Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست "بحران آموزشی افغانستان" از سوی سفارت ایتالیا در واشنگتن

سفارت ایتالیا در واشنگتن روز گذشته نشستی را زیر نام "بحران آموزشی افغانستان" برگزار کرد.

ماریانجلا زاپیا، سفیر ایتالیا در امریکا، گفته است که هدف از برگزاری این نشست ارایه پیشنهادها و نمونه‌های تازه برای تضمین آینده آموزش دختران در افغانستان است.

به گفته‌ی خانم زاپیا ، زنان و دختران افغانستان با آینده ناروشنی روبه‌رو هستند.

سفیر ایتالیا در امریکا گفته است: «هدف ما این است که به شرایط وخیم زنان افغان توجه کنیم و حقوق اساسی آن‌ها را علیرغم سایر شرایط اضطراری و چالش‌ها در سطح بین‌المللی در دستور کار جهانی قرار دهیم.»

هم زمان با این، شماری از دختران دانش‌آموز از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای بازگشایی مکتب‌ها، یک زمان دقیق را مشخص بسازد.

ساره پانزده ساله که آرزو داشت پزشک شود؛ می‌گوید که پس از محدودیت‌های آموزشی بر دختران، اکنون رسیدن به این آرزو محال به نظر می‌رسد. ساره گفت: «من خودم همین آرزو را دارم که داکتر شوم بخیر. مگر اینان که اجازه نمی‌دهند چگونه به آرزوهای خود دست بیابیم.»

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان، در این نشست بار دیگر از ممنوعیت رفتن دختران به مکتب در افغانستان، انتقاد کرده است.

خانم امیری گفته است: «بحران آموزش و پرورش کاملاً ساخته‌ی دست مردان است و به طور خاص توسط ایدئولوژی و سیاست طالبان هدایت می‌شود. آن‌طور که رهبران طالبان ادعا می‌کنند، به مذهب یا فرهنگ افغانستان ربطی ندارد.»

فتانه، یکی دیگر از دانش‌آموزان، گفت: «این حق ماست این حقی‌ست که همه بانوان سرزمینم از آن در این مدت محروم شده‌اند.»

در این نشست، نماینده ویژه ایتالیا برای افغانستان می‌گوید که محدودیت‌های وضع‌شده بالای زنان غیر قابل قبول است.

جانفرانکو پتروزلا، نماینده ویژه ایتالیا برای افغانستان، گفت: «زخمی که طالبان با این محدودیت‌ها به حقوق و آزادی‌های اساسی زنان افغان وارد کرده است، خیلی  جدی و غیرقابل قبول است.»

مومنه، دانش‌آموز، گفت: «خواست و تقاضای ما از امارت اسلامی این است که لطفا به ما اجازه تحصیل را بدهید به ما اجازه درس خواندن را بدهید.»

نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، سفیر امریکا برای مسایل جهانی زنان، نماینده ویژه ایتالیا برای افغانستان و شماری از مقام‌های حکومت پیشین، در این نشست حضور داشتند و درباره‌ی وضعیت آموزشی دختران افغانستان، سخنرانی کردند.

نشست "بحران آموزشی افغانستان" از سوی سفارت ایتالیا در واشنگتن

هم زمان با این، شماری از دختران دانش‌آموز از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای بازگشایی مکتب‌ها، یک زمان دقیق را مشخص بسازد.

تصویر بندانگشتی

سفارت ایتالیا در واشنگتن روز گذشته نشستی را زیر نام "بحران آموزشی افغانستان" برگزار کرد.

ماریانجلا زاپیا، سفیر ایتالیا در امریکا، گفته است که هدف از برگزاری این نشست ارایه پیشنهادها و نمونه‌های تازه برای تضمین آینده آموزش دختران در افغانستان است.

به گفته‌ی خانم زاپیا ، زنان و دختران افغانستان با آینده ناروشنی روبه‌رو هستند.

سفیر ایتالیا در امریکا گفته است: «هدف ما این است که به شرایط وخیم زنان افغان توجه کنیم و حقوق اساسی آن‌ها را علیرغم سایر شرایط اضطراری و چالش‌ها در سطح بین‌المللی در دستور کار جهانی قرار دهیم.»

هم زمان با این، شماری از دختران دانش‌آموز از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای بازگشایی مکتب‌ها، یک زمان دقیق را مشخص بسازد.

ساره پانزده ساله که آرزو داشت پزشک شود؛ می‌گوید که پس از محدودیت‌های آموزشی بر دختران، اکنون رسیدن به این آرزو محال به نظر می‌رسد. ساره گفت: «من خودم همین آرزو را دارم که داکتر شوم بخیر. مگر اینان که اجازه نمی‌دهند چگونه به آرزوهای خود دست بیابیم.»

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان، در این نشست بار دیگر از ممنوعیت رفتن دختران به مکتب در افغانستان، انتقاد کرده است.

خانم امیری گفته است: «بحران آموزش و پرورش کاملاً ساخته‌ی دست مردان است و به طور خاص توسط ایدئولوژی و سیاست طالبان هدایت می‌شود. آن‌طور که رهبران طالبان ادعا می‌کنند، به مذهب یا فرهنگ افغانستان ربطی ندارد.»

فتانه، یکی دیگر از دانش‌آموزان، گفت: «این حق ماست این حقی‌ست که همه بانوان سرزمینم از آن در این مدت محروم شده‌اند.»

در این نشست، نماینده ویژه ایتالیا برای افغانستان می‌گوید که محدودیت‌های وضع‌شده بالای زنان غیر قابل قبول است.

جانفرانکو پتروزلا، نماینده ویژه ایتالیا برای افغانستان، گفت: «زخمی که طالبان با این محدودیت‌ها به حقوق و آزادی‌های اساسی زنان افغان وارد کرده است، خیلی  جدی و غیرقابل قبول است.»

مومنه، دانش‌آموز، گفت: «خواست و تقاضای ما از امارت اسلامی این است که لطفا به ما اجازه تحصیل را بدهید به ما اجازه درس خواندن را بدهید.»

نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، سفیر امریکا برای مسایل جهانی زنان، نماینده ویژه ایتالیا برای افغانستان و شماری از مقام‌های حکومت پیشین، در این نشست حضور داشتند و درباره‌ی وضعیت آموزشی دختران افغانستان، سخنرانی کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره