Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ولکر ترک: امارت اسلامی سیاست‌های محدود‌کننده علیه زنان را لغو کند

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان لغو سیاست‌های محدود کننده حکومت سرپرست در برابر بانوان در افغانستان شده و گفته است که محدودیت بر بانوان، این کشور را به فقر و ناامیدی می‌کشاند.

این کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل در نشستی در ژنو تاکید کرده که برداشتن محدودیت‌ها برای مردم افغانستان و کشورهای منطقه یک نیاز است.

ولکر ترک در این باره گفته است: «من هرگز نخواهم فهمید که چگونه یک حکومت می‌تواند روحیه دختران و زنان کشور خود را با انجام چنین ظلم زیر پا بگذارد، توانایی آنان را از بین ببرد و کشور خود را هر چه بیش‌تر به فقر و ناامیدی سوق دهد.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بانوان در کشور بر بنیاد قوانین اسلامی رعایت شده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «در آزادی‌های زنان در افغانستان تلاش می‌شود که برای‌شان داده شود، البته چیزی که قوانین شرعی ایجاب می‌کند و حکومت امارت اسلامی اجازه کار و فعالیت به خانم‌ها می‌دهد.»

همزمان با این، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه گفته است که بحران بشری در افغانستان با شتاب در حال گسترش است و تحریم‌های وضع‌شده سبب شده تا بسیاری از فعالیت‌های بشری در این کشور متوقف شوند.

ثریا پیکان، فعال حقوق بانوان، به طلوع‌نیوز گفت: «در افغانستان پس از مسلط شدن طالبان، زنان روزگار خوش را استقبال نکرده است و با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.»

پیش از این، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که اگر امارت اسلامی خواهان به رسمیت شناخته شدن از سوی جهان است، باید محدودیت‌ها بر بانوان را از میان بردارد.

اما امارت اسلامی همواره محدودیت‌ها در برابر بانوان را از مسایل داخلی کشور دانسته و گفته است که بر بنیاد قوانین اسلامی، حقوق بانوان در کشور تامین شده است. 

ولکر ترک: امارت اسلامی سیاست‌های محدود‌کننده علیه زنان را لغو کند

اما امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بانوان در کشور بر بنیاد قوانین اسلامی رعایت شده است.

Thumbnail

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان لغو سیاست‌های محدود کننده حکومت سرپرست در برابر بانوان در افغانستان شده و گفته است که محدودیت بر بانوان، این کشور را به فقر و ناامیدی می‌کشاند.

این کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل در نشستی در ژنو تاکید کرده که برداشتن محدودیت‌ها برای مردم افغانستان و کشورهای منطقه یک نیاز است.

ولکر ترک در این باره گفته است: «من هرگز نخواهم فهمید که چگونه یک حکومت می‌تواند روحیه دختران و زنان کشور خود را با انجام چنین ظلم زیر پا بگذارد، توانایی آنان را از بین ببرد و کشور خود را هر چه بیش‌تر به فقر و ناامیدی سوق دهد.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بانوان در کشور بر بنیاد قوانین اسلامی رعایت شده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «در آزادی‌های زنان در افغانستان تلاش می‌شود که برای‌شان داده شود، البته چیزی که قوانین شرعی ایجاب می‌کند و حکومت امارت اسلامی اجازه کار و فعالیت به خانم‌ها می‌دهد.»

همزمان با این، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه گفته است که بحران بشری در افغانستان با شتاب در حال گسترش است و تحریم‌های وضع‌شده سبب شده تا بسیاری از فعالیت‌های بشری در این کشور متوقف شوند.

ثریا پیکان، فعال حقوق بانوان، به طلوع‌نیوز گفت: «در افغانستان پس از مسلط شدن طالبان، زنان روزگار خوش را استقبال نکرده است و با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.»

پیش از این، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که اگر امارت اسلامی خواهان به رسمیت شناخته شدن از سوی جهان است، باید محدودیت‌ها بر بانوان را از میان بردارد.

اما امارت اسلامی همواره محدودیت‌ها در برابر بانوان را از مسایل داخلی کشور دانسته و گفته است که بر بنیاد قوانین اسلامی، حقوق بانوان در کشور تامین شده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره