Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تعهد یونیسف برای ماندن و ادامه کمک به مردم افغانستان

نماینده صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان گفته است که این نهاد به کمک‌هایش‌ به مردم افغانستان ادامه می‌دهد.

فرانک اکیزا افزوده است که ۲۸ میلیون تن به شمول ۱۵ میلیون کودک در افغانستان نیاز به پشتیبانی حفاظتی دارند و یونیسف در هر "شرایطی" به کمک‌های بشری به افغانستان ادامه می‌دهد.

فرانک اکیزا گفته است: «می‌توانم به شما اطمینان دهم که یونیسف در افغانستان می‌ماند و به ارایه خدمات برای زنان و کودکان در افغانستان متعهد است. ما هر گامی را برای اجرای عملکرد خود انجام خواهیم داد تا مطمین شویم که می‌توانیم برای مردم خدماتی را ارایه کنیم.»

در همین حال، شماری از شهروندان که با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو اند، از امارت اسلامی و سازمان‌های امدادرسان می‌خواهند که با نیازمندان کمک کنند.

نوگل به طلوع‌نیوز می‌گوید که ناداری مجبورش ساخته است تا برای زنده ماندن خود و خانوده خود در کنار جاده‌ها در انتظار دریافت کمک بنشیند.

نوگل به طلوع‌نیوز گفت: «بسته ماه رمضان را در روی سرک‌ها تیر (گذشتاندم) کردم. کی خوش ندارد که در خانه بشیند و روزه خود را افطار کند و جای نماز خواندن در روی سرک، در خانه نماز بخواند.»

نادره، نیازمند، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «اینجا ایستاد استیم که یک آدم ده روپیه یا پنجاه روپیه بدهد یا یک جوره کالا بدهد و یا یک جوره بوت بدهد که پای کنم.»

از سویی دیگر، عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد می‌گوید که از حضور سازمان‌ها و نهادهای امدادرسان نظارت و پشتیبانی خواهد شد.

آقای نظری به طلوع‌نیوز گفت: «از فعالیت سازمان‌های جهانی و امدادی در افغانستان هم نظارت و هم حمایت می‌کنیم. تلاش‌های این‌ها باید معطوف به تداوم کمک به مردم افغانستان باشد و در راستای کاهش فقر با نظام می‌توانند همکار باشند.»

اما با این همه، یونسیف تاکید کرده است که بی حضور بانوان، فعالیت این نهاد سازمان ملل با کندی روبه‌رو خواهد شد. یونیسف بار دیگر از امارت اسلامی خواسته است تا مانع فعالیت بانوان در نهادهای امدادرسان نشود.

در این میان وزارت اقتصاد، حضور و فعالیت های نهادها و سازمان ها را در کشور مهم می داند.

تعهد یونیسف برای ماندن و ادامه کمک به مردم افغانستان

از سویی دیگر، عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد می‌گوید که از حضور سازمان‌ها و نهادهای امدادرسان نظارت و پشتیبانی خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

نماینده صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان گفته است که این نهاد به کمک‌هایش‌ به مردم افغانستان ادامه می‌دهد.

فرانک اکیزا افزوده است که ۲۸ میلیون تن به شمول ۱۵ میلیون کودک در افغانستان نیاز به پشتیبانی حفاظتی دارند و یونیسف در هر "شرایطی" به کمک‌های بشری به افغانستان ادامه می‌دهد.

فرانک اکیزا گفته است: «می‌توانم به شما اطمینان دهم که یونیسف در افغانستان می‌ماند و به ارایه خدمات برای زنان و کودکان در افغانستان متعهد است. ما هر گامی را برای اجرای عملکرد خود انجام خواهیم داد تا مطمین شویم که می‌توانیم برای مردم خدماتی را ارایه کنیم.»

در همین حال، شماری از شهروندان که با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو اند، از امارت اسلامی و سازمان‌های امدادرسان می‌خواهند که با نیازمندان کمک کنند.

نوگل به طلوع‌نیوز می‌گوید که ناداری مجبورش ساخته است تا برای زنده ماندن خود و خانوده خود در کنار جاده‌ها در انتظار دریافت کمک بنشیند.

نوگل به طلوع‌نیوز گفت: «بسته ماه رمضان را در روی سرک‌ها تیر (گذشتاندم) کردم. کی خوش ندارد که در خانه بشیند و روزه خود را افطار کند و جای نماز خواندن در روی سرک، در خانه نماز بخواند.»

نادره، نیازمند، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «اینجا ایستاد استیم که یک آدم ده روپیه یا پنجاه روپیه بدهد یا یک جوره کالا بدهد و یا یک جوره بوت بدهد که پای کنم.»

از سویی دیگر، عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد می‌گوید که از حضور سازمان‌ها و نهادهای امدادرسان نظارت و پشتیبانی خواهد شد.

آقای نظری به طلوع‌نیوز گفت: «از فعالیت سازمان‌های جهانی و امدادی در افغانستان هم نظارت و هم حمایت می‌کنیم. تلاش‌های این‌ها باید معطوف به تداوم کمک به مردم افغانستان باشد و در راستای کاهش فقر با نظام می‌توانند همکار باشند.»

اما با این همه، یونسیف تاکید کرده است که بی حضور بانوان، فعالیت این نهاد سازمان ملل با کندی روبه‌رو خواهد شد. یونیسف بار دیگر از امارت اسلامی خواسته است تا مانع فعالیت بانوان در نهادهای امدادرسان نشود.

در این میان وزارت اقتصاد، حضور و فعالیت های نهادها و سازمان ها را در کشور مهم می داند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره