Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار انتونی بلینکن با دبیرکل سازمان ملل متحد درباره افغانستان

وزارت خارجه ایالات متحده، از آن‌چه که محدودیت‌ها در برابر بانوان در افغانستان می‌داند، نگران است.

 انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد در واشنگتن، می‌گوید که ایالات متحده و سازمان ملل متحد برای حل مساله افغانستان از نزدیک کار می‌کنند.

وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در این باره گفت: «ایالات متحده با سازمان ملل متحد در‌ باره مسایل افغانستان از نزدیک کار می‌کند، جایی که بسیاری از کشورها نگرانی‌های عمیق شان  را در‌ باره اقدام‌های طالبان مبنی بر ممنوعیت حقوق زنان و دختران، وضعیت گسترده حقوق بشری و اقتصادی در این کشور بیان کرده‌اند. سازمان ملل دوباره در‌ باره مسایل افغانستان نقش رهبری را ایفا می‌کند و هماهنگی و همکاری ما در این باره و بسیاری از مسایل دیگر بیش از هر زمان دیگر حیاتی است.»

همزمان با این، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که دبیرکل این سازمان در نشست دوجانبه با وزیرخارجه امریکا درباره‌ی ایجاد اجماع جهانی در مورد افغانستان، موضوع زنان و رعایت حقوق بشر گفت‌وگو کرده است.

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که کشورهای غربی بجای کار گیری از گزینه فشار بر افغانستان، خواست‌های شان را از نزدیک مطرح بسازند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «سازمان ملل متحد و همچنین کشورها اگر خواسته‌های دارند و اگر تشویش‌های دارند آن را با امارت اسلامی شریک بسازند، ان شاءالله ما پاسخ هم خواهد داشتیم و بعضی مشکلات اگر وجود داشته باشد در رفع آن هم تلاش خود را می‌کنیم و یکی مسایل مربوط به قوانین در افغانستان و یا ارزش‌ها در افغانستان است آن‌ها باید مداخله در امور افغانستان نداشته باشند.»

با این همه، برخی از بانوان کشور فراهم‌سازی زمینه کار و آموزش را برای زنان و دختران در افغانستان یک نیاز جدی می‌دانند.

مریم معروف آروین، گفت: «مشارکت همه‌ی طرف‌های سیاسی و اقشار مختلف چون زنان در افغانستان و بدون از زبان جبر و تبانی باشد در حقیقت کمک شایانی بر بهبود وضعیت افغانستان و نجات کشور از بحران کنونی خواهد کرد.»

روینا، دانشجو، گفت: «به هر اندازه که این محدودیت‌ها و این ممنوعیت‌ها بر زنان از لحاظ آموزش و کار بیشتر شود این بسیار یک تاثیر منفی می‌تواند داشته باشد بر جامعه ما که جبران این در آینده‌ها بسیار مشکل می‌باشد.»

دبیرکل سازمان ملل متحد با وزیر خارجه امریکا در حالی درباره اوضاع زنان در افغانستان گفت‌وگو کرده که قرار است، به روز‌های دو شنبه و سه شنبه هفته آینده نشستی را درباره افغانستان در دوحه میزبانی کند.

دیدار انتونی بلینکن با دبیرکل سازمان ملل متحد درباره افغانستان

 انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد در واشنگتن، می‌گوید که ایالات متحده و سازمان ملل متحد برای حل مساله افغانستان از نزدیک کار می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه ایالات متحده، از آن‌چه که محدودیت‌ها در برابر بانوان در افغانستان می‌داند، نگران است.

 انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد در واشنگتن، می‌گوید که ایالات متحده و سازمان ملل متحد برای حل مساله افغانستان از نزدیک کار می‌کنند.

وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در این باره گفت: «ایالات متحده با سازمان ملل متحد در‌ باره مسایل افغانستان از نزدیک کار می‌کند، جایی که بسیاری از کشورها نگرانی‌های عمیق شان  را در‌ باره اقدام‌های طالبان مبنی بر ممنوعیت حقوق زنان و دختران، وضعیت گسترده حقوق بشری و اقتصادی در این کشور بیان کرده‌اند. سازمان ملل دوباره در‌ باره مسایل افغانستان نقش رهبری را ایفا می‌کند و هماهنگی و همکاری ما در این باره و بسیاری از مسایل دیگر بیش از هر زمان دیگر حیاتی است.»

همزمان با این، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که دبیرکل این سازمان در نشست دوجانبه با وزیرخارجه امریکا درباره‌ی ایجاد اجماع جهانی در مورد افغانستان، موضوع زنان و رعایت حقوق بشر گفت‌وگو کرده است.

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که کشورهای غربی بجای کار گیری از گزینه فشار بر افغانستان، خواست‌های شان را از نزدیک مطرح بسازند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «سازمان ملل متحد و همچنین کشورها اگر خواسته‌های دارند و اگر تشویش‌های دارند آن را با امارت اسلامی شریک بسازند، ان شاءالله ما پاسخ هم خواهد داشتیم و بعضی مشکلات اگر وجود داشته باشد در رفع آن هم تلاش خود را می‌کنیم و یکی مسایل مربوط به قوانین در افغانستان و یا ارزش‌ها در افغانستان است آن‌ها باید مداخله در امور افغانستان نداشته باشند.»

با این همه، برخی از بانوان کشور فراهم‌سازی زمینه کار و آموزش را برای زنان و دختران در افغانستان یک نیاز جدی می‌دانند.

مریم معروف آروین، گفت: «مشارکت همه‌ی طرف‌های سیاسی و اقشار مختلف چون زنان در افغانستان و بدون از زبان جبر و تبانی باشد در حقیقت کمک شایانی بر بهبود وضعیت افغانستان و نجات کشور از بحران کنونی خواهد کرد.»

روینا، دانشجو، گفت: «به هر اندازه که این محدودیت‌ها و این ممنوعیت‌ها بر زنان از لحاظ آموزش و کار بیشتر شود این بسیار یک تاثیر منفی می‌تواند داشته باشد بر جامعه ما که جبران این در آینده‌ها بسیار مشکل می‌باشد.»

دبیرکل سازمان ملل متحد با وزیر خارجه امریکا در حالی درباره اوضاع زنان در افغانستان گفت‌وگو کرده که قرار است، به روز‌های دو شنبه و سه شنبه هفته آینده نشستی را درباره افغانستان در دوحه میزبانی کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره