Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد از کشورهای عضو ناتو در حاشیه‌ی نشست سمرقند

در یک خبرنامه‌یی مشترک از نشست غیر رسمی وزیران خارجه چین، روسیه، پاکستان و ایران در شهر سمرقند ازبیکستان، آمده است که آنان به تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت افغانستان "حرمت" می‌گذارند و از یک ساختار سیاسی که به رهبری افغان‌ها ایجاد شود، پشتیبانی می‌کنند. 

نشست دو روزه کشورهای همسایه افغانستان روز گذشته با حضور امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان در سمرقند ازبیکستان آغاز شد.

وزیران خارجه این کشورها درباره اوضاع افغانستان طی نشست‌های رسمی و غیر رسمی بحث و تبادل نظر کردند. 

بربنیاد خبرنامه، شرکت کنندگان این نشست تاکید ورزیده اند که منافع جامع جهانی در یک افغانستان با ثبات است و نیاز است تا این کشور [افغانستان] بجای رقابت‌های "ژئوپلیتیک"، همچون محلی برای همکاری‌های بین‌المللی باشد. 

آنان درباره گروه‌های هراس‌افگن و اوضاع امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده؛ اما از اقدام‌های حکومت سرپرست در برابر گروه داعش استقبال کرده‌اند.

در خبرنامه همچنان آمده است که در این نشست بر حفاظت و امنیت نهادها و شهروندان خارجی از سوی حکومت سرپرست افغانستان نیز تاکید شده است. 

شرکت کننده‌گان کشورهای عضو ناتو را مسوولان اصلی اوضاع بد در افغانستان خوانده و تاکید ورزیده اند که این کشورها باید فرصت‌های پیشرفت اقتصادی و رفاهی را در افغانستان ایجاد کنند و تحریم‌های وضع شده را از بهر بهبود وضعیت مردم افغانستان برچینند. 

از سویی هم، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه می‌گوید که افغانستان علاقه‌مند تعامل نزدیک با کشورهای منطقه است.

حافظ ضیا احمد تکل ،معاون سخنگوی وزارت خارجه در صفحه‌ی تویترش به نقل از آقای متقی می‌‌افزاید که کنون  فرصتی بدست آمده است تا افغانستان شریک اقتصادی و ترانزیتی در منطقه باشد و آماده است که مسوولیت‌های خود را به عنوان یک حکومت مسوول در منطقه انجام دهد.

آقای متقی در این نشست افزوده که بی‌ثباتی افغانستان به نفع هیچ کشوری نیست؛ زیرا به باور وی، بی‌ثباتی در افغانستان سبب بی‌ثباتی منطقه و دیگر رخدادهای ناخوشایند می‌شود.

در همین حال، اشتراک کنندگان نشست غیر رسمی وزیران خارجه چین، روسیه، پاکستان و ایران، در برابر ساختار پایگاه‌های نظامی در داخل و یا اطراف افغانستان از "سوی کشورهای که مسوول وضعیت کنونی در افغانستان اند"، مخالفت کرده و آن را به سود صلح و ثبات در منطقه ندانسته اند.

در خبرنامه همچنان بر ایجاد حکومت فراگیر و لغو محدودیت‌ها در برابر زنان و اقلیت‌های قومی در افغانستان تاکید شده است.

انتقاد از کشورهای عضو ناتو در حاشیه‌ی نشست سمرقند

نشست دو روزه کشورهای همسایه افغانستان روز گذشته با حضور امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان در سمرقند ازبیکستان آغاز شد.

تصویر بندانگشتی

در یک خبرنامه‌یی مشترک از نشست غیر رسمی وزیران خارجه چین، روسیه، پاکستان و ایران در شهر سمرقند ازبیکستان، آمده است که آنان به تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت افغانستان "حرمت" می‌گذارند و از یک ساختار سیاسی که به رهبری افغان‌ها ایجاد شود، پشتیبانی می‌کنند. 

نشست دو روزه کشورهای همسایه افغانستان روز گذشته با حضور امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان در سمرقند ازبیکستان آغاز شد.

وزیران خارجه این کشورها درباره اوضاع افغانستان طی نشست‌های رسمی و غیر رسمی بحث و تبادل نظر کردند. 

بربنیاد خبرنامه، شرکت کنندگان این نشست تاکید ورزیده اند که منافع جامع جهانی در یک افغانستان با ثبات است و نیاز است تا این کشور [افغانستان] بجای رقابت‌های "ژئوپلیتیک"، همچون محلی برای همکاری‌های بین‌المللی باشد. 

آنان درباره گروه‌های هراس‌افگن و اوضاع امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده؛ اما از اقدام‌های حکومت سرپرست در برابر گروه داعش استقبال کرده‌اند.

در خبرنامه همچنان آمده است که در این نشست بر حفاظت و امنیت نهادها و شهروندان خارجی از سوی حکومت سرپرست افغانستان نیز تاکید شده است. 

شرکت کننده‌گان کشورهای عضو ناتو را مسوولان اصلی اوضاع بد در افغانستان خوانده و تاکید ورزیده اند که این کشورها باید فرصت‌های پیشرفت اقتصادی و رفاهی را در افغانستان ایجاد کنند و تحریم‌های وضع شده را از بهر بهبود وضعیت مردم افغانستان برچینند. 

از سویی هم، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه می‌گوید که افغانستان علاقه‌مند تعامل نزدیک با کشورهای منطقه است.

حافظ ضیا احمد تکل ،معاون سخنگوی وزارت خارجه در صفحه‌ی تویترش به نقل از آقای متقی می‌‌افزاید که کنون  فرصتی بدست آمده است تا افغانستان شریک اقتصادی و ترانزیتی در منطقه باشد و آماده است که مسوولیت‌های خود را به عنوان یک حکومت مسوول در منطقه انجام دهد.

آقای متقی در این نشست افزوده که بی‌ثباتی افغانستان به نفع هیچ کشوری نیست؛ زیرا به باور وی، بی‌ثباتی در افغانستان سبب بی‌ثباتی منطقه و دیگر رخدادهای ناخوشایند می‌شود.

در همین حال، اشتراک کنندگان نشست غیر رسمی وزیران خارجه چین، روسیه، پاکستان و ایران، در برابر ساختار پایگاه‌های نظامی در داخل و یا اطراف افغانستان از "سوی کشورهای که مسوول وضعیت کنونی در افغانستان اند"، مخالفت کرده و آن را به سود صلح و ثبات در منطقه ندانسته اند.

در خبرنامه همچنان بر ایجاد حکومت فراگیر و لغو محدودیت‌ها در برابر زنان و اقلیت‌های قومی در افغانستان تاکید شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره