Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آمار تلفات سیلاب‌های دوماه سال گذشته میلادی در کشور

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و فدراسیون بین‌المللی جمعیت هلال احمر گزارشی را در باره بارند‌گی و سیلاب‌های ماه‌های جولای و آگست ۲۰۲۲ میلادی پخش کرده‌اند.

در گزارش آمده است که سیلاب‌های سال‌پار در ۱۶ ولایت افغانستان، بیش‌ترین تلفات را داشته‌اند.

در بخشی از گزارش مشترک این دو سازمان آمده است: «سیلاب‌ها در ۱۶ ولایت افغانستان سبب جان باختن ۱۵۶ تن از جمله زنان و کودکان و زخمی شدن ۱۲۴ تن دیگر شده‌اند. در این رویداد‌ها ۱۶ هزار خانه به گونه کامل و ۱۹ هزار و ۷۰۰ خانه به گونه قسمی ویران شده‌اند و نزدیک به ۲۵۰ هزار تن آسیب دیده و هزاران جریب زمین کشاورزی نیز از بین رفته‌اند.»

در همین حال، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، از کشور‌های کمک‌کننده می‌خواهد که برای آسیب دید‌گان رویداد‌های طبیعی کشور کمک کنند.

شفیع‌الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفت: «وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در همکاری با مؤسسات ملی و بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه را برای متضرران توزیع نموده وروند توزیع جریان دارد قابل ذکر است که طرح برنامه‌های وقایوی کوچک به منظور کاهش خطرات احتمالی ترتیب شده و به مؤسسات و رهبری امارت اسلامی شریک گردیده است.»

از سویی ‌هم، شماری از کشاورزان از امارت اسلامی و نهاد‌های مددرسان می‌خواهند که به کشاورزان در سال پیش‌رو کمک کنند.

رضوان الله، کشاورز-کندز، گفت: «سیلاب‌ها که آمده بود، گندم و پالیز‌های مردم را تخریب کرده بود، از امارت اسلامی می‌خواهیم که با کشاورزان و سیلاب زده‌ها کمک کند.»

صالح محمد، کشاورز دیگر، گفت: «تمام مردم با مشکلات و دشواری‌های روبرو استند، یک دشواری نیست.»

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بیش‌تر روستانشینان افغانستان سرگرم کشاورزی استند و از همین رهگذر درآمد دارند.

آمار تلفات سیلاب‌های دوماه سال گذشته میلادی در کشور

در همین حال، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، از کشور‌های کمک‌کننده می‌خواهد که برای آسیب دید‌گان رویداد‌های طبیعی کشور کمک کنند.

تصویر بندانگشتی

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و فدراسیون بین‌المللی جمعیت هلال احمر گزارشی را در باره بارند‌گی و سیلاب‌های ماه‌های جولای و آگست ۲۰۲۲ میلادی پخش کرده‌اند.

در گزارش آمده است که سیلاب‌های سال‌پار در ۱۶ ولایت افغانستان، بیش‌ترین تلفات را داشته‌اند.

در بخشی از گزارش مشترک این دو سازمان آمده است: «سیلاب‌ها در ۱۶ ولایت افغانستان سبب جان باختن ۱۵۶ تن از جمله زنان و کودکان و زخمی شدن ۱۲۴ تن دیگر شده‌اند. در این رویداد‌ها ۱۶ هزار خانه به گونه کامل و ۱۹ هزار و ۷۰۰ خانه به گونه قسمی ویران شده‌اند و نزدیک به ۲۵۰ هزار تن آسیب دیده و هزاران جریب زمین کشاورزی نیز از بین رفته‌اند.»

در همین حال، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، از کشور‌های کمک‌کننده می‌خواهد که برای آسیب دید‌گان رویداد‌های طبیعی کشور کمک کنند.

شفیع‌الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفت: «وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در همکاری با مؤسسات ملی و بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه را برای متضرران توزیع نموده وروند توزیع جریان دارد قابل ذکر است که طرح برنامه‌های وقایوی کوچک به منظور کاهش خطرات احتمالی ترتیب شده و به مؤسسات و رهبری امارت اسلامی شریک گردیده است.»

از سویی ‌هم، شماری از کشاورزان از امارت اسلامی و نهاد‌های مددرسان می‌خواهند که به کشاورزان در سال پیش‌رو کمک کنند.

رضوان الله، کشاورز-کندز، گفت: «سیلاب‌ها که آمده بود، گندم و پالیز‌های مردم را تخریب کرده بود، از امارت اسلامی می‌خواهیم که با کشاورزان و سیلاب زده‌ها کمک کند.»

صالح محمد، کشاورز دیگر، گفت: «تمام مردم با مشکلات و دشواری‌های روبرو استند، یک دشواری نیست.»

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بیش‌تر روستانشینان افغانستان سرگرم کشاورزی استند و از همین رهگذر درآمد دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره