Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هیات ا.ا کابل را به قصد اشتراک در نشست "روسیه و جهان اسلام" ترک کرد

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت یکجا با هیاتی برای شرکت در چهاردهمین گردهمایی جهانی اقتصادی به تاتارستان روسیه رفته‌اند.

عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که تسهیل مسایل بازرگانی و رشد سرمایه‌گذاری میان افغانستان و روسیه از اهداف این سفر است.

هیات امارت اسلامی در حاشیه نشست "روسیه و جهان اسلام" با برخی مقام‌های روس دیدارهای جداگانه نیز خواهند داشت.

عبدالسلام جواد به طلوع‌نیوز گفت: «آقای عزیزی ضمن اشتراک در گردهمایی متذکره، در رابطه به تسهیل تجارت و رشد سرمایه‌گذاری میان دو کشور و جلب سرمایه‌گذاری در افغانستان با مقام‌های روسیه و مقام‌های کشورهای دیگر و شرکت‌های بزرگ دیدار خواهد نمود.»

همزمان با این، وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که معین علمی این وزارت پیرامون فرصت‌های تحصیلی نیز در این نشست سه روزه با اشتراک کنندگان گفت‌وگو خواهد کرد.

در سوی دیگر، استادان دانشگاه‌ها تاکید می‌ورزند که در پهلوی فراهم شدن این فرصت‌ها، امارت اسلامی باید به بازگشایی دانشگاه‌ها به روی دختران نیز بپردازد.

ناصر شفیق، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «ملت این را می‌خواهد که هرچه زودتر زمینه تحصیل به سطح پوهنتون و به سطح  تعلیم ثانوی برای دختران افغانستان مساعد شود.»

صفی الله عرب‌زاده، یکی دیگر از استادان دانشگاه، می‌گوید: «نباید دروازه تعلیم در برابر دختران بسته شود و بالاخره بانوان با مشکل مواجه شوند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت تحصیلات عالی، معین علمی وزارت تحصیلات عالی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، مشاور معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا و رییس اقتصادی وزارت خارجه شامل این هیات استند.

هیات ا.ا کابل را به قصد اشتراک در نشست "روسیه و جهان اسلام" ترک کرد

سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که تسهیل مسایل بازرگانی و رشد سرمایه‌گذاری میان افغانستان و روسیه از اهداف این سفر است.

تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت یکجا با هیاتی برای شرکت در چهاردهمین گردهمایی جهانی اقتصادی به تاتارستان روسیه رفته‌اند.

عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که تسهیل مسایل بازرگانی و رشد سرمایه‌گذاری میان افغانستان و روسیه از اهداف این سفر است.

هیات امارت اسلامی در حاشیه نشست "روسیه و جهان اسلام" با برخی مقام‌های روس دیدارهای جداگانه نیز خواهند داشت.

عبدالسلام جواد به طلوع‌نیوز گفت: «آقای عزیزی ضمن اشتراک در گردهمایی متذکره، در رابطه به تسهیل تجارت و رشد سرمایه‌گذاری میان دو کشور و جلب سرمایه‌گذاری در افغانستان با مقام‌های روسیه و مقام‌های کشورهای دیگر و شرکت‌های بزرگ دیدار خواهد نمود.»

همزمان با این، وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که معین علمی این وزارت پیرامون فرصت‌های تحصیلی نیز در این نشست سه روزه با اشتراک کنندگان گفت‌وگو خواهد کرد.

در سوی دیگر، استادان دانشگاه‌ها تاکید می‌ورزند که در پهلوی فراهم شدن این فرصت‌ها، امارت اسلامی باید به بازگشایی دانشگاه‌ها به روی دختران نیز بپردازد.

ناصر شفیق، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «ملت این را می‌خواهد که هرچه زودتر زمینه تحصیل به سطح پوهنتون و به سطح  تعلیم ثانوی برای دختران افغانستان مساعد شود.»

صفی الله عرب‌زاده، یکی دیگر از استادان دانشگاه، می‌گوید: «نباید دروازه تعلیم در برابر دختران بسته شود و بالاخره بانوان با مشکل مواجه شوند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت تحصیلات عالی، معین علمی وزارت تحصیلات عالی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، مشاور معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا و رییس اقتصادی وزارت خارجه شامل این هیات استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره