Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آی آر سی: از تمدید ۶۰ روزه قرارداد غلات دریای سیاه ناامید شدیم

کمیته بین‌المللی نجات می‌گوید که افغانستان و پنج کشور دیگر با شدیدترین قحطی در سراسر جهان روبه‌رو استند.

این کمیته در خبرنامه‌یی می‌گوید که معاهده انتقال غله از اوکراین برای شصت روز  تمدید شده است، اما این شصت روز بسیار کوتاه است.

در بخشی از خبرنامه‌ی کمیته بین‌المللی نجات آمده است:  «سازمان ملل متحد باید در سطح بالا برای پیش‌گیری از قحطی در کشورهایی که با شدیدترین قطحی روبه‌رو استند اقدام کند. افغانستان، سومالیا، اتوپیا، شمال شرق نایجریا، سودان جنوبی و یمن، کشورهایی استند که با شدیدترین قحطی در سراسر جهان روبه‌رو استند.»

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، گفت: «با معاوضه‌ اسیران میان روسیه و اوکراین، مهم‌ترین توافق پس از جنگ، یعنی قرارداد دهلیز انتقال غله، از امروز به پایان می‌رسید. در گفت‌وگوهای ما با دو طرف، ما دوره توافق را که در  روز ۱۹ ماه مارچ به پایان می‌رسید تمدید کردیم.» 

همزمان با این، اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا می‌گوید که بیش از ۲۶میلیون تن در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند و سازمان ملل متحد برای نزدیک به ۲۲ میلیون تن کمک فراهم خواهد ساخت. 
وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک، گفت:«برای بیست و سه میلیون تن در سراسر افغانستان که دوازده میلیون آن را خانم‌ها و دختران تشکیل می‌داد کمک‌های مواد غذایی برسانند. سال گذشته برنامه جهانی خوراک توانست که بیش‌تر از یک میلیون متریک تُن مواد غذایی را و به ارزش ۳۲۶ میلیون دالر کمک‌ها را به شکل پول نقد و یا هم به شکل کوپن برای خانواده‌های نیازمند در سراسر افغانستان توزیع کرده‌اند.»

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «تقاضای ما از نهادهای کمک کننده و جامعه بین‌المللی این است که کمک‌های انکشافی و توسعه‌یی را به مردم افغانستان آغاز بکند تا ما بتوانیم در پرتو کمک‌ها خود کفایی اقتصادی را به مردم افغانستان رقم بزنیم.»

پیش از این برنامه جهانی خوراک گفته است که برای رسانیدن کمک‌ها به نیازمندان در افغانستان در شش ماه آینده به هشت‌صد میلیون دالر نیاز است.

آی آر سی: از تمدید ۶۰ روزه قرارداد غلات دریای سیاه ناامید شدیم

پیش از این برنامه جهانی خوراک گفته است که برای رسانیدن کمک‌ها به نیازمندان در افغانستان در شش ماه آینده به هشت‌صد میلیون دالر نیاز است.

تصویر بندانگشتی

کمیته بین‌المللی نجات می‌گوید که افغانستان و پنج کشور دیگر با شدیدترین قحطی در سراسر جهان روبه‌رو استند.

این کمیته در خبرنامه‌یی می‌گوید که معاهده انتقال غله از اوکراین برای شصت روز  تمدید شده است، اما این شصت روز بسیار کوتاه است.

در بخشی از خبرنامه‌ی کمیته بین‌المللی نجات آمده است:  «سازمان ملل متحد باید در سطح بالا برای پیش‌گیری از قحطی در کشورهایی که با شدیدترین قطحی روبه‌رو استند اقدام کند. افغانستان، سومالیا، اتوپیا، شمال شرق نایجریا، سودان جنوبی و یمن، کشورهایی استند که با شدیدترین قحطی در سراسر جهان روبه‌رو استند.»

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، گفت: «با معاوضه‌ اسیران میان روسیه و اوکراین، مهم‌ترین توافق پس از جنگ، یعنی قرارداد دهلیز انتقال غله، از امروز به پایان می‌رسید. در گفت‌وگوهای ما با دو طرف، ما دوره توافق را که در  روز ۱۹ ماه مارچ به پایان می‌رسید تمدید کردیم.» 

همزمان با این، اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا می‌گوید که بیش از ۲۶میلیون تن در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند و سازمان ملل متحد برای نزدیک به ۲۲ میلیون تن کمک فراهم خواهد ساخت. 
وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک، گفت:«برای بیست و سه میلیون تن در سراسر افغانستان که دوازده میلیون آن را خانم‌ها و دختران تشکیل می‌داد کمک‌های مواد غذایی برسانند. سال گذشته برنامه جهانی خوراک توانست که بیش‌تر از یک میلیون متریک تُن مواد غذایی را و به ارزش ۳۲۶ میلیون دالر کمک‌ها را به شکل پول نقد و یا هم به شکل کوپن برای خانواده‌های نیازمند در سراسر افغانستان توزیع کرده‌اند.»

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «تقاضای ما از نهادهای کمک کننده و جامعه بین‌المللی این است که کمک‌های انکشافی و توسعه‌یی را به مردم افغانستان آغاز بکند تا ما بتوانیم در پرتو کمک‌ها خود کفایی اقتصادی را به مردم افغانستان رقم بزنیم.»

پیش از این برنامه جهانی خوراک گفته است که برای رسانیدن کمک‌ها به نیازمندان در افغانستان در شش ماه آینده به هشت‌صد میلیون دالر نیاز است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره