Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز  سال آموزشی ۱۴۰۲؛ دختران هنوز در انتظار باز شدن مکتب‌ها استند

شماری از دانش‌آموزان دختر در نخستین روز سال آموزشی ۱۴۰۲ هجری خورشیدی در کابل، می‌گویند که بار دیگر با حسرت و ناامیدی روبه‌رو شده‌اند.

این دانش‌آموزان در نخستین روز سال آموزشی از امارت اسلامی می‌خواهند که  دروازه‌ مکتب‌های متوسط و لیسه را به روی شان باز کند.

مریم که مانند هزاران دانش‌آموز دیگر در انتظار باز شدن مکتب‌ها بود، می‌گوید: «چرا مکتب‌ها به روی دختران بسته است؟ وقتی که یک داکتر زن نباشد، یک خانم پیش داکتر مرد برود؟»

صدف، دانش‌آموز، به طلوع‌نیوز گفت: «امروز روز ناامیدی ماست. ما منتظر بودیم که در این روز بتوانیم به مکتب برویم؛ اما به ما اجازه ندادند که به مکتب برویم.»

آمنه، یکی دیگر از دانش‌آموزان در کابل، گفت: «من امروز زیاد حس خراب دارم چونکه به مکتب نرفتیم، وقتی در راه کسی را می‌بینم که به مکتب می‌رود حس بسیار بد است.»

همزمان با این، شماری از دانش‌آموزان پسر با آغاز سال نو آموزشی از حکومت سرپرست می‌خواهند که به دختران نیز اجازه آموزش بدهد.

فیض الله، دانش‌آموز، به طلوع‌نیوز گفت: «مکتب بسیار عالی بود. باز شد و رفتیم اما در یک چیز جیگرخون استیم که مکتب‌های خواهرهای ما باز نشد.»

در همین حال، شماری از باشندگان خوست و کابل از امارت اسلامی همچنان می‌خواهند که در برابر خواست مردم مبنی بر گشایش مکتب‌ها به روی دختران، تمکین کند.

آدم خان، بزرگ قوم – خوست، به طلوع‌نیوز گفت: «خواست تمام مردم ما همین است و باید به این خواست‌ها توجه جدی شود.»

محمد حسین، باشنده کابل، از امارت اسلامی خواست: «دروازه مکتب‌های دختران هم باز شود تا که ما بتوانیم یک آینده درخشان داشته باشیم.»

پیش از این، فرمانده امنیه پروان گفته است که پس از بازنگری نصاب آموزشی، به زودی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران باز خواهد شد.

آغاز  سال آموزشی ۱۴۰۲؛ دختران هنوز در انتظار باز شدن مکتب‌ها استند

شماری از باشندگان خوست و کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که در برابر خواست مردم مبنی بر گشایش مکتب‌ها به روی دختران، تمکین کند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌آموزان دختر در نخستین روز سال آموزشی ۱۴۰۲ هجری خورشیدی در کابل، می‌گویند که بار دیگر با حسرت و ناامیدی روبه‌رو شده‌اند.

این دانش‌آموزان در نخستین روز سال آموزشی از امارت اسلامی می‌خواهند که  دروازه‌ مکتب‌های متوسط و لیسه را به روی شان باز کند.

مریم که مانند هزاران دانش‌آموز دیگر در انتظار باز شدن مکتب‌ها بود، می‌گوید: «چرا مکتب‌ها به روی دختران بسته است؟ وقتی که یک داکتر زن نباشد، یک خانم پیش داکتر مرد برود؟»

صدف، دانش‌آموز، به طلوع‌نیوز گفت: «امروز روز ناامیدی ماست. ما منتظر بودیم که در این روز بتوانیم به مکتب برویم؛ اما به ما اجازه ندادند که به مکتب برویم.»

آمنه، یکی دیگر از دانش‌آموزان در کابل، گفت: «من امروز زیاد حس خراب دارم چونکه به مکتب نرفتیم، وقتی در راه کسی را می‌بینم که به مکتب می‌رود حس بسیار بد است.»

همزمان با این، شماری از دانش‌آموزان پسر با آغاز سال نو آموزشی از حکومت سرپرست می‌خواهند که به دختران نیز اجازه آموزش بدهد.

فیض الله، دانش‌آموز، به طلوع‌نیوز گفت: «مکتب بسیار عالی بود. باز شد و رفتیم اما در یک چیز جیگرخون استیم که مکتب‌های خواهرهای ما باز نشد.»

در همین حال، شماری از باشندگان خوست و کابل از امارت اسلامی همچنان می‌خواهند که در برابر خواست مردم مبنی بر گشایش مکتب‌ها به روی دختران، تمکین کند.

آدم خان، بزرگ قوم – خوست، به طلوع‌نیوز گفت: «خواست تمام مردم ما همین است و باید به این خواست‌ها توجه جدی شود.»

محمد حسین، باشنده کابل، از امارت اسلامی خواست: «دروازه مکتب‌های دختران هم باز شود تا که ما بتوانیم یک آینده درخشان داشته باشیم.»

پیش از این، فرمانده امنیه پروان گفته است که پس از بازنگری نصاب آموزشی، به زودی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران باز خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره