Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‌آموزان دختر در میدان وردک خواهان بازگشایی مکتب‌ها استند

شمار زیادی از دانش‌آموزان دختر و خانواده‌های آنان در میدان وردک از امارت اسلامی می‌خواهند که دروازه‌ مکتب‌ها را به روی دختران بالاتر از صنف ششم باز کند.

به گفته‌ی دانش‌آموزان، شماری از دختران به علت دور ماندن از مکتب به بیماری‌های روانی مبتلا شده‌اند.

فریبا، دانش‌آموز - میدان وردک، به طلوع‌نیوز گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که مکاتب را برای ما باز کنند تا ما آموزش ببنیم.»

خدیجه، یکی دیگر از دانش‌آموز - میدان وردک، می‌گوید: «من می‌خواهم به آموزش خود ادامه بدهم. با من یکجا، فامیل من نیز از این موضوع ناراحت استند.»

برشنا، دانش‌آموز دیگر در میدان وردک، می‌گوید: «من تکلیف روانی پیدا کرده‌ام و ما می‌خواهیم تا صنف دوازده مکاتب برای ما باز شوند.»

خانواده‌های دانش‌آموزان نیز از بسته ماندن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران در کشور نگران استند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا در این زمینه تجدیدنظر کند.

سميع الله، پدر یکی از دانش‌آموزان در میدان وردک، به طلوع‌نیوز گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که دروازه مکاتب و پوهنتون‌ها را به روی دختران باز کند.»

درهمین حال، مسوولان محلی میدان وردک می‌گویند که آنان برای بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم منتظر تصمیم رهبری امارت اسلامی استند.

گل ولی متقی، رییس معارف میدان وردک، به طلوع‌نیوز گفت: «در بعضی ولسوالی های که مکاتب بالاتر از صنف ششم وجود دارند، ما منتظر فرمان بزرگان استیم که چه حکم می‌کنند و ما مطابق آن عمل می‌کنیم.»

پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، دروازه مکتب‌ها در سراسر کشور به روی دختران بالاتر از صنف ششم تا امر ثانی بسته شد؛ اما مقام‌ها در امارت اسلامی می‌گویند که این چالش را در چارچوب شریعت اسلام، به زودی حل خواهند کرد.

دانش‌آموزان دختر در میدان وردک خواهان بازگشایی مکتب‌ها استند

مسوولان محلی میدان وردک می‌گویند که آنان برای بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم منتظر تصمیم رهبری امارت اسلامی استند.

تصویر بندانگشتی

شمار زیادی از دانش‌آموزان دختر و خانواده‌های آنان در میدان وردک از امارت اسلامی می‌خواهند که دروازه‌ مکتب‌ها را به روی دختران بالاتر از صنف ششم باز کند.

به گفته‌ی دانش‌آموزان، شماری از دختران به علت دور ماندن از مکتب به بیماری‌های روانی مبتلا شده‌اند.

فریبا، دانش‌آموز - میدان وردک، به طلوع‌نیوز گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که مکاتب را برای ما باز کنند تا ما آموزش ببنیم.»

خدیجه، یکی دیگر از دانش‌آموز - میدان وردک، می‌گوید: «من می‌خواهم به آموزش خود ادامه بدهم. با من یکجا، فامیل من نیز از این موضوع ناراحت استند.»

برشنا، دانش‌آموز دیگر در میدان وردک، می‌گوید: «من تکلیف روانی پیدا کرده‌ام و ما می‌خواهیم تا صنف دوازده مکاتب برای ما باز شوند.»

خانواده‌های دانش‌آموزان نیز از بسته ماندن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران در کشور نگران استند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا در این زمینه تجدیدنظر کند.

سميع الله، پدر یکی از دانش‌آموزان در میدان وردک، به طلوع‌نیوز گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که دروازه مکاتب و پوهنتون‌ها را به روی دختران باز کند.»

درهمین حال، مسوولان محلی میدان وردک می‌گویند که آنان برای بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم منتظر تصمیم رهبری امارت اسلامی استند.

گل ولی متقی، رییس معارف میدان وردک، به طلوع‌نیوز گفت: «در بعضی ولسوالی های که مکاتب بالاتر از صنف ششم وجود دارند، ما منتظر فرمان بزرگان استیم که چه حکم می‌کنند و ما مطابق آن عمل می‌کنیم.»

پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، دروازه مکتب‌ها در سراسر کشور به روی دختران بالاتر از صنف ششم تا امر ثانی بسته شد؛ اما مقام‌ها در امارت اسلامی می‌گویند که این چالش را در چارچوب شریعت اسلام، به زودی حل خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره