Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خوشبینی وزارت خارجه در مورد آغاز فعالیت دوباره برخی سفارت‌ها

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، می‌گوید که برخی از سفارت‌‌‌ها در روزهای آینده در کابل باز خواهند شد.

امیرخان متقی در گفت‌وگو با تلویزیون "دورار" همچنان می‌گوید که وزارت خارجه در تلاش است تا سفارت‌‌های بعضی از کشورها در آینده‌ی نزدیک فعالیت‌های دیپلوماتیک شان را از سر بگیرند.

سرپرست وزارت خارجه گفته است: «تغییرات روزانه به سوی بهتر شدن وجود دارد. ما به فعال ساختن برخی از سفارت‌های جدید در روزهای آینده می‌پردازیم و امید داریم که این مشکل به گونه کامل حل شود.»

امیرخان متقی، باز بودن برخی از سفارت‌‌‌ها در کابل را به معنای به رسمیت شناختن امارت اسلامی می‌داند. او به این باور است که امارت اسلامی به گونه اعلام ناشده، از سوی برخی کشورها به رسمیت شناخته شده است.

آقای متقی افزود: «اکنون سفارت‌های کشورهای همسایه ما مانند چین، ازبیکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان در کابل باز اند. سفارت‌های کازاخستان، قرقیزستان، روسیه، هند، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی نیز در اینجا نیز باز هستند. سفارت عربستان سعودی نیز باز است؛ اما دیپلومات‌های آن بیرون شده‌اند و ممکن در آینده نزدیک پس بیایند.»

از سویی‌هم، برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که بازگشایی سفارت‌ها در کشور بر روابط حکومت سرپرست با جهان اثر مثبت می‌گذارد.

نجیب الله جامع، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «مسوولیت حکومت این است که در سیاست خارجی افغانستان جهان را با افغانستان نزدیک کند و در عین حال حکومت فعلی وظایف شان در بیرون از کشور که است، آن را انجام نداده.»

سلیم کاکر، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «دولت‌های دیگر در افغانستان سفارت‌های خود را بازگشایی می‌کنند و یا حداقل کشور های‌که در افغانستان سفارت‌خانه‌هایی دارند در امر روابط امارت با جهان می‌تواند که نقش موثر را ایفا کند.»

مقام‌های امارت اسلامی بارها تاکید کرده‌اند که حکومت سرپرست خواهان تعامل نیک با جامعه جهانی است؛ اما این در حالی‌ست که تا هنوز هیچ کشوری برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی گام نبرداشته است.  

خوشبینی وزارت خارجه در مورد آغاز فعالیت دوباره برخی سفارت‌ها

برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که بازگشایی سفارت‌ها در کشور بر روابط حکومت سرپرست با جهان اثر مثبت می‌گذارد.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، می‌گوید که برخی از سفارت‌‌‌ها در روزهای آینده در کابل باز خواهند شد.

امیرخان متقی در گفت‌وگو با تلویزیون "دورار" همچنان می‌گوید که وزارت خارجه در تلاش است تا سفارت‌‌های بعضی از کشورها در آینده‌ی نزدیک فعالیت‌های دیپلوماتیک شان را از سر بگیرند.

سرپرست وزارت خارجه گفته است: «تغییرات روزانه به سوی بهتر شدن وجود دارد. ما به فعال ساختن برخی از سفارت‌های جدید در روزهای آینده می‌پردازیم و امید داریم که این مشکل به گونه کامل حل شود.»

امیرخان متقی، باز بودن برخی از سفارت‌‌‌ها در کابل را به معنای به رسمیت شناختن امارت اسلامی می‌داند. او به این باور است که امارت اسلامی به گونه اعلام ناشده، از سوی برخی کشورها به رسمیت شناخته شده است.

آقای متقی افزود: «اکنون سفارت‌های کشورهای همسایه ما مانند چین، ازبیکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان در کابل باز اند. سفارت‌های کازاخستان، قرقیزستان، روسیه، هند، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی نیز در اینجا نیز باز هستند. سفارت عربستان سعودی نیز باز است؛ اما دیپلومات‌های آن بیرون شده‌اند و ممکن در آینده نزدیک پس بیایند.»

از سویی‌هم، برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که بازگشایی سفارت‌ها در کشور بر روابط حکومت سرپرست با جهان اثر مثبت می‌گذارد.

نجیب الله جامع، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «مسوولیت حکومت این است که در سیاست خارجی افغانستان جهان را با افغانستان نزدیک کند و در عین حال حکومت فعلی وظایف شان در بیرون از کشور که است، آن را انجام نداده.»

سلیم کاکر، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «دولت‌های دیگر در افغانستان سفارت‌های خود را بازگشایی می‌کنند و یا حداقل کشور های‌که در افغانستان سفارت‌خانه‌هایی دارند در امر روابط امارت با جهان می‌تواند که نقش موثر را ایفا کند.»

مقام‌های امارت اسلامی بارها تاکید کرده‌اند که حکومت سرپرست خواهان تعامل نیک با جامعه جهانی است؛ اما این در حالی‌ست که تا هنوز هیچ کشوری برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی گام نبرداشته است.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره