Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ: آبده‌های تاریخی در غزنی بازسازی خواهند شد

وزارت اطلاعات و فرهنگ از بازسازی شماری از آبده‌های تاریخی غزنی در سال روان خبر می‌دهد.

خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، هنگام بازدید از برخی آبدات و ساحات تاریخی غزنی، گفته است که غزنی یک ولایت دارای آثار باستانی و تاریخی زیادی است و به آبدات آن، توجه جدی خواهد شد.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «تلاش می‌کنیم تا از هر راه ممکن و از بودجه خود و در همکاری با مردم به هر شکل که ممکن است باید از این مکان‌ها حفاظت بکنیم. این مسوولیت همه‌ی ما و شما است که آثار تاریخی مان را که هویت ما را ثابت می‌سازد، حفاظت و نگهداری کنیم.»

درهمین حال، شماری از فرهنگیان و باشندگان غزنی، آبده‌های تاریخی این ولایت را نمایانگر هویت ملی کشور دانسته و ازحکومت سرپرست، خواهان توجه بیش‌تر شده‌اند.

آغامحمد خوشه‌زاده، فعال فرهنگی، گفت: «در قسمت حفظ و نگهداری آبدات تاریخی ما توجه شهر غزنی را زیادتر جلب می‌کنیم، باید مردم شریف شهر غزنه با ریاست اطلاعات و فرهنگ و امارت اسلامی در این راستا همکار باشند.»

محب الله، باشنده غزنی، گفت: «خواست ما از امارت اسلامی به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ این است که توجه کامل به این آبدات بکند.»

ولایت غزنی با داشتن آبده‌های زیاد تاریخی در سال ۲۰۱۳ میلادی از سوی سازمان فرهنگی یونیسکو به عنوان پایتخت تمدن و فرهنگ اسلام نام‌گذاری شده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ: آبده‌های تاریخی در غزنی بازسازی خواهند شد

شماری از فرهنگیان و باشندگان غزنی، آبده‌های تاریخی این ولایت را نمایانگر هویت ملی کشور دانسته و ازحکومت سرپرست، خواهان توجه بیش‌تر شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ از بازسازی شماری از آبده‌های تاریخی غزنی در سال روان خبر می‌دهد.

خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، هنگام بازدید از برخی آبدات و ساحات تاریخی غزنی، گفته است که غزنی یک ولایت دارای آثار باستانی و تاریخی زیادی است و به آبدات آن، توجه جدی خواهد شد.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «تلاش می‌کنیم تا از هر راه ممکن و از بودجه خود و در همکاری با مردم به هر شکل که ممکن است باید از این مکان‌ها حفاظت بکنیم. این مسوولیت همه‌ی ما و شما است که آثار تاریخی مان را که هویت ما را ثابت می‌سازد، حفاظت و نگهداری کنیم.»

درهمین حال، شماری از فرهنگیان و باشندگان غزنی، آبده‌های تاریخی این ولایت را نمایانگر هویت ملی کشور دانسته و ازحکومت سرپرست، خواهان توجه بیش‌تر شده‌اند.

آغامحمد خوشه‌زاده، فعال فرهنگی، گفت: «در قسمت حفظ و نگهداری آبدات تاریخی ما توجه شهر غزنی را زیادتر جلب می‌کنیم، باید مردم شریف شهر غزنه با ریاست اطلاعات و فرهنگ و امارت اسلامی در این راستا همکار باشند.»

محب الله، باشنده غزنی، گفت: «خواست ما از امارت اسلامی به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ این است که توجه کامل به این آبدات بکند.»

ولایت غزنی با داشتن آبده‌های زیاد تاریخی در سال ۲۰۱۳ میلادی از سوی سازمان فرهنگی یونیسکو به عنوان پایتخت تمدن و فرهنگ اسلام نام‌گذاری شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره