Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسته شدن رادیو بانوان در بدخشان

مسوول رادیو بانوان در ولایت بدخشان می‌گوید که نشرات این رادیو از سوی مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ و امر به معروف و نهی از منکر این ولایت، متوقف شده است.

ناجیه سروش، مسوول رادیو صدای بانوان بدخشان، ادعا دارد که علت متوقف ساختن فعالیت این رادیو از سوی مسوولان محلی امارت اسلامی، نشر یک نعت عربی به گونه اشتباهی از سوی مسوول تخنیکی این رادیو است.

بانو سروش در این باره گفت: «دیروز از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان رادیوی ما بسته شد. نشرات ما متوقف شده و دلیل‌اش را نشر موزیک گفته که همکار تخنیکی ما سهواً در جریان نشرات موزیک نشر کرده است.»

از سویی‌هم، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان، می‌گوید که این رسانه به علت تخلف از پالیسی نشراتی امارت اسلامی و نشر آهنگ در ماه مبارک رمضان، از سوی آنان بسته شده است.
 
حکمت‌الله محمدی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان، گفت: «رادیوی بانوان را به دلیل نشر موسیقی به خصوص در ماه مبارک رمضان که تخلف نشراتی از پالیسی امارت اسلامی می‌باشد که چندین بار آگهی برای شان داده شد، توجه نکردند، در نتیجه دروازه‌اش را مسدود کردیم.»
 
خبرنگاران محلی در بدخشان می‌گویند که امارت اسلامی باید اجازه دهد تا رادیو صدای بانوان، فعالیت‌هایش را از سر بگیرد.
 
محب سیدی، خبرنگار محلی بدخشان، گفت: «بدون شک گاهی اوقات در سیستم نشرات اشتباهاتی رخ می‌دهد، یک چیزی عمدی نبوده، ما از حکومت خواهان این استیم که دوباره به این رسانه اجازه فعالیت بدهند.»

رادیو صدای بانوان که ده سال پیش در شهر فیض‌آباد بدخشان به فعالیت آغاز کرد، هم اکنون هشت تن که بیش‌تر شان بانوان اند، در آن کار می‌کنند.

در همین حال، کمیته مصوونیت از خبرنگاران بدخشان، می‌گوید که هم اکنون دو رسانه تصویری و ده رسانه صوتی خصوصی در این ولایت، فعالیت دارند که از این میان دو رسانه آن، از سوی بانوان اداره می‌شوند و حدود ۴۵ زن و ۷۳ مرد در این رسانه‌های خصوصی، کار می‌کنند.

بسته شدن رادیو بانوان در بدخشان

آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان، می‌گویند که این رسانه به علت تخلف از پالیسی نشراتی امارت اسلامی و نشر آهنگ در ماه مبارک رمضان، از سوی آنان بسته شده است.

تصویر بندانگشتی

مسوول رادیو بانوان در ولایت بدخشان می‌گوید که نشرات این رادیو از سوی مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ و امر به معروف و نهی از منکر این ولایت، متوقف شده است.

ناجیه سروش، مسوول رادیو صدای بانوان بدخشان، ادعا دارد که علت متوقف ساختن فعالیت این رادیو از سوی مسوولان محلی امارت اسلامی، نشر یک نعت عربی به گونه اشتباهی از سوی مسوول تخنیکی این رادیو است.

بانو سروش در این باره گفت: «دیروز از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان رادیوی ما بسته شد. نشرات ما متوقف شده و دلیل‌اش را نشر موزیک گفته که همکار تخنیکی ما سهواً در جریان نشرات موزیک نشر کرده است.»

از سویی‌هم، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان، می‌گوید که این رسانه به علت تخلف از پالیسی نشراتی امارت اسلامی و نشر آهنگ در ماه مبارک رمضان، از سوی آنان بسته شده است.
 
حکمت‌الله محمدی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان، گفت: «رادیوی بانوان را به دلیل نشر موسیقی به خصوص در ماه مبارک رمضان که تخلف نشراتی از پالیسی امارت اسلامی می‌باشد که چندین بار آگهی برای شان داده شد، توجه نکردند، در نتیجه دروازه‌اش را مسدود کردیم.»
 
خبرنگاران محلی در بدخشان می‌گویند که امارت اسلامی باید اجازه دهد تا رادیو صدای بانوان، فعالیت‌هایش را از سر بگیرد.
 
محب سیدی، خبرنگار محلی بدخشان، گفت: «بدون شک گاهی اوقات در سیستم نشرات اشتباهاتی رخ می‌دهد، یک چیزی عمدی نبوده، ما از حکومت خواهان این استیم که دوباره به این رسانه اجازه فعالیت بدهند.»

رادیو صدای بانوان که ده سال پیش در شهر فیض‌آباد بدخشان به فعالیت آغاز کرد، هم اکنون هشت تن که بیش‌تر شان بانوان اند، در آن کار می‌کنند.

در همین حال، کمیته مصوونیت از خبرنگاران بدخشان، می‌گوید که هم اکنون دو رسانه تصویری و ده رسانه صوتی خصوصی در این ولایت، فعالیت دارند که از این میان دو رسانه آن، از سوی بانوان اداره می‌شوند و حدود ۴۵ زن و ۷۳ مرد در این رسانه‌های خصوصی، کار می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره