Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ارگ به یوناما: نماینده ما باید در نشست‌‏‎های جهانی دعوت شود

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رییس‌الوزرا یک بار دیگر بر ضرورت دعوت شدن نماینده امارت اسلامی به نشست‌های جهانی تاکید کرده است.

ارگ در خبرنامه‌ای از زبان رییس یوناما گفته است که در نشست‌های آینده که پیرامون افغانستان برگزار می‌شود، درباره‌ی ادامه تعامل سازنده با حکومت سرپرست گفت‌وگو خواهد شد.

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در دیدار با رزا اوتونبایوا رییس یونما گفته است که جامعه جهانی باید با امارت اسلامی تعامل خوب داشته باشد.

محمد حسن حقیار رییس عمومی مطبوعات و تشریفات معاونیت سیاسی ریاست‌الوزرا می‌گوید که مقام‌های امارت اسلامی در این دیدار از خانم اوتونبایوا خواسته‌اند که در نشست‌های پیرامون افغانستان نماینده حکومت سرپرست باید دعوت شود.

محمد حسن حقیار به طلوع‌نیوز گفت: «‌همین‌طور تصمیم گرفته شد که در روزهای نزدیک شاید از سوی سازمان ملل متحد مانند نشست گذشته‌ی دوحه، نشست دیگری در باره افغانستان ایجاد شود و در آن امارت اسلامی هم دعوت شود.»

ستانه گل شیرزاد آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «تقریباً تمام جهانیان مساله به رسمیت شناختن را به این مربوط ساخته که طالبان تعهدات جهانیان را برآورده کنند.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور هستند که دفتر یوناما باید نظام اسلامی کنونی افغانستان را از انزوای سیاسی و اقتصادی بیرون کند.

محمد هاتف مختار آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «بهترین راه این است که به ایالات متحده امریکا گفته شود که پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کنند. نظام کنونی افغانستان را از انزوا سیاسی، اقتصادی و جهانی برهاند.»

بلال احمد فاطمی آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: «این‌ها بر مسایل اساسی که به موضوع افغانستان ربط دارد، بحث نکردند که تغییر همین نظام فعلی است. تشکیل حکومت همه‌شمول و همه‌گیر است. قانون اساسی است. حقوق زن است، مکاتب است.»

تا هنوز جامعه جهانی حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته است؛ اما برخی کشورها در کابل فعالیت دیپلوماتیک دارند و امارت اسلامی نیز در برخی از کشورها دیپلومات معرفی کرده است.  

ارگ به یوناما: نماینده ما باید در نشست‌‏‎های جهانی دعوت شود

مولوی عبدالکبیر در دیدار با رزا اوتونبایوا رییس یونما گفته است که جامعه جهانی باید با امارت اسلامی تعامل خوب داشته باشد.

تصویر بندانگشتی

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رییس‌الوزرا یک بار دیگر بر ضرورت دعوت شدن نماینده امارت اسلامی به نشست‌های جهانی تاکید کرده است.

ارگ در خبرنامه‌ای از زبان رییس یوناما گفته است که در نشست‌های آینده که پیرامون افغانستان برگزار می‌شود، درباره‌ی ادامه تعامل سازنده با حکومت سرپرست گفت‌وگو خواهد شد.

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در دیدار با رزا اوتونبایوا رییس یونما گفته است که جامعه جهانی باید با امارت اسلامی تعامل خوب داشته باشد.

محمد حسن حقیار رییس عمومی مطبوعات و تشریفات معاونیت سیاسی ریاست‌الوزرا می‌گوید که مقام‌های امارت اسلامی در این دیدار از خانم اوتونبایوا خواسته‌اند که در نشست‌های پیرامون افغانستان نماینده حکومت سرپرست باید دعوت شود.

محمد حسن حقیار به طلوع‌نیوز گفت: «‌همین‌طور تصمیم گرفته شد که در روزهای نزدیک شاید از سوی سازمان ملل متحد مانند نشست گذشته‌ی دوحه، نشست دیگری در باره افغانستان ایجاد شود و در آن امارت اسلامی هم دعوت شود.»

ستانه گل شیرزاد آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «تقریباً تمام جهانیان مساله به رسمیت شناختن را به این مربوط ساخته که طالبان تعهدات جهانیان را برآورده کنند.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور هستند که دفتر یوناما باید نظام اسلامی کنونی افغانستان را از انزوای سیاسی و اقتصادی بیرون کند.

محمد هاتف مختار آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «بهترین راه این است که به ایالات متحده امریکا گفته شود که پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کنند. نظام کنونی افغانستان را از انزوا سیاسی، اقتصادی و جهانی برهاند.»

بلال احمد فاطمی آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: «این‌ها بر مسایل اساسی که به موضوع افغانستان ربط دارد، بحث نکردند که تغییر همین نظام فعلی است. تشکیل حکومت همه‌شمول و همه‌گیر است. قانون اساسی است. حقوق زن است، مکاتب است.»

تا هنوز جامعه جهانی حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته است؛ اما برخی کشورها در کابل فعالیت دیپلوماتیک دارند و امارت اسلامی نیز در برخی از کشورها دیپلومات معرفی کرده است.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره