Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسته شدن بازار مجاهدین در پی بلند رفتن کرایه دکان‌ها

بازار مجاهدین در کابل که پیش از این بازار بوش نام داشت، در پی افزایش کرایه دکان‌ها بسته شد.

شماری از دکان‌داران می‌گویند که شهرداری کابل این بازار را به داوطلبی گذاشته و اکنون برنده‌ی این داوطلبی خواستار پرداخت ده هزار افغانی کرایه از دکان‌داران شده است و آنان از همین‌رو، این بازار را مسدود ساخته‌اند.

جمعه دین، دکان‌دار در بازار مجاهدین، گفت: «ماهانه در حدود بیست‌وسه‌و‌نیم لک روپیه به کرایه قرارداد داده. قبلاً ما یازده‌ لک افغانی می‌دادیم ماهانه، نُه لک بود باز یازده لک شد. حالا به بیست‌وسه‌ونیم لک به اجاره داده. بدون در نظرداشت نظر مردم.»

عبدالله نور، معاون بازار مجاهدین، می‌گوید: «ما این مارکیت را آباد کردیم. به این سر و وضع رسانیدم. مردم سرمایه شخصی خود را در این جا مصرف کردند. شاروال کابل به تجار داد.»

سید جاوید، یکی دیگر از دکان‌داران، چنین می‌گوید: «خواست ما از شهرداری کابل و امارت اسلامی همین است که منصفانه قضاوت کند، نه که طرف خود ببیند. طرف مردم فقیر هم ببیند، وضعیت به حدی بحرانی است که مردم حداقل یک لقمه نان پیدا بتواند.»

در همین حال، مسوولان در شهرداری کابل می‌گویند که زمین این بازار ملکیت شهرداری است و این بازار به هدف بلند بردن درآمدها به داوطلبی گذاشته شده است.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «حق شهرداری کابل است که از جایدادهای خود بیش‌ترین ثمره را ببرد تا بتواند در شهر کابل بهترین خدمات را ارایه بکند. این ساحه که نام بردید، قراردادی، الحمدالله قرارداد را به ۲۷ میلیون افغانی بُرده. او هم افغان است و از همین کشور است و حق دارد سرمایه‌گذاری کند.»

به گفته‌ی مسوولان در شهرداری کابل، داوطلب با پیشنهاد ۲۷ میلیون افغانی در سال برنده شده است.

در بازار مجاهدین حدود ۴هزار دکان وجود دارد که ۳۵۰۰ دکان در دو سال اخیر فعالیت داشته‌اند. 

بسته شدن بازار مجاهدین در پی بلند رفتن کرایه دکان‌ها

مسوولان در شهرداری کابل می‌گویند که زمین این بازار ملکیت شهرداری است و این بازار به هدف بلند بردن درآمدها به داوطلبی گذاشته شده است.

تصویر بندانگشتی

بازار مجاهدین در کابل که پیش از این بازار بوش نام داشت، در پی افزایش کرایه دکان‌ها بسته شد.

شماری از دکان‌داران می‌گویند که شهرداری کابل این بازار را به داوطلبی گذاشته و اکنون برنده‌ی این داوطلبی خواستار پرداخت ده هزار افغانی کرایه از دکان‌داران شده است و آنان از همین‌رو، این بازار را مسدود ساخته‌اند.

جمعه دین، دکان‌دار در بازار مجاهدین، گفت: «ماهانه در حدود بیست‌وسه‌و‌نیم لک روپیه به کرایه قرارداد داده. قبلاً ما یازده‌ لک افغانی می‌دادیم ماهانه، نُه لک بود باز یازده لک شد. حالا به بیست‌وسه‌ونیم لک به اجاره داده. بدون در نظرداشت نظر مردم.»

عبدالله نور، معاون بازار مجاهدین، می‌گوید: «ما این مارکیت را آباد کردیم. به این سر و وضع رسانیدم. مردم سرمایه شخصی خود را در این جا مصرف کردند. شاروال کابل به تجار داد.»

سید جاوید، یکی دیگر از دکان‌داران، چنین می‌گوید: «خواست ما از شهرداری کابل و امارت اسلامی همین است که منصفانه قضاوت کند، نه که طرف خود ببیند. طرف مردم فقیر هم ببیند، وضعیت به حدی بحرانی است که مردم حداقل یک لقمه نان پیدا بتواند.»

در همین حال، مسوولان در شهرداری کابل می‌گویند که زمین این بازار ملکیت شهرداری است و این بازار به هدف بلند بردن درآمدها به داوطلبی گذاشته شده است.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «حق شهرداری کابل است که از جایدادهای خود بیش‌ترین ثمره را ببرد تا بتواند در شهر کابل بهترین خدمات را ارایه بکند. این ساحه که نام بردید، قراردادی، الحمدالله قرارداد را به ۲۷ میلیون افغانی بُرده. او هم افغان است و از همین کشور است و حق دارد سرمایه‌گذاری کند.»

به گفته‌ی مسوولان در شهرداری کابل، داوطلب با پیشنهاد ۲۷ میلیون افغانی در سال برنده شده است.

در بازار مجاهدین حدود ۴هزار دکان وجود دارد که ۳۵۰۰ دکان در دو سال اخیر فعالیت داشته‌اند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره