Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امضای تفاهم‌نامه همکاری برای تولید ۲۰۰ میگاوات برق بادی در کشور

شرکت ترکی ۷۷ آماده شده است تا در بخش انرژی بادی در افغانستان سرمایه‌گذاری کند.

تفاهم‌نامه همکاری تولید ۲۰۰ میگاوات برق بادی امروز (سه‌شنبه) میان وزارت انرژی و آب و مسوول این شرکت به امضا رسید.

بربنیاد این تفاهم‌نامه، کار این پروژه در ولایت هرات تا دو سال به پایان می‌رسد.

سلیمان جیلیو، رییس ۷۷ شرکت ترکی، گفت: «تفاهم که برای دوصد میگاوات برق بادی امروز به امضا رسید، در دو سال آینده فعال خواهد شد. برای این اقدام باید هرچه زودتر گام‌های عملی برداشته شود.»

فرهاد محمودی رییس برنامه‌های انرژی، وزارت انرژی و آب می‌گوید که ارزش فی میگاوات برق بادی در جهان ۱ میلیون تا ۱میلیون و ۵۰۰هزار دالر تخمین زده شده است و پس از بررسی ولایت هرات، ارزش این سرمایه‌گذاری نیز مشخص خواهد شد.

فرهاد محمودی گفت: «پروژه‌های بادی در نقاط مختلف دنیا قیمت‌های مختلف دارد، می‌شود که از یک میلیون تا یک میلیون و پنج‌صد هزار دالر فی میگاوات تخمین زد.»

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، می‌گوید که شرایط سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در کشور فراهم است.

این مقام کابینه سرپرست امارت اسلامی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌خواهد که در افغانستان در بخش انرژی سرمایه‌گذاری کنند.

سرپرست وزارت انرژی و آب گفت: «و آن شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران که در بیرون کشور سرمایه‌گذاری دارند، از شرکت‌های شان برای سرمایه‌گذاری در کشور بودجه بگیرند.»

پیش از این، این شرکت ترکی با سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیون دالر ظرفیت تولید برق و ذخیره آب را در بند کجکی به ۱۰۰ میگاوات افزایش داده است.

امضای تفاهم‌نامه همکاری برای تولید ۲۰۰ میگاوات برق بادی در کشور

بربنیاد این تفاهم‌نامه، کار این پروژه در ولایت هرات تا دو سال آینده به پایان می‌رسد.

تصویر بندانگشتی

شرکت ترکی ۷۷ آماده شده است تا در بخش انرژی بادی در افغانستان سرمایه‌گذاری کند.

تفاهم‌نامه همکاری تولید ۲۰۰ میگاوات برق بادی امروز (سه‌شنبه) میان وزارت انرژی و آب و مسوول این شرکت به امضا رسید.

بربنیاد این تفاهم‌نامه، کار این پروژه در ولایت هرات تا دو سال به پایان می‌رسد.

سلیمان جیلیو، رییس ۷۷ شرکت ترکی، گفت: «تفاهم که برای دوصد میگاوات برق بادی امروز به امضا رسید، در دو سال آینده فعال خواهد شد. برای این اقدام باید هرچه زودتر گام‌های عملی برداشته شود.»

فرهاد محمودی رییس برنامه‌های انرژی، وزارت انرژی و آب می‌گوید که ارزش فی میگاوات برق بادی در جهان ۱ میلیون تا ۱میلیون و ۵۰۰هزار دالر تخمین زده شده است و پس از بررسی ولایت هرات، ارزش این سرمایه‌گذاری نیز مشخص خواهد شد.

فرهاد محمودی گفت: «پروژه‌های بادی در نقاط مختلف دنیا قیمت‌های مختلف دارد، می‌شود که از یک میلیون تا یک میلیون و پنج‌صد هزار دالر فی میگاوات تخمین زد.»

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، می‌گوید که شرایط سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در کشور فراهم است.

این مقام کابینه سرپرست امارت اسلامی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌خواهد که در افغانستان در بخش انرژی سرمایه‌گذاری کنند.

سرپرست وزارت انرژی و آب گفت: «و آن شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران که در بیرون کشور سرمایه‌گذاری دارند، از شرکت‌های شان برای سرمایه‌گذاری در کشور بودجه بگیرند.»

پیش از این، این شرکت ترکی با سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیون دالر ظرفیت تولید برق و ذخیره آب را در بند کجکی به ۱۰۰ میگاوات افزایش داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره