Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون تماس: برای برگشت کنندگان زمینه کار فراهم خواهد شد

کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید که امارت اسلامی برای شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی که به کشور بر می‌گردند، زمینه کار فراهم خواهد ساخت.

آمارهای این کمسیون نشان می‌دهند که تا اکنون بیش از ۵۰۰ تن به شمول وزیران، والیان و چهره‌های سیاسی پیشین به کشور برگشته‌اند.

احمدالله وثیق، سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان، گفت: «حکومت متعهد است. با در نظر گرفتن به توانایی، استعداد و صداقت شخصیت‌های افغان، ممکن است در بخش‌هایی از حکومت بیایند، زیرا صدها هزار کارمند نظام قبلی اکنون در حکومت شامل استند و معاش شان را می‌گیرند.»

در میان کسانی که تا کنون از طریق این کمیسیون به کشور برگشته‌اند، چهره‌های نظامی و اعضای پارلمان حضور دارند.

احمدالله وثیق افزود: «تا اکنون ۵۱۳ شخصیت افغان که شامل وزیران، والیان و معاونان استند از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان به کشور خود بازگشته‌اند.»

اما برای برگشت چهره‌های سیاسی و مقام‌های پیشین چه نیاز است؟

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، در این باره گفت: «برای این‌که شخصیت‌های افغان به کشورشان بیایند باید مکاتب به روی دختران باز شود و به زنان اجازه کار داده شود.»

ستانه گل شیرزاد، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «راه حل این است که طالبان آغوش خود را گسترده‌تر کند و پالیسی خود را تغییر دهد و زمینه را برای گفت‌وگوی بین الافغانی فراهم کند.»

این کمیسیون پس از روی کار آمدن امارت اسلامی برای فراهم سازی زمینه برگشت چهره‌های سیاسی و نظامی افغانستان که کشور را ترک کرده‌اند، ایجاد شده است.

کمیسیون تماس: برای برگشت کنندگان زمینه کار فراهم خواهد شد

آمارهای این کمسیون نشان می‌دهند که تا اکنون بیش از ۵۰۰ تن به شمول وزیران، والیان و چهره‌های سیاسی به کشور برگشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید که امارت اسلامی برای شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی که به کشور بر می‌گردند، زمینه کار فراهم خواهد ساخت.

آمارهای این کمسیون نشان می‌دهند که تا اکنون بیش از ۵۰۰ تن به شمول وزیران، والیان و چهره‌های سیاسی پیشین به کشور برگشته‌اند.

احمدالله وثیق، سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان، گفت: «حکومت متعهد است. با در نظر گرفتن به توانایی، استعداد و صداقت شخصیت‌های افغان، ممکن است در بخش‌هایی از حکومت بیایند، زیرا صدها هزار کارمند نظام قبلی اکنون در حکومت شامل استند و معاش شان را می‌گیرند.»

در میان کسانی که تا کنون از طریق این کمیسیون به کشور برگشته‌اند، چهره‌های نظامی و اعضای پارلمان حضور دارند.

احمدالله وثیق افزود: «تا اکنون ۵۱۳ شخصیت افغان که شامل وزیران، والیان و معاونان استند از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان به کشور خود بازگشته‌اند.»

اما برای برگشت چهره‌های سیاسی و مقام‌های پیشین چه نیاز است؟

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، در این باره گفت: «برای این‌که شخصیت‌های افغان به کشورشان بیایند باید مکاتب به روی دختران باز شود و به زنان اجازه کار داده شود.»

ستانه گل شیرزاد، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «راه حل این است که طالبان آغوش خود را گسترده‌تر کند و پالیسی خود را تغییر دهد و زمینه را برای گفت‌وگوی بین الافغانی فراهم کند.»

این کمیسیون پس از روی کار آمدن امارت اسلامی برای فراهم سازی زمینه برگشت چهره‌های سیاسی و نظامی افغانستان که کشور را ترک کرده‌اند، ایجاد شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره