Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در اوج تنش میان کابل و تهران؛ باشندگان موسی‌قلعه از کم‌بود آب شکایت دارند

در حالی‌که تنش میان کابل و تهران بر سر حق‌آبه از دریای هلمند افزایش یافته، شماری از باشندگان ولسوالی موسی‌قلعه‌ی ولایت هلمند می‌گویند که باغ‌ها و کشت‌زارهای شان به علت کم‌بود آب نابود شده است.

به گفته‌ی این باشندگان، دریای موسی‌قلعه که در گذشته پر آب بود، اکنون خشکیده است.

عبدالله، باشنده ولسوالی موسی‌قلعه، به طلوع‌نیوز گفت: «در موسی‌قلعه عموما آب نیست. آب برمه هم خشک شده است. این‌جا کشت گندم را شما با چشمان تان می‌بینید که خشک شده است و ما آب نداریم.»

باشندگان و کشاورزان ولسوالی موسی‌قلعه از امارت اسلامی خواستار رسیدگی به چالش کم‌بود آب استند. آنان می‌گویند که خشک‌سالی حتا زیبایی منطقه‌های شان را از بین برده است.

عبدالاحد، کشاورز – هلمند، گفت: «اینجا باغ بادام بود. حاصلات بسیار خوب داشت. اکنون بر اثر نبود آب، این درختان به صورت عموم از بین رفته‌اند.»

پیر محمد، باشنده ولسوالی موسی‌قلعه، گفت: «چند سال است که آب در این منطقه نیامده و خشک‌سالی شده است. کسی که بیست سیر گندم کاشته، بیست سیر حاصل بدست نیاورده است.»

جان استاد، باشنده ولسوالی موسی‌قلعه، می‌گوید: «حالات را شما اینجا از نزدیک ببینید که وضعیت از چه قرار است. آب حتی برای نوشیدن نیست، پس این‌جا را چگونه آب‌یاری کنیم.»

از سویی دیگر، مسوولان محلی این ولایت می‌گویند که برای رسیدگی به مشکلات کشاورزان تلاش می‌کنند. به گفته‌ی مسوولان، خواست‌های کشاورزان این ولسوالی با مرکز نیز در میان گذاشته شده است.

ماهر، مدیر آب‌رسانی ولسوالی موسی‌قلعه، به طلوع‌نیوز گفت: «ما با وزارت انرژی و آب صحبت کردیم و گفتیم که برای‌ مان توجه کند. مردم ما راه فرار را در پیش گرفته‌اند و بسیار مردم از این ولسوالی فرار کردند که همه‌اش به دلیل خشک‌سالی بوده است.»

باشندگان ولسوالی موسی‌قلعه در حالی از کم‌بود آب و خشک‌سالی شکایت می‌کنند که آب در شماری از رودخانه‌های کشور به علت تغییرات اقلیمی در سال‌های پسین، به‌گونه‌ی کم‌پیشنه‌ کاهش یافته که حتا آب آشامیدنی در برخی مناطق به مشکل قابل دست‌رس است.

در اوج تنش میان کابل و تهران؛ باشندگان موسی‌قلعه از کم‌بود آب شکایت دارند

باشندگان و کشاورزان ولسوالی موسی‌قلعه از امارت اسلامی خواستار رسیدگی به چالش کم‌بود آب استند. به گفته‌ی آنان، حتا زیبایی منطقه‌های شان از بین رفته است.

تصویر بندانگشتی

در حالی‌که تنش میان کابل و تهران بر سر حق‌آبه از دریای هلمند افزایش یافته، شماری از باشندگان ولسوالی موسی‌قلعه‌ی ولایت هلمند می‌گویند که باغ‌ها و کشت‌زارهای شان به علت کم‌بود آب نابود شده است.

به گفته‌ی این باشندگان، دریای موسی‌قلعه که در گذشته پر آب بود، اکنون خشکیده است.

عبدالله، باشنده ولسوالی موسی‌قلعه، به طلوع‌نیوز گفت: «در موسی‌قلعه عموما آب نیست. آب برمه هم خشک شده است. این‌جا کشت گندم را شما با چشمان تان می‌بینید که خشک شده است و ما آب نداریم.»

باشندگان و کشاورزان ولسوالی موسی‌قلعه از امارت اسلامی خواستار رسیدگی به چالش کم‌بود آب استند. آنان می‌گویند که خشک‌سالی حتا زیبایی منطقه‌های شان را از بین برده است.

عبدالاحد، کشاورز – هلمند، گفت: «اینجا باغ بادام بود. حاصلات بسیار خوب داشت. اکنون بر اثر نبود آب، این درختان به صورت عموم از بین رفته‌اند.»

پیر محمد، باشنده ولسوالی موسی‌قلعه، گفت: «چند سال است که آب در این منطقه نیامده و خشک‌سالی شده است. کسی که بیست سیر گندم کاشته، بیست سیر حاصل بدست نیاورده است.»

جان استاد، باشنده ولسوالی موسی‌قلعه، می‌گوید: «حالات را شما اینجا از نزدیک ببینید که وضعیت از چه قرار است. آب حتی برای نوشیدن نیست، پس این‌جا را چگونه آب‌یاری کنیم.»

از سویی دیگر، مسوولان محلی این ولایت می‌گویند که برای رسیدگی به مشکلات کشاورزان تلاش می‌کنند. به گفته‌ی مسوولان، خواست‌های کشاورزان این ولسوالی با مرکز نیز در میان گذاشته شده است.

ماهر، مدیر آب‌رسانی ولسوالی موسی‌قلعه، به طلوع‌نیوز گفت: «ما با وزارت انرژی و آب صحبت کردیم و گفتیم که برای‌ مان توجه کند. مردم ما راه فرار را در پیش گرفته‌اند و بسیار مردم از این ولسوالی فرار کردند که همه‌اش به دلیل خشک‌سالی بوده است.»

باشندگان ولسوالی موسی‌قلعه در حالی از کم‌بود آب و خشک‌سالی شکایت می‌کنند که آب در شماری از رودخانه‌های کشور به علت تغییرات اقلیمی در سال‌های پسین، به‌گونه‌ی کم‌پیشنه‌ کاهش یافته که حتا آب آشامیدنی در برخی مناطق به مشکل قابل دست‌رس است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره