Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازنشسته‌گان بار دیگر خواهان دریافت حقوق خود شدند

در ادامه‌ی انتقادها از پرداخت نشدن حقوق بازنشسته‌گی، برخی از بازنشسته‌گان بار دیگر خواستار دریافت حقوق شان شدند.

این بازنشسته‌گان می‌گویند که اگر حقوق شان تا دو ماه دیگر پرداخت نشود، دست به اعتراض‌های خیابانی خواهند زد.

یعقوب شاه یکی از کارمندان پیشین فرماندهی ولایت بلخ است. او می‌گوید، سه ماه است که برای گرفتن حقوق‌اش از بلخ به کابل آمده؛ اما تا هنوز حقوق‌اش را دریافت نکرده است.

یعقوب شاه که دور از خانواده‌اش در یکی از مسافرخانه‌های شهر کابل بودوباش دارد، گفت: «از بالا شروع کردم تا کمپل خود را همان را باور به خدا کنید که من فروختیم هشت نفر اعضای فامیل دارم هر روز که من اینجا می‌آیم مسافر خانه است نه خانه نه وطن.»

بازنشسته‌گان هشدارهای نیز به حکومت سرپرست می‌دهد.

سعید عبدالواحد، بازنشسته، می‌گوید: «ما مجبور و مکلف هستیم که دست به یک اعتراض و تظاهرات بزنیم.»

موری قل، بازنشسته دیگر، گفت: «مجبور استیم یک حرکت‌های گسترده‌ای مدنی را ما راه بندازیم مجبور استیم حقوق ما است از معاش ما گشته است ما این را خیرات نمی‌خواهیم.»

با این همه، وزارت مالیه می‌گوید که حقوق بازنشسته‌گان در بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانیده شده و پرداخت خواهد شد.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، به طلوع‌نیوز گفت: «در بودجه سال مالی  ۱۴۰۲جدید برای باز نشسته‌گان بودجه لازم در نظر گرفته شده است و صرف وزارت مالیه منتظر هدایت رهبری هستیم.»

بربنیاد آمارهای وزارت مالیه، در حال حاضر بیش از ۱۴۹‌هزار بازنشسته که بیش از ۱۰‌هزار تن آنان بانوان اند، حقوق شان را نگرفته‌اند.

بازنشسته‌گان بار دیگر خواهان دریافت حقوق خود شدند

با این همه، وزارت مالیه می‌گوید که حقوق بازنشسته‌گان در بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانیده شده و پرداخت خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

در ادامه‌ی انتقادها از پرداخت نشدن حقوق بازنشسته‌گی، برخی از بازنشسته‌گان بار دیگر خواستار دریافت حقوق شان شدند.

این بازنشسته‌گان می‌گویند که اگر حقوق شان تا دو ماه دیگر پرداخت نشود، دست به اعتراض‌های خیابانی خواهند زد.

یعقوب شاه یکی از کارمندان پیشین فرماندهی ولایت بلخ است. او می‌گوید، سه ماه است که برای گرفتن حقوق‌اش از بلخ به کابل آمده؛ اما تا هنوز حقوق‌اش را دریافت نکرده است.

یعقوب شاه که دور از خانواده‌اش در یکی از مسافرخانه‌های شهر کابل بودوباش دارد، گفت: «از بالا شروع کردم تا کمپل خود را همان را باور به خدا کنید که من فروختیم هشت نفر اعضای فامیل دارم هر روز که من اینجا می‌آیم مسافر خانه است نه خانه نه وطن.»

بازنشسته‌گان هشدارهای نیز به حکومت سرپرست می‌دهد.

سعید عبدالواحد، بازنشسته، می‌گوید: «ما مجبور و مکلف هستیم که دست به یک اعتراض و تظاهرات بزنیم.»

موری قل، بازنشسته دیگر، گفت: «مجبور استیم یک حرکت‌های گسترده‌ای مدنی را ما راه بندازیم مجبور استیم حقوق ما است از معاش ما گشته است ما این را خیرات نمی‌خواهیم.»

با این همه، وزارت مالیه می‌گوید که حقوق بازنشسته‌گان در بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانیده شده و پرداخت خواهد شد.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، به طلوع‌نیوز گفت: «در بودجه سال مالی  ۱۴۰۲جدید برای باز نشسته‌گان بودجه لازم در نظر گرفته شده است و صرف وزارت مالیه منتظر هدایت رهبری هستیم.»

بربنیاد آمارهای وزارت مالیه، در حال حاضر بیش از ۱۴۹‌هزار بازنشسته که بیش از ۱۰‌هزار تن آنان بانوان اند، حقوق شان را نگرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره