Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ از بحران بشری در افغانستان

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در گزارش تازه‌اش، از بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

در گزارش آمده است که خشکسالی‌های پیهم، افزایش نیازهای بشردوستانه در بخش‌های مختلف، بحران کنونی در افغانستان را افزایش داده است.

یافته‌های این فدارسیون نشان می‌دهند که از میان هشتاد میلیون دالر پول درخواستی برای کمک‌رسانی، تنها کمتر از پنجاه درصد آن را دریافت کرده است.

بربنیاد این گزارش، دو سوم جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که اگر اقدام‌های بنیادی برای برطرف شدن این مشکلات انجام نشوند، احتمال بدتر شدن اوضاع وجود دارد.

محبوب‌الله محمدی، کارشناس مسایل اقتصادی در این باره می‌گوید: «کمک‌های جهانی در افغانستان از دو سال گذشته بلخصوص کمک‌های است که البته اثرگذار اقتصاد ما اصلا نبوده است، درست است چند روز مردم ما مهمان شان است، اما اثرگذار دوران اقتصادی تا هنوز نیست.»

از سویی هم، برخی از باشندگان پایتخت می‌گویند که پس از تحولات سیاسی در کشور، با چالش‌های فراوان اقتصادی روبه‌رو استند.

ملنگ که نان‌آور هفت تن از اعضای خانواده‌اش است، می‌گوید که تا حال از سویی هیچ نهادی کمک دریافت نکرده است.

ملنگ، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «اقتصاد صفر است، اقتصاد خراب است و کمک یک روپیه تا حالی کسی کمک نکرده.»

غلام نبی، باشنده دیگر به طلوع‌نیوز گفت: «کمک‌ها به اندازه‌ی نیست که آدم از آن خیر بیبیند، نیم بورجی یک بورجی آرد می‌رسد که ۳ ماه بعد ۴ ماه بعد چه می‌شود.»

غلام حسین، نادار، گفت: «اسم ما را گرفته‌اند اما تا هنوز برای ما کمک نشده است.»

همزمان با این، سخنگوی وزارت اقتصاد می‌گوید که در حال حاضر، مردم افغانستان با چالش‌های زیادی روبه‌رو استند و نیاز به کمک دارند.

آقای حبیب می‌افزاید که قطع کمک‌های جامعه جهانی، منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان و خشکسالی‌های پی‌هم، چالش‌های اقتصادی در افغانستان را بیش‌تر ساخته است.

آقای حبیب در این باره گفت: «سازمان ملل متحد و جامعه جهانی به منظور کاهش تدریجی میزان فقر و بهبود وضعیت معیشتی هموطنان عزیز ما و رفع محدودیت‌ها و تعزیرات اقتصادی وضع شده، اقدام مسوولانه نموده از طریق حمایت برنامه‌های انکشافی و تمرکز بر سکتور اشتغال‌زایی همکاری نمایند.»

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر می‌گوید که شمار افراد نیازمند به کمک به بالاترین حد خود در افغانستان رسیده و  ۲۸.۳ میلیون شهروند این کشور که بیشتر بانوان و کودکان هستند، با فقر دست و پنج نرم می‌کنند.

نگرانی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ از بحران بشری در افغانستان

در گزارش آمده است که خشکسالی‌های پیهم، افزایش نیازهای بشردوستانه در بخش‌های مختلف، بحران کنونی در افغانستان را افزایش داده است.

تصویر بندانگشتی

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در گزارش تازه‌اش، از بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

در گزارش آمده است که خشکسالی‌های پیهم، افزایش نیازهای بشردوستانه در بخش‌های مختلف، بحران کنونی در افغانستان را افزایش داده است.

یافته‌های این فدارسیون نشان می‌دهند که از میان هشتاد میلیون دالر پول درخواستی برای کمک‌رسانی، تنها کمتر از پنجاه درصد آن را دریافت کرده است.

بربنیاد این گزارش، دو سوم جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که اگر اقدام‌های بنیادی برای برطرف شدن این مشکلات انجام نشوند، احتمال بدتر شدن اوضاع وجود دارد.

محبوب‌الله محمدی، کارشناس مسایل اقتصادی در این باره می‌گوید: «کمک‌های جهانی در افغانستان از دو سال گذشته بلخصوص کمک‌های است که البته اثرگذار اقتصاد ما اصلا نبوده است، درست است چند روز مردم ما مهمان شان است، اما اثرگذار دوران اقتصادی تا هنوز نیست.»

از سویی هم، برخی از باشندگان پایتخت می‌گویند که پس از تحولات سیاسی در کشور، با چالش‌های فراوان اقتصادی روبه‌رو استند.

ملنگ که نان‌آور هفت تن از اعضای خانواده‌اش است، می‌گوید که تا حال از سویی هیچ نهادی کمک دریافت نکرده است.

ملنگ، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «اقتصاد صفر است، اقتصاد خراب است و کمک یک روپیه تا حالی کسی کمک نکرده.»

غلام نبی، باشنده دیگر به طلوع‌نیوز گفت: «کمک‌ها به اندازه‌ی نیست که آدم از آن خیر بیبیند، نیم بورجی یک بورجی آرد می‌رسد که ۳ ماه بعد ۴ ماه بعد چه می‌شود.»

غلام حسین، نادار، گفت: «اسم ما را گرفته‌اند اما تا هنوز برای ما کمک نشده است.»

همزمان با این، سخنگوی وزارت اقتصاد می‌گوید که در حال حاضر، مردم افغانستان با چالش‌های زیادی روبه‌رو استند و نیاز به کمک دارند.

آقای حبیب می‌افزاید که قطع کمک‌های جامعه جهانی، منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان و خشکسالی‌های پی‌هم، چالش‌های اقتصادی در افغانستان را بیش‌تر ساخته است.

آقای حبیب در این باره گفت: «سازمان ملل متحد و جامعه جهانی به منظور کاهش تدریجی میزان فقر و بهبود وضعیت معیشتی هموطنان عزیز ما و رفع محدودیت‌ها و تعزیرات اقتصادی وضع شده، اقدام مسوولانه نموده از طریق حمایت برنامه‌های انکشافی و تمرکز بر سکتور اشتغال‌زایی همکاری نمایند.»

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر می‌گوید که شمار افراد نیازمند به کمک به بالاترین حد خود در افغانستان رسیده و  ۲۸.۳ میلیون شهروند این کشور که بیشتر بانوان و کودکان هستند، با فقر دست و پنج نرم می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره