Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صحت: تقریبا ۲۷ فیصد مردم افغانستان از تنباکو استفاده می‌کنند

وزارت صحت عامه در روز جهانی مبارزه با تنباکو می‌گوید که بیست و هفت درصد شهروندان افغانستان به گونه منظم از تنباکو استفاده می‌کنند که نزدیک به سه درصد آن را بانوان تشکیل می‌دهد.

این وزارت آمار می‌دهد که بیش از چهل و پنج درصد از مرگ و میر در افغانستان در نتیجه بیماری‌های غیرساری انجام می‌شوند.

محمد حسن غیاثی، معین پلان و پالسی وزارت صحت عامه، گفت: «تقریبا ۲۷ فیصد مردم افغانستان به طور منظم از تنباکو استفاده می‌کنند متاسفانه و از این مجموعه تنها ۲.۶ فیصد آن‌ها را بخش اناث و زنان تشکیل می‌دهند.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری آمار می‌دهد که سالانه از بندرهای مختلف کشور، نزدیک به یک‌هزار کانتینر تنباکو وارد افغانستان می‌شود.

یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «تمام تنباکو در افغانستان استعمال نمی‌شود، ما توریست‌های داریم که در افغانستان می‌آیند و استعمال می‌کنند. بعضی اوقات از خارج از همسایه‌های ما دوستان ما که می‌آیند شاید کم کم با خود انتقال بدهند.»

وزارت صحت عامه می‌گوید که بیش‌تر جوانان و کودکان در افغانستان از تنباکو استفاده می‌کنند.

جمشید، باشنده کابل، می‌گوید که به دلیل فقر، بی‌کاری و فراهم نشدن زمینه آموزش از تنباکو استفاده می‌کند.

جمشید به طلوع‌نیوز گفت: «دو الی سه هفته می‌شود که از بی‌کاری و نادانی و غریبی، درس و تعلیم نیست ما تنباکو استفاده می‌کنیم.»

باشنده دیگر کابل گفت: «ضرر تنباکو را ما زیاد دیده ایم، خواست من از جوانان این است که سگرت نکشید و از مواد مخدر دوری کنید.»

بربنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت، همه ساله هشت میلیون تن در جهان، به دلیل استفاده از تنباکو جان‌های شان را از دست می‌دهند.

وزارت صحت: تقریبا ۲۷ فیصد مردم افغانستان از تنباکو استفاده می‌کنند

این وزارت آمار می‌دهد که بیش از چهل و پنج درصد از مرگ و میر در افغانستان در نتیجه بیماری‌های غیرساری انجام می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه در روز جهانی مبارزه با تنباکو می‌گوید که بیست و هفت درصد شهروندان افغانستان به گونه منظم از تنباکو استفاده می‌کنند که نزدیک به سه درصد آن را بانوان تشکیل می‌دهد.

این وزارت آمار می‌دهد که بیش از چهل و پنج درصد از مرگ و میر در افغانستان در نتیجه بیماری‌های غیرساری انجام می‌شوند.

محمد حسن غیاثی، معین پلان و پالسی وزارت صحت عامه، گفت: «تقریبا ۲۷ فیصد مردم افغانستان به طور منظم از تنباکو استفاده می‌کنند متاسفانه و از این مجموعه تنها ۲.۶ فیصد آن‌ها را بخش اناث و زنان تشکیل می‌دهند.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری آمار می‌دهد که سالانه از بندرهای مختلف کشور، نزدیک به یک‌هزار کانتینر تنباکو وارد افغانستان می‌شود.

یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «تمام تنباکو در افغانستان استعمال نمی‌شود، ما توریست‌های داریم که در افغانستان می‌آیند و استعمال می‌کنند. بعضی اوقات از خارج از همسایه‌های ما دوستان ما که می‌آیند شاید کم کم با خود انتقال بدهند.»

وزارت صحت عامه می‌گوید که بیش‌تر جوانان و کودکان در افغانستان از تنباکو استفاده می‌کنند.

جمشید، باشنده کابل، می‌گوید که به دلیل فقر، بی‌کاری و فراهم نشدن زمینه آموزش از تنباکو استفاده می‌کند.

جمشید به طلوع‌نیوز گفت: «دو الی سه هفته می‌شود که از بی‌کاری و نادانی و غریبی، درس و تعلیم نیست ما تنباکو استفاده می‌کنیم.»

باشنده دیگر کابل گفت: «ضرر تنباکو را ما زیاد دیده ایم، خواست من از جوانان این است که سگرت نکشید و از مواد مخدر دوری کنید.»

بربنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت، همه ساله هشت میلیون تن در جهان، به دلیل استفاده از تنباکو جان‌های شان را از دست می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره