Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رادیو آرمان بیست ساله شد

شانزدهم ماه اپریل برابر است با بیست سالگی شروع نشرات رادیو آرمان.

دو دهه پیش، رادیو آرمان در کابل به فعالیت آغاز کرد و گروهی از زنان و مردان، برنامه‌های مختلف را در این رادیو به راه انداختند.

برخی از کارمندان پیشین این رادیو می‌گویند که پس از کابل، فعالیت رادیو آرمان در سراسر کشور توسعه یافت.

منصور موحد، مسوول رادیو آرمان در این باره گفت: «۲۰سال از پیدایش رادیو آرمان گذشت و در این شک نیست که  تولد رادیو آرمان در ۲۰سال گذشته می‌توانیم بگوییم یک امر مهم و حتا یک تحول فرهنگی بوده.»

اطلاع رسانی به موقع از رویدادها، ایجاد سرگرمی با برنامه‌های متنوع و آموزش‌دهی مواردی است که رادیوی آرمان را در میان مردم شهره کرده است.

یک باشنده کابل در این باره گفت: «طبعأ تأثیر ‌می‌گذارد‌ روی‌‌ گفتار و رفتار مردم، در‌ ذهنیت سازی جامعه، بازسازی ‌جامعه و در بازسازی افکار مردم تاثیر خاص دارد.»

ممتاز یوسفزی، باشنده دیگر کابل، گفت: «امیدوار استم که برنامه‌های شما را تعقیب‌ کنند که چه‌ قسم شهر خود و کشور خود ‌را پاک‌ نگاه کنند.»

برخی از کارمندان رادیو آرمان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا در راستای دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و تقویت رسانه‌های شنیداری به گونه جدی اقدام کند.

فرحین، گوینده رادیو آرمان، گفت: «محدودیت‌های فرا راه اطلاع‌رسانی و آزادی بیان‌ که موجود است خودسانسوری‌ حساب‌ می‌شود و باید از ‌میان برداشته شود‌.»

احمد شاه، گوینده دیگر، گفت: «قبلن رادیو‌ آرمان یک ‌رادیویی تفریحی و ‌سرگرمی بود و فعلن آرمان اف‌ام برنامه‌های‌ فرهنگی دارد که بسیار ‌تفاوت‌ با برنامه‌های قبلی دارد.»

از سویی هم، وزارت اطلاعات و فرهنگ ‌می‌گوید که هم‌ اکنون بیش از ۱۹۳ ایستگاه رادیوی در کشور فعال است و ۴۰ رادیو به دلیل مشکلات اقتصادی از فعالیت باز مانده‌اند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «یک تعدادی رسانه رادیو که کمتر از ۴۰ رسانه بوده، وضعیت اقتصادی شان خوب نبوده و دامنگیر بدترین وضعیت اقتصادی بوده که آن‌ها باعث شده که آن‌ها سقوط کنند.»

با آنکه تلویزیون و رسانه‌های اجتماعی از محبوبیت رسانه‌های شنیداری همچو رادیو کاسته است، اما رادیوی آرمان با ارایه برنامه‌های موثر همچنان یک رسانه معتبر شنیداری باقی مانده است.

رادیو آرمان بیست ساله شد

دو دهه پیش، رادیو آرمان در کابل به فعالیت آغاز کرد و گروهی از زنان و مردان، برنامه‌های مختلف را در این رادیو به راه انداختند.

تصویر بندانگشتی

شانزدهم ماه اپریل برابر است با بیست سالگی شروع نشرات رادیو آرمان.

دو دهه پیش، رادیو آرمان در کابل به فعالیت آغاز کرد و گروهی از زنان و مردان، برنامه‌های مختلف را در این رادیو به راه انداختند.

برخی از کارمندان پیشین این رادیو می‌گویند که پس از کابل، فعالیت رادیو آرمان در سراسر کشور توسعه یافت.

منصور موحد، مسوول رادیو آرمان در این باره گفت: «۲۰سال از پیدایش رادیو آرمان گذشت و در این شک نیست که  تولد رادیو آرمان در ۲۰سال گذشته می‌توانیم بگوییم یک امر مهم و حتا یک تحول فرهنگی بوده.»

اطلاع رسانی به موقع از رویدادها، ایجاد سرگرمی با برنامه‌های متنوع و آموزش‌دهی مواردی است که رادیوی آرمان را در میان مردم شهره کرده است.

یک باشنده کابل در این باره گفت: «طبعأ تأثیر ‌می‌گذارد‌ روی‌‌ گفتار و رفتار مردم، در‌ ذهنیت سازی جامعه، بازسازی ‌جامعه و در بازسازی افکار مردم تاثیر خاص دارد.»

ممتاز یوسفزی، باشنده دیگر کابل، گفت: «امیدوار استم که برنامه‌های شما را تعقیب‌ کنند که چه‌ قسم شهر خود و کشور خود ‌را پاک‌ نگاه کنند.»

برخی از کارمندان رادیو آرمان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا در راستای دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و تقویت رسانه‌های شنیداری به گونه جدی اقدام کند.

فرحین، گوینده رادیو آرمان، گفت: «محدودیت‌های فرا راه اطلاع‌رسانی و آزادی بیان‌ که موجود است خودسانسوری‌ حساب‌ می‌شود و باید از ‌میان برداشته شود‌.»

احمد شاه، گوینده دیگر، گفت: «قبلن رادیو‌ آرمان یک ‌رادیویی تفریحی و ‌سرگرمی بود و فعلن آرمان اف‌ام برنامه‌های‌ فرهنگی دارد که بسیار ‌تفاوت‌ با برنامه‌های قبلی دارد.»

از سویی هم، وزارت اطلاعات و فرهنگ ‌می‌گوید که هم‌ اکنون بیش از ۱۹۳ ایستگاه رادیوی در کشور فعال است و ۴۰ رادیو به دلیل مشکلات اقتصادی از فعالیت باز مانده‌اند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «یک تعدادی رسانه رادیو که کمتر از ۴۰ رسانه بوده، وضعیت اقتصادی شان خوب نبوده و دامنگیر بدترین وضعیت اقتصادی بوده که آن‌ها باعث شده که آن‌ها سقوط کنند.»

با آنکه تلویزیون و رسانه‌های اجتماعی از محبوبیت رسانه‌های شنیداری همچو رادیو کاسته است، اما رادیوی آرمان با ارایه برنامه‌های موثر همچنان یک رسانه معتبر شنیداری باقی مانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره