Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد نزدیک به ۷۰۰ صنف آموزشی در ۱۵ ولسوالی پکتیکا

با ایجاد نزدیک به هفت‌صد صنف آموزشی، از سوی کمیته‌ سویدن برای افغانستان در پانزده ولسوالی پکتیکا، برای بیش از ۲۲ هزار دانش‌آموز، زمینه آموزش فراهم شده است که ۱۴ هزار آن، دختر استند.

ثمرگل سمسور، مسوول کمیته ولایتی سویدن، گفت: «در ولایت پکتیکا گفته می‌توانیم که از سوی کمیته سویدن برای افغانستان، برای بیش از ۲۲ هزار کودک زمینه آموزش فراهم شده است که از این میان در حدود ۱۴ هزار آنان را دختران تشکیل می‌دهد.»

باشندگان این ولسوالی‌ها، از ایجاد صنف‌های آموزشی خرسند استند؛ اما از حکومت می‌خواهند تا برای دانش‌آموزان، سرپناه دایمی بسازند.

ثريا، دانش‌آموز، گفت: «ما بسیار خوشحال استیم که این مکتب جور  است و ما خواهان مکتب رسمی استیم.»

نوريه، دانش‌آموز، گفت: «من از وقتی که اینجا می‌آیم بسیار چیزها را یاد گرفتیم.»

شماری از آموزگاران می‌گویند که باشندگان این ولسوالی‌ها علاقه‌مند استند تا دختران خود در صنف‌ها شامل کنند، اما ظرفیت پذیرش آنان را ندارند.

نوريه، آموزگار، گفت: «تمام قریه می‌خواهند تا اولادهای شان درس و تعلیم بیاموزند، آن عده از شاگردانی که در این‌جا جای شده اند برای آموزش می‌آیند و عده دیگر که نشده اند می‌گویند که تلاش می‌کنند تا در سال آینده آموزش ببینند.»

امان الله، بزرگ قوم، گفت: «برای دختران مکتب‌ها ایجاد شوند، اما تا اکنون شرایط آماده نیست، امروزه هرکس می‌خواهد که دختران شان با سواد شوند.»

با این حال، ریاست معارف پکتیکا از ایجاد این صنف‌ها استقبال کرده می‌گوید که با فراهم شدن امکانات، در مناطقی که پیش از این از آموزش محروم مانده‌اند، مکتب می‌سازند.

عبدالقيوم فاروقی، رییس معارف پکتیکا، گفت: «ما هم تا حد توان خود با آن‌ها همکاری کرده ایم، به آمران ولسوالی‌های مربوطه هدایت داده ایم و آن‌ها ازش نظارت می‌کنند و وقتی که هیات نظارتی آن‌ها می‌آید با آنها همکاری همه‌جانبه می‌کنند.»

خواست‌ها برای ایجاد مکتب‌های دایمی برای دختران در حالی مطرح می‌شود که در وازه‌های مکتب‌ها بیش از یک‌سال به روی دختران از سوی رهبری امارت اسلامی تا امرثانی بسته شده‌است.

ایجاد نزدیک به ۷۰۰ صنف آموزشی در ۱۵ ولسوالی پکتیکا

باشندگان این ولسوالی‌ها، از ایجاد صنف‌های آموزشی خرسند استند؛ اما از حکومت می‌خواهند تا برای دانش‌آموزان، سرپناه دایمی بسازند.

تصویر بندانگشتی

با ایجاد نزدیک به هفت‌صد صنف آموزشی، از سوی کمیته‌ سویدن برای افغانستان در پانزده ولسوالی پکتیکا، برای بیش از ۲۲ هزار دانش‌آموز، زمینه آموزش فراهم شده است که ۱۴ هزار آن، دختر استند.

ثمرگل سمسور، مسوول کمیته ولایتی سویدن، گفت: «در ولایت پکتیکا گفته می‌توانیم که از سوی کمیته سویدن برای افغانستان، برای بیش از ۲۲ هزار کودک زمینه آموزش فراهم شده است که از این میان در حدود ۱۴ هزار آنان را دختران تشکیل می‌دهد.»

باشندگان این ولسوالی‌ها، از ایجاد صنف‌های آموزشی خرسند استند؛ اما از حکومت می‌خواهند تا برای دانش‌آموزان، سرپناه دایمی بسازند.

ثريا، دانش‌آموز، گفت: «ما بسیار خوشحال استیم که این مکتب جور  است و ما خواهان مکتب رسمی استیم.»

نوريه، دانش‌آموز، گفت: «من از وقتی که اینجا می‌آیم بسیار چیزها را یاد گرفتیم.»

شماری از آموزگاران می‌گویند که باشندگان این ولسوالی‌ها علاقه‌مند استند تا دختران خود در صنف‌ها شامل کنند، اما ظرفیت پذیرش آنان را ندارند.

نوريه، آموزگار، گفت: «تمام قریه می‌خواهند تا اولادهای شان درس و تعلیم بیاموزند، آن عده از شاگردانی که در این‌جا جای شده اند برای آموزش می‌آیند و عده دیگر که نشده اند می‌گویند که تلاش می‌کنند تا در سال آینده آموزش ببینند.»

امان الله، بزرگ قوم، گفت: «برای دختران مکتب‌ها ایجاد شوند، اما تا اکنون شرایط آماده نیست، امروزه هرکس می‌خواهد که دختران شان با سواد شوند.»

با این حال، ریاست معارف پکتیکا از ایجاد این صنف‌ها استقبال کرده می‌گوید که با فراهم شدن امکانات، در مناطقی که پیش از این از آموزش محروم مانده‌اند، مکتب می‌سازند.

عبدالقيوم فاروقی، رییس معارف پکتیکا، گفت: «ما هم تا حد توان خود با آن‌ها همکاری کرده ایم، به آمران ولسوالی‌های مربوطه هدایت داده ایم و آن‌ها ازش نظارت می‌کنند و وقتی که هیات نظارتی آن‌ها می‌آید با آنها همکاری همه‌جانبه می‌کنند.»

خواست‌ها برای ایجاد مکتب‌های دایمی برای دختران در حالی مطرح می‌شود که در وازه‌های مکتب‌ها بیش از یک‌سال به روی دختران از سوی رهبری امارت اسلامی تا امرثانی بسته شده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره