Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایان نشست شورای امنیت درباره ممنوعیت کار زنان در افغانستان

پس از پایان نشست شورای امنیت درباره ممنوعیت کار زنان در افغانستان، معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، این تصمیم را گامی برای حذف زنان از افغانستان خوانده است.

شواری امنیت سازمان ملل متحد دیروز (پنج‌شنبه) نشستی را درباره کار زنان در افغانستان، پشت درهای بسته برگزار کرد.

رابرت وود، معاون نماینده امریکا در سازمان ملل متحد در این باره گفت: «ما آشکارا از آخرین دستورالعملی که از سوی طالبان صادر شده است، ناراحت هستیم. ما می‌بینیم که این اقدام طالبان تلاش دیگری است که اساسا برای راندن زنان و دختران افغان از جامعه انجام می‌شود. بنابراین، امید ما این است که در این مقطع، شورای واحدی داشته باشیم تا در این مورد صحبت کند. زیرا ما فکر می‌کنیم که این چیزی است که به آن زمان نیاز است.»

واسیلی نبنزیا، نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل متحد، نیز در نشست شورای امنیت چنین گفت: «جلسه نشست شورای امنیت در مورد افغانستان، درباره به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه بحث در مورد وضعیت افغانستان از جنبه‌های مختلف است و تنها به وضعیت زنان محدود نمی‌شود، بلکه مسایلی مانند قاچاق مواد مخدر، هراس‌افگنی، کمک‌های بشردوستانه، مسدود شدن سرمایه‌های افغانستان از مجموعه مسایل پیچیده‌ای است که وضعیت افغانستان را با بیش از ۳۷ میلیون جمعیت آن نشان می‌دهد و این افراد از همه این عوامل رنج می‌برند.»

با این حال، بریتانیا به این باور است که ممنوعیت کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد، مساله به رسمیت شناسی حکومت سرپرست افغانستان را دشوار خواهد ساخت.

باربارا وودوارد، نماینده همیشگی بریتانیا در سازمان ملل متحد، گفت: «فکر می‌‌کنم که به رسمیت شناختن طالبان به‌ عنوان یک حکومت در سراسر افغانستان بسیار سخت خواهد بود. آنان زنان را بطور‌ کلی از جامعه حذف می‌‌کنند و این اقدام آنان یک گام قابل قبول اولیه برای به رسمیت شناختن آنان نیست. اما می‌دانم که مساله به رسمیت شناختن برای طالبان مهم است.»

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، گفت: «سیاست‌های سازمان ملل و جامعه جهانی در قبال طالبان تا کنون سیاست صبر و شکیبایی و توامی با مشوقات بوده و اعمال فشار لازم برطالبان صورت نگرفته است.»

ثریا پیکان، فعال عرصه حقوق بانوان، گفت: «حکومت سرپرست یکبار دیگر در انزوا قرار می‌گیرد و شرایطی را که برای جهانیان دارد عملی نخواهد شد به این نسبت تلاش این باشد که از طریق مذاکره، مفاهمه به تفاهم برسند.»

پیش از این، سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که مقام‌های یوناما، دستور شفاهی از سوی امارت اسلامی درباره ممنوعیت کار کارمندان زن در نهادهای این سازمان دریافت کرده‌اند.

اما سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این موضوع تاکید کرده که این مسئله تنها در ولایت ننگرهار به علت برخی از مشکلات به میان آمده است.

پایان نشست شورای امنیت درباره ممنوعیت کار زنان در افغانستان

با این حال، بریتانیا به این باور است که ممنوعیت کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد، مساله به رسمیت شناسی حکومت سرپرست افغانستان را دشوار خواهد ساخت.

تصویر بندانگشتی

پس از پایان نشست شورای امنیت درباره ممنوعیت کار زنان در افغانستان، معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، این تصمیم را گامی برای حذف زنان از افغانستان خوانده است.

شواری امنیت سازمان ملل متحد دیروز (پنج‌شنبه) نشستی را درباره کار زنان در افغانستان، پشت درهای بسته برگزار کرد.

رابرت وود، معاون نماینده امریکا در سازمان ملل متحد در این باره گفت: «ما آشکارا از آخرین دستورالعملی که از سوی طالبان صادر شده است، ناراحت هستیم. ما می‌بینیم که این اقدام طالبان تلاش دیگری است که اساسا برای راندن زنان و دختران افغان از جامعه انجام می‌شود. بنابراین، امید ما این است که در این مقطع، شورای واحدی داشته باشیم تا در این مورد صحبت کند. زیرا ما فکر می‌کنیم که این چیزی است که به آن زمان نیاز است.»

واسیلی نبنزیا، نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل متحد، نیز در نشست شورای امنیت چنین گفت: «جلسه نشست شورای امنیت در مورد افغانستان، درباره به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه بحث در مورد وضعیت افغانستان از جنبه‌های مختلف است و تنها به وضعیت زنان محدود نمی‌شود، بلکه مسایلی مانند قاچاق مواد مخدر، هراس‌افگنی، کمک‌های بشردوستانه، مسدود شدن سرمایه‌های افغانستان از مجموعه مسایل پیچیده‌ای است که وضعیت افغانستان را با بیش از ۳۷ میلیون جمعیت آن نشان می‌دهد و این افراد از همه این عوامل رنج می‌برند.»

با این حال، بریتانیا به این باور است که ممنوعیت کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد، مساله به رسمیت شناسی حکومت سرپرست افغانستان را دشوار خواهد ساخت.

باربارا وودوارد، نماینده همیشگی بریتانیا در سازمان ملل متحد، گفت: «فکر می‌‌کنم که به رسمیت شناختن طالبان به‌ عنوان یک حکومت در سراسر افغانستان بسیار سخت خواهد بود. آنان زنان را بطور‌ کلی از جامعه حذف می‌‌کنند و این اقدام آنان یک گام قابل قبول اولیه برای به رسمیت شناختن آنان نیست. اما می‌دانم که مساله به رسمیت شناختن برای طالبان مهم است.»

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، گفت: «سیاست‌های سازمان ملل و جامعه جهانی در قبال طالبان تا کنون سیاست صبر و شکیبایی و توامی با مشوقات بوده و اعمال فشار لازم برطالبان صورت نگرفته است.»

ثریا پیکان، فعال عرصه حقوق بانوان، گفت: «حکومت سرپرست یکبار دیگر در انزوا قرار می‌گیرد و شرایطی را که برای جهانیان دارد عملی نخواهد شد به این نسبت تلاش این باشد که از طریق مذاکره، مفاهمه به تفاهم برسند.»

پیش از این، سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که مقام‌های یوناما، دستور شفاهی از سوی امارت اسلامی درباره ممنوعیت کار کارمندان زن در نهادهای این سازمان دریافت کرده‌اند.

اما سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این موضوع تاکید کرده که این مسئله تنها در ولایت ننگرهار به علت برخی از مشکلات به میان آمده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره