمپاین‌های دیگر این است که در این کمپاین برای تمام کودکان که زیر سن پنج سال هستند ویتامین A نیز داده می‌شود که معافیت وجود شان بلند برود.»

واکسیناتوران، واکسین را برای جلوگیری از بیماری فلج کودکان بسیار مهم می‌دانند.

فاطمه، واکسیناتور، در باره اهمیت واکسین پولیو گفت: «طفل‌های خود را اجازه بدهند که ما واکسین کنیم. زیرا واکسین به نفع اطفال شان است و آنان را از فلج شدن نجات می‌دهد.»

بصیره، واکسیناتور دیگر، می‌گوید: «طفل‌های خود را بدون جنجال برای ما بیاورند. همرای ما همکار باشند تا این‌که بتوانیم خطر آینده طفل شان را کنترول کنیم.»

در همین حال، برخی از شهروندان کشور از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا برای نابودی بیماری فلج کودکان، بخش‌های دوردست کشور را نیز زیر پوشش قرار بدهند.

سید احمد، شهروند، گفت: «ما در فاریاب، آن دوردستها زندگی میکنیم. تا حالی ندیدیم که کسی در ولسوالی‌های ما واکسین پولیو شده باشد.»

به گفت‌ی مسوولان در وزارت صحت عامه، تنها دو واقعه بیماری فلج کودکان در سال ۲۰۲۲ در ولایت‌های پکتیکا و کنر ثبت شده‌اند واما هیچ واقعه‌ی مثبت فلج کودکان در سال روان میلادی ماه سوم آن در جریان است، به ثبت نرسیده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره