Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایشگاه تولیدات داخلی و ساخته‌های دستی زنان در هرات

نمایشگاه تولیدات شهرک صنعتی هرات و ساخته‌های دستی زنان در شهر هرات برگزار شده است.

این تولیدات در ۱۸۰ غرفه برای سه روز به هدف بازاریابی و معرفی تولیدات داخلی به دید عموم گذاشته شده‌اند.

توریالی غوثی، معاون اتاق صنایع و معادن هرات، در این باره گفت: «۱۲۰ غرفه از بخش آقایان و فابریکات و ۷۰ غرفه از بخش خانم‌ها است در بخش صنایع دستی.»

صاحبان صنایع خواهان جلوگیری از واردات کالاهای همانند تولیدات داخلی از کشورهای همسایه استند.

برهان الدین خادم، عرفه‌دار، گفت: «همسایه‌های که در گوشه و کنار ما قرار داشتند اجناس شان وارد افغانستان می‌شد و امروز هم به همان شکل ادامه دارد.»

عبدالبصیر واعظی، غرفه‌دار، گفت: «کسانی که بعضی اقلام را اداره دوا و غذا قید کرده با آن هم از طریق مرزها قاچاق وارد کشور می‌شود.»

در یک نمایشگاه جداگانه، ساخته‌های دستی زنان در ۶۰ غرفه به نمایش گذاشته شده‌اند.

زنان و دختران متشبث در هرات از بهر بهبود کاروبار شان خوشحال استند.

بهناز سلجوقی، معاون اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب، گفت: «ما هرباری که نمایشگاه برگزار کردیم تعدادی زیادی از خانم‌های که کسب و کار نداشتند آن‌ها هم علاقه‌مند شدند.»

پری صدیقی، متشبث به طلوع‌نیوز گفت: «تقاضامند این استیم که امارت اسلامی خانم‌ها را حمایت کند.»

از سویی هم، مقام‌های محلی هرات می‌گویند که حکومت سرپرست از تولیدات داخلی پشتیبانی می‌کند.

به گفته نوراحمد اسلام‌جار والی هرات، برای رشد تولیدات داخلی، حکومت به صنعت‌کاران سهولت‌های بیشتر فراهم می‌کند.

آقای اسلام‌جار در این باره گفت: «هدف ما در کوتاه مدت همین است که مرزها را از ورود اموال مشابه و غیرمعیاری بند کنیم.»

به گفته صنعت‌کاران، در این اوآخر یک بار دیگر چرخه صنعت در هرات به گردش درآمده است.

اتاق صنایع و معادن هرات می‌گوید که این ولایت در چند بخش از جمله نوشیدنی‌های غیرالکلی، لبنیات، آرد، مواد غذایی از جمله کیک و کلوچه و سنگ‌های ساختمانی به خودکفایی رسیده است.

برگزاری نمایشگاه تولیدات داخلی و ساخته‌های دستی زنان در هرات

این تولیدات در ۱۸۰ غرفه برای سه روز به هدف بازاریابی و معرفی تولیدات داخلی به دید عموم گذاشته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

نمایشگاه تولیدات شهرک صنعتی هرات و ساخته‌های دستی زنان در شهر هرات برگزار شده است.

این تولیدات در ۱۸۰ غرفه برای سه روز به هدف بازاریابی و معرفی تولیدات داخلی به دید عموم گذاشته شده‌اند.

توریالی غوثی، معاون اتاق صنایع و معادن هرات، در این باره گفت: «۱۲۰ غرفه از بخش آقایان و فابریکات و ۷۰ غرفه از بخش خانم‌ها است در بخش صنایع دستی.»

صاحبان صنایع خواهان جلوگیری از واردات کالاهای همانند تولیدات داخلی از کشورهای همسایه استند.

برهان الدین خادم، عرفه‌دار، گفت: «همسایه‌های که در گوشه و کنار ما قرار داشتند اجناس شان وارد افغانستان می‌شد و امروز هم به همان شکل ادامه دارد.»

عبدالبصیر واعظی، غرفه‌دار، گفت: «کسانی که بعضی اقلام را اداره دوا و غذا قید کرده با آن هم از طریق مرزها قاچاق وارد کشور می‌شود.»

در یک نمایشگاه جداگانه، ساخته‌های دستی زنان در ۶۰ غرفه به نمایش گذاشته شده‌اند.

زنان و دختران متشبث در هرات از بهر بهبود کاروبار شان خوشحال استند.

بهناز سلجوقی، معاون اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب، گفت: «ما هرباری که نمایشگاه برگزار کردیم تعدادی زیادی از خانم‌های که کسب و کار نداشتند آن‌ها هم علاقه‌مند شدند.»

پری صدیقی، متشبث به طلوع‌نیوز گفت: «تقاضامند این استیم که امارت اسلامی خانم‌ها را حمایت کند.»

از سویی هم، مقام‌های محلی هرات می‌گویند که حکومت سرپرست از تولیدات داخلی پشتیبانی می‌کند.

به گفته نوراحمد اسلام‌جار والی هرات، برای رشد تولیدات داخلی، حکومت به صنعت‌کاران سهولت‌های بیشتر فراهم می‌کند.

آقای اسلام‌جار در این باره گفت: «هدف ما در کوتاه مدت همین است که مرزها را از ورود اموال مشابه و غیرمعیاری بند کنیم.»

به گفته صنعت‌کاران، در این اوآخر یک بار دیگر چرخه صنعت در هرات به گردش درآمده است.

اتاق صنایع و معادن هرات می‌گوید که این ولایت در چند بخش از جمله نوشیدنی‌های غیرالکلی، لبنیات، آرد، مواد غذایی از جمله کیک و کلوچه و سنگ‌های ساختمانی به خودکفایی رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره