Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز فعالیت بازار ویژه بانوان برای بانوان در مزارشریف

مسوولان محلی ولایت بلخ از فعال شدن یک بازار برای زنان تجارت‌پیشه و متشبث در این ولایت خبر می‌دهند.

نقیب الله طارق، شهردار مزارشریف، می‌گوید که این بازار نزدیک به ۲۰۰ دکان دارد و همه‌ی دکانداران و مشتریان در این بازار بانوان هستند.

شهردار مزارشریف گفت: «در اینجا تقریباً دوصد دکان است و این دوصد دکان تنها برای بانوان است تا آن‌ها در اینجا فعالیت کنند و زندگی روزمره شان را به پیش ببرند و همچنان از اینجا برای اولادهای شان نفقه تهیه کنند.»

از سوی دیگر، مسوولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر بلخ می‌گویند که امارت اسلامی برای فراهم کردن زمینه کار به بانوان متعهد است.

نصرالله هوتک، سخنگوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر بلخ، گفت: «تبلیغات بود که امارت اسلامی مخالف کاروبار و تجارت بانوان است، اما پس از آمدن امارت اسلامی، این را برای همه جهان نشان داد که امارت اسلامی هیچ گونه مخالفت با کاروبار و پیشه طبقه زن نیستند.»

شماری از زنان تجارت‌پیشه از ایجاد این بازار استقبال می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا بیش‌تر از این از زنان پشتیبانی کند.

پشتنه، متشبث، به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار خرسند استیم که مارکیت ما افتتاح شد و منتظر روز افتتاح بودیم که همه خانم‌ها خبر شوند این‌جا تنها خانم‌ها می‌تواند بیایند. مردان هیچ اجازه ندارند.»

یکی دیگر از زنان متشبث می‌گوید: «کرایه ماهانه این دکان ۴۰۰ و ۵۰۰ دالر بود اما امروز شما می‌بینید که اول دوازده صد افغانی بود اما شاروال صاحب امروز چهارصد افغانی اعلام کرد.»

مقام‌های محلی بلخ اطمینان می‌دهند یک بازار دیگر نیز برای بانوان ایجاد می‌شود که با ایجاد آن، برای نزدیک به چهارصد بانو زمینه کار فراهم خواهد شد.

آغاز فعالیت بازار ویژه بانوان برای بانوان در مزارشریف

شماری از زنان تجارت‌پیشه از ایجاد این بازار استقبال می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا بیش‌تر از این از زنان پشتیبانی کند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی ولایت بلخ از فعال شدن یک بازار برای زنان تجارت‌پیشه و متشبث در این ولایت خبر می‌دهند.

نقیب الله طارق، شهردار مزارشریف، می‌گوید که این بازار نزدیک به ۲۰۰ دکان دارد و همه‌ی دکانداران و مشتریان در این بازار بانوان هستند.

شهردار مزارشریف گفت: «در اینجا تقریباً دوصد دکان است و این دوصد دکان تنها برای بانوان است تا آن‌ها در اینجا فعالیت کنند و زندگی روزمره شان را به پیش ببرند و همچنان از اینجا برای اولادهای شان نفقه تهیه کنند.»

از سوی دیگر، مسوولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر بلخ می‌گویند که امارت اسلامی برای فراهم کردن زمینه کار به بانوان متعهد است.

نصرالله هوتک، سخنگوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر بلخ، گفت: «تبلیغات بود که امارت اسلامی مخالف کاروبار و تجارت بانوان است، اما پس از آمدن امارت اسلامی، این را برای همه جهان نشان داد که امارت اسلامی هیچ گونه مخالفت با کاروبار و پیشه طبقه زن نیستند.»

شماری از زنان تجارت‌پیشه از ایجاد این بازار استقبال می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا بیش‌تر از این از زنان پشتیبانی کند.

پشتنه، متشبث، به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار خرسند استیم که مارکیت ما افتتاح شد و منتظر روز افتتاح بودیم که همه خانم‌ها خبر شوند این‌جا تنها خانم‌ها می‌تواند بیایند. مردان هیچ اجازه ندارند.»

یکی دیگر از زنان متشبث می‌گوید: «کرایه ماهانه این دکان ۴۰۰ و ۵۰۰ دالر بود اما امروز شما می‌بینید که اول دوازده صد افغانی بود اما شاروال صاحب امروز چهارصد افغانی اعلام کرد.»

مقام‌های محلی بلخ اطمینان می‌دهند یک بازار دیگر نیز برای بانوان ایجاد می‌شود که با ایجاد آن، برای نزدیک به چهارصد بانو زمینه کار فراهم خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره