Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گوترش: سازمان ملل برای آموزش و کار بانوان افغانستان مبارزه می‌کند

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با تاکید بر ادامه‌ی پشتیبانی جهانی از بانوان در افغانستان، گفته است که سازمان ملل برای بازگشایی مکتب‌ها به روی ختران و کار بانوان در این کشور، مبارزه خواهد کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد روز گذشته در نشست "جامعه مدنی زنان" در سازمان ملل متحد افزوده است که زنان و دختران در افغانستان از زندگی شان کنار گذاشته شده‌اند و به پشتیبانی جهانی نیاز دارند.

به باور او، فشارها برای از سرگیری کار بانوان در افغانستان ادامه دارند.

انتونیو گوترش گفته است: «جامعه‌ی کمک‌کننده‌ها گفت که تنها در صورتی کمک وجود خواهد داشت که زنان جا داشته باشند اما جایی که زنان نباشند، کمک‌ نیز نخواهند شد. فشارها ادامه دارند تا این تضمین حاصل شود که زنان در بخش‌های بشردوستانه کار کنند. در خدمات عامه شمار اندکی از زنان کار می‌کنند ما مبارزه می‌کنیم تا این شمار افزایش یابد.»

دبیرکل ساطمان ملل، بسته ماندن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان را یک پس رفت می‌داند.

از سویی‌هم، امارت اسلامی می‌گوید که حقوق تمامی شهروندان افغانستان بربنیاد شریعت تامین شده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، در این باره گفت: «کسی باید در مورد حقوق اتباع افغانستان باید نگرانی نداشته باشند. امارت اسلامی به حقوق تمامی اتباع کشور با در نظرداشت اصول اسلامی و منافع علیای کشور متعهد است و در این زمینه کار می‌کند.»

در سوی دیگر، شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که امارت اسلامی باید برای تعامل با جامعه جهانی به خواسته‌های مشروع آنان لبیک بگوید.

توريالی زازی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی مسوولیت ملی و تاریخی برای آینده کشور و مردم دارد که آنان باید با جهانیان تعامل کنند تا آنان از سوی جهانیان به رسمیت شناخته شوند.»

سید جواد سجادی، آگاه دیگر، می‌گوید: «انعطاف طالبان در رابطه به آموزش و تحصیل زنان می‌تواند گشایش را در امور ایجاد بکند.»

بیش از ۵۳۰ روز می‌شود که مکتب‌های متوسط و لیسه‌ دختران در کشور بسته استند و دانش‌جویان دختر نیز با آن‌که پسران سال تحصیلی را آغاز کرده‌اند، از رفتن به دانشگاه محروم استند.

گوترش: سازمان ملل برای آموزش و کار بانوان افغانستان مبارزه می‌کند

از سویی‌هم، امارت اسلامی می‌گوید که حقوق تمامی شهروندان افغانستان بربنیاد شریعت تامین شده است.

تصویر بندانگشتی

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با تاکید بر ادامه‌ی پشتیبانی جهانی از بانوان در افغانستان، گفته است که سازمان ملل برای بازگشایی مکتب‌ها به روی ختران و کار بانوان در این کشور، مبارزه خواهد کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد روز گذشته در نشست "جامعه مدنی زنان" در سازمان ملل متحد افزوده است که زنان و دختران در افغانستان از زندگی شان کنار گذاشته شده‌اند و به پشتیبانی جهانی نیاز دارند.

به باور او، فشارها برای از سرگیری کار بانوان در افغانستان ادامه دارند.

انتونیو گوترش گفته است: «جامعه‌ی کمک‌کننده‌ها گفت که تنها در صورتی کمک وجود خواهد داشت که زنان جا داشته باشند اما جایی که زنان نباشند، کمک‌ نیز نخواهند شد. فشارها ادامه دارند تا این تضمین حاصل شود که زنان در بخش‌های بشردوستانه کار کنند. در خدمات عامه شمار اندکی از زنان کار می‌کنند ما مبارزه می‌کنیم تا این شمار افزایش یابد.»

دبیرکل ساطمان ملل، بسته ماندن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان را یک پس رفت می‌داند.

از سویی‌هم، امارت اسلامی می‌گوید که حقوق تمامی شهروندان افغانستان بربنیاد شریعت تامین شده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، در این باره گفت: «کسی باید در مورد حقوق اتباع افغانستان باید نگرانی نداشته باشند. امارت اسلامی به حقوق تمامی اتباع کشور با در نظرداشت اصول اسلامی و منافع علیای کشور متعهد است و در این زمینه کار می‌کند.»

در سوی دیگر، شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که امارت اسلامی باید برای تعامل با جامعه جهانی به خواسته‌های مشروع آنان لبیک بگوید.

توريالی زازی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی مسوولیت ملی و تاریخی برای آینده کشور و مردم دارد که آنان باید با جهانیان تعامل کنند تا آنان از سوی جهانیان به رسمیت شناخته شوند.»

سید جواد سجادی، آگاه دیگر، می‌گوید: «انعطاف طالبان در رابطه به آموزش و تحصیل زنان می‌تواند گشایش را در امور ایجاد بکند.»

بیش از ۵۳۰ روز می‌شود که مکتب‌های متوسط و لیسه‌ دختران در کشور بسته استند و دانش‌جویان دختر نیز با آن‌که پسران سال تحصیلی را آغاز کرده‌اند، از رفتن به دانشگاه محروم استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره