Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ارگ: سفیر ترکیه در زمینه گسترش روابط ما با جهان وعده همکاری داد

ارگ در تویترش نوشته که سفیر ترکیه در کابل در دیدار با معاون اداری رییس‌الوزرا گفته است که انقره در زمینه توسعه روابط میان امارت اسلامی و جامعه جهانی تلاش خواهد کرد.

عبدالسلام حنفی معاون اداری رییس‌الوزرا در این دیدار خواهان توسعه روابط امارت اسلامی با تمامی کشورها شده است.

در همین حال، ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که حکومت سرپرست به دنبال برقراری روابط نیک با جهان است.

آقای مجاهد گفت: «افغانستان با تمام کشورهای که با افغانستان روابط خوب دارد، هنوزهم تقویت روابط و ازدیاد اعتماد می‌خواهد. ترکیه کشوری‌ست که در افغانستان سفارت دارد و آنان فعالیت‌های خود را از سر گرفتند، افغانستان هم با ترکیه روابط بسیار خوب و حسنه دارد. بزرگان ما وقت به وقت با سفارت ترکیه دید و بازدید دارند و این دید و بازدیدها میان دو کشور اعتماد را بلند می‌برد.»

واحد فقیری، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «اگر در ترکیه حکومت تغییر کند، من فکر می‌کنم که این برای طالبان سخت تمام می‌شود و ترکیه روابط خود را با طالبان همانند اردوغان حفظ نخواهد کرد.»

از سویی‌هم، حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین افغانستان در دیدار با رییس یوناما گفته است که صلح پایدار در کشور مستلزم گفتمان ملی است.

شهزاده مسعود، از نزدیکان حامد کرزی، می‌گوید: «در مورد نتیجه مفید نشستی که در اول و دوم می در دوحه برگزار می‌شود، تبادل نظر کردند و بخاطر صلح پایدار بر گفتمان ملی تاکید شد.»

مقام‌های امارت اسلامی همواره گفته‌اند که در حال حاضر با تمام کشورها به شمول کشورهای همسایه روابط رسمی و دیپلوماتیک دارند و امارت اسلامی دیپلومات‌های تازه به کشورهای گوناگون مانند امارات متحده عربی، ایران، ترکیه، چین، روسیه و پاکستان فرستاده است. 

ارگ: سفیر ترکیه در زمینه گسترش روابط ما با جهان وعده همکاری داد

از سویی‌هم، حامد کرزی در دیدار با رییس یوناما گفته است که صلح پایدار در کشور مستلزم گفتمان ملی است.

تصویر بندانگشتی

ارگ در تویترش نوشته که سفیر ترکیه در کابل در دیدار با معاون اداری رییس‌الوزرا گفته است که انقره در زمینه توسعه روابط میان امارت اسلامی و جامعه جهانی تلاش خواهد کرد.

عبدالسلام حنفی معاون اداری رییس‌الوزرا در این دیدار خواهان توسعه روابط امارت اسلامی با تمامی کشورها شده است.

در همین حال، ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که حکومت سرپرست به دنبال برقراری روابط نیک با جهان است.

آقای مجاهد گفت: «افغانستان با تمام کشورهای که با افغانستان روابط خوب دارد، هنوزهم تقویت روابط و ازدیاد اعتماد می‌خواهد. ترکیه کشوری‌ست که در افغانستان سفارت دارد و آنان فعالیت‌های خود را از سر گرفتند، افغانستان هم با ترکیه روابط بسیار خوب و حسنه دارد. بزرگان ما وقت به وقت با سفارت ترکیه دید و بازدید دارند و این دید و بازدیدها میان دو کشور اعتماد را بلند می‌برد.»

واحد فقیری، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «اگر در ترکیه حکومت تغییر کند، من فکر می‌کنم که این برای طالبان سخت تمام می‌شود و ترکیه روابط خود را با طالبان همانند اردوغان حفظ نخواهد کرد.»

از سویی‌هم، حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین افغانستان در دیدار با رییس یوناما گفته است که صلح پایدار در کشور مستلزم گفتمان ملی است.

شهزاده مسعود، از نزدیکان حامد کرزی، می‌گوید: «در مورد نتیجه مفید نشستی که در اول و دوم می در دوحه برگزار می‌شود، تبادل نظر کردند و بخاطر صلح پایدار بر گفتمان ملی تاکید شد.»

مقام‌های امارت اسلامی همواره گفته‌اند که در حال حاضر با تمام کشورها به شمول کشورهای همسایه روابط رسمی و دیپلوماتیک دارند و امارت اسلامی دیپلومات‌های تازه به کشورهای گوناگون مانند امارات متحده عربی، ایران، ترکیه، چین، روسیه و پاکستان فرستاده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره