Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کارشیوه کمیسیون تماس با شخصیت‌ها با ۱۵ ماده نهایی شد

سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید که کارشیوه "کمیسیون تماس با شخصیت‌ها و برگشت آنان به کشور" نهایی شده و مساله‌ی پیروی از نظام و نپذیرفتن رفتارهای خلاف پالیسی یکی از ماده‌های مهم این کارشیوه به شمار می‌رود.

احمد الله وثیق، سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید که کارشیوه جدید پانزده ماده دارد.

افزون بر این، این کارشیوه مواردی همچون گشت‌وگذار، دعوای حقوقی، مسایل سرمایه‌گذاری و کاربرد برخی از وسایل را نیز مشخص می‌سازد.

احمد الله وثیق به طلوع‌نیوز گفت: «برای آنان نیز یک طرزالعمل ساخته شده است که می‌توانند یک سندی را به دست بیاورند که بر بنیاد آن در کشور خود به شکل مطمین زندگی کنند. برای آنان نیز یک طرزالعمل ساخته و نهایی شده است.»

از سویی‌هم، صفحه‌ی توییتر کمیسیون تماس با شخصیت‌ها نشان می‌دهد که ۳۴ تن در پنج ماه پسین به کشور برگشته‌اند که نسبت به زمان مشابه آن کاهش چشم‌گیر را نشان می‌دهد. سخنگوی این کمیسیون می‌افزاید که روند برگشت مقام‌ها و چهره‌های سیاسی به علت طولانی بودن روند برگشت، در ماه‌های پسین کاهش یافته است. 

از جنوری تا ماه می سال روان میلادی ۳۴ تن به کشور به برگشته؛ در حالی‌که از آگست تا دسمبرسال ۲۰۲۲، ۱۸۹ تن به کشور آمده بودند.

احمد الله وثیق افزود: «در زمان نخست تعداد این افراد زیاد بود. به نظر من حالا افرادی خیلی کمی مانده که به کشور مراجعه می‌کنند یا برخی‌ها نیز آن‌جا تجارت دارند و خانواده‌های شان آنجا زندگی می‌کنند.»

از سویی‌هم، شماری از افرادی که به کشور برگشته‌اند، می‌گویند که فراهم نشدن زمینه کار یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ی آنان در افغانستان بوده است.

جنت فهیم چکری، برگشت کننده، گفت: «بعضی کسان می‌خواستند و توقع داشتند از ظرفیت علمی خود و از تجارب خود که در بخش حکومت‌داری داشتند، از آن‌ها استفاده که لازم بود، صورت نگرفت.»

اما شماری از آگاهان سیاسی ایجاد کمیسیون تماس با شخصیت‌ها را گام مثبت و به سود مردم می‌خوانند.

امان الله هوتکی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «یک گونه آسایش پیدا می‌کنند، هم داخل آمده می‌توانند هم خارج رفته می‌توانند. این هم به سود کمیسیون و هم به سود مردم است.»

کمیسیون تماس با شخصیت‌ها آمار می‌دهد که از آغاز فعالیت این کمیسیون تا کنون ۵۵۴ تن به کشور برگشته‌اند و صدها تن دیگر فورم برگشت به کشور را نیز بدست آورده‌اند.

کارشیوه کمیسیون تماس با شخصیت‌ها با ۱۵ ماده نهایی شد

افزون بر این، این کارشیوه مواردی همچون گشت‌وگذار، دعوای حقوقی، مسایل سرمایه‌گذاری و کاربرد برخی از وسایل را نیز مشخص می‌سازد.

تصویر بندانگشتی

سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید که کارشیوه "کمیسیون تماس با شخصیت‌ها و برگشت آنان به کشور" نهایی شده و مساله‌ی پیروی از نظام و نپذیرفتن رفتارهای خلاف پالیسی یکی از ماده‌های مهم این کارشیوه به شمار می‌رود.

احمد الله وثیق، سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید که کارشیوه جدید پانزده ماده دارد.

افزون بر این، این کارشیوه مواردی همچون گشت‌وگذار، دعوای حقوقی، مسایل سرمایه‌گذاری و کاربرد برخی از وسایل را نیز مشخص می‌سازد.

احمد الله وثیق به طلوع‌نیوز گفت: «برای آنان نیز یک طرزالعمل ساخته شده است که می‌توانند یک سندی را به دست بیاورند که بر بنیاد آن در کشور خود به شکل مطمین زندگی کنند. برای آنان نیز یک طرزالعمل ساخته و نهایی شده است.»

از سویی‌هم، صفحه‌ی توییتر کمیسیون تماس با شخصیت‌ها نشان می‌دهد که ۳۴ تن در پنج ماه پسین به کشور برگشته‌اند که نسبت به زمان مشابه آن کاهش چشم‌گیر را نشان می‌دهد. سخنگوی این کمیسیون می‌افزاید که روند برگشت مقام‌ها و چهره‌های سیاسی به علت طولانی بودن روند برگشت، در ماه‌های پسین کاهش یافته است. 

از جنوری تا ماه می سال روان میلادی ۳۴ تن به کشور به برگشته؛ در حالی‌که از آگست تا دسمبرسال ۲۰۲۲، ۱۸۹ تن به کشور آمده بودند.

احمد الله وثیق افزود: «در زمان نخست تعداد این افراد زیاد بود. به نظر من حالا افرادی خیلی کمی مانده که به کشور مراجعه می‌کنند یا برخی‌ها نیز آن‌جا تجارت دارند و خانواده‌های شان آنجا زندگی می‌کنند.»

از سویی‌هم، شماری از افرادی که به کشور برگشته‌اند، می‌گویند که فراهم نشدن زمینه کار یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ی آنان در افغانستان بوده است.

جنت فهیم چکری، برگشت کننده، گفت: «بعضی کسان می‌خواستند و توقع داشتند از ظرفیت علمی خود و از تجارب خود که در بخش حکومت‌داری داشتند، از آن‌ها استفاده که لازم بود، صورت نگرفت.»

اما شماری از آگاهان سیاسی ایجاد کمیسیون تماس با شخصیت‌ها را گام مثبت و به سود مردم می‌خوانند.

امان الله هوتکی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «یک گونه آسایش پیدا می‌کنند، هم داخل آمده می‌توانند هم خارج رفته می‌توانند. این هم به سود کمیسیون و هم به سود مردم است.»

کمیسیون تماس با شخصیت‌ها آمار می‌دهد که از آغاز فعالیت این کمیسیون تا کنون ۵۵۴ تن به کشور برگشته‌اند و صدها تن دیگر فورم برگشت به کشور را نیز بدست آورده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره