Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رد گزارش عفو بین‌الملل از سوی امارت اسلامی

عفو بین‌الملل و کمیسیون جهانی حقوق‌دانان، بر بررسی محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان، بربنیاد قوانین جهانی تاکید می‌ورزند.

عفو بین‌الملل در یک گزارش تازه‌اش، از آنچه که به حاشیه‌راندن زنان و دختران در افغانستان دانسته، انتقاد کرده و خواهان ملغاشدن بی‌درنگ این محدودیت‌ها شده است.

در این گزارش ادعا شده که برخی از موارد آزار و اذیت جنسی در برابر زنان نیز انجام شده است.

زمان سلطانی پژوهش‌گر بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین‌الملل، در این باره گفت: «اقدامات و محدودیت‌های که طالبان در رابطه به زنان و دختران در افغانستان وضع کرده در واقع تقریبا تمامی ابعاد زندگی از آن‌ها را متاثر می‌سازد.»

در این میان، امارت اسلامی گزارش عفو بین‌الملل را بی‌بنیاد و دور از حقیقت می‌داند، می‌گوید که حقوق زنان در افغانستان، در چارچوب قوانین اسلامی تامین است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که در حکومت امارت اسلامی زنان از تعرض، آزار و اذیت مصوون استند. آقای مجاهد این گزراش را کینه توزانه می‌داند.

سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «کینه توزانه است که ما این را رد می‌کنیم. آن‌ها باید واقعیت‌ها را درک بکنند، خانم در تحت سلطه امارت اسلامی افغانستان دارای عزت و عفت هستند از تجاوز مصون شدند از آزاردهی‌ها مصون شدند البته در بدنه حکومت کار هم می‌کنند. هزاران تن از خانم‌ها و خواهران ما در ارگان‌های صحی در ارگان‌های تعلیمی در ارگان‌های مختلف اجتماعی کار می‌کنند و فعالیت دارند.»

همزمان با این، بانوان در کشور از حکومت سرپرست می‌خواهند که به آنان اجازه فراگیری آموزش و تحصیل و کار را بدهد.

ریحان صدیقی، دانش‌آموز، گفت: «از امارت اسلامی همین خواهش را داریم که برایم خانم‌ها کار و ظیفه مساعد شود و دانشگاه و مکتب‌ها را بروی دختران باز کنند.»

دیبا پویا، دانش‌جو، گفت: «بعضی از خانم‌ها است که مصارف خانه را خودشان به دوش دارند، خودشان مصارف را باید بپردازند و از همین خاطر است که وقتی خانم توانایی این را نداشته باشد طبعاً فشارها بر خانواده و بر فرزندان می‌تواند وارد کند.»

مسایل بشری و رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان یکی از شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی است. مساله‌ی که امارت اسلامی همواره گفته موضوع داخلی افغانستان است و کشورهای دیگر نباید در این باره دخالت کنند.

رد گزارش عفو بین‌الملل از سوی امارت اسلامی

عفو بین‌الملل در یک گزارش تازه‌اش، از آنچه که به حاشیه‌راندن زنان و دختران در افغانستان دانسته، انتقاد کرده و خواهان ملغاشدن بی‌درنگ این محدودیت‌ها شده است.

تصویر بندانگشتی

عفو بین‌الملل و کمیسیون جهانی حقوق‌دانان، بر بررسی محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان، بربنیاد قوانین جهانی تاکید می‌ورزند.

عفو بین‌الملل در یک گزارش تازه‌اش، از آنچه که به حاشیه‌راندن زنان و دختران در افغانستان دانسته، انتقاد کرده و خواهان ملغاشدن بی‌درنگ این محدودیت‌ها شده است.

در این گزارش ادعا شده که برخی از موارد آزار و اذیت جنسی در برابر زنان نیز انجام شده است.

زمان سلطانی پژوهش‌گر بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین‌الملل، در این باره گفت: «اقدامات و محدودیت‌های که طالبان در رابطه به زنان و دختران در افغانستان وضع کرده در واقع تقریبا تمامی ابعاد زندگی از آن‌ها را متاثر می‌سازد.»

در این میان، امارت اسلامی گزارش عفو بین‌الملل را بی‌بنیاد و دور از حقیقت می‌داند، می‌گوید که حقوق زنان در افغانستان، در چارچوب قوانین اسلامی تامین است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که در حکومت امارت اسلامی زنان از تعرض، آزار و اذیت مصوون استند. آقای مجاهد این گزراش را کینه توزانه می‌داند.

سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «کینه توزانه است که ما این را رد می‌کنیم. آن‌ها باید واقعیت‌ها را درک بکنند، خانم در تحت سلطه امارت اسلامی افغانستان دارای عزت و عفت هستند از تجاوز مصون شدند از آزاردهی‌ها مصون شدند البته در بدنه حکومت کار هم می‌کنند. هزاران تن از خانم‌ها و خواهران ما در ارگان‌های صحی در ارگان‌های تعلیمی در ارگان‌های مختلف اجتماعی کار می‌کنند و فعالیت دارند.»

همزمان با این، بانوان در کشور از حکومت سرپرست می‌خواهند که به آنان اجازه فراگیری آموزش و تحصیل و کار را بدهد.

ریحان صدیقی، دانش‌آموز، گفت: «از امارت اسلامی همین خواهش را داریم که برایم خانم‌ها کار و ظیفه مساعد شود و دانشگاه و مکتب‌ها را بروی دختران باز کنند.»

دیبا پویا، دانش‌جو، گفت: «بعضی از خانم‌ها است که مصارف خانه را خودشان به دوش دارند، خودشان مصارف را باید بپردازند و از همین خاطر است که وقتی خانم توانایی این را نداشته باشد طبعاً فشارها بر خانواده و بر فرزندان می‌تواند وارد کند.»

مسایل بشری و رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان یکی از شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی است. مساله‌ی که امارت اسلامی همواره گفته موضوع داخلی افغانستان است و کشورهای دیگر نباید در این باره دخالت کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره