Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دلاور: شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری روی گاز جوزجان علاقه‌مندی دارند

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در سفر به ولایت جوزجان گفته است که این وزارت در زمینه استخراج معادن گاز جوزجان برنامه‌های بزرگی را روی دست گرفته است.

آقای دلاور افزوده است که شرکت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و حفر چاه‌های جدید برای استخراج گاز جوزجان علاقمندی نشان داده اند.

به گفته‌ی شهاب الدین دلاور، حکومت سرپرست برای ایجاد نیروگاه برق در این ولایت نیز برنامه‌هایی دارد.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفته است: «تصمیم داریم که برای ایجاد برق، برای ساختن چاه‌ها کار کنیم. کمپنی‌ها هم بسیار مراجعه می‌کنند. اما ما می‌خواهیم که قراردادهای خوب بدهیم، چون این آینده وطن ما است.»

با این حال، شماری از باشندگان جوزجان نبود فرصت‌های شغلی را چالش جدی در این ولایت می‌دانند. باشندگان می‌گویند که سرمایه‌گذاری در بخش استخراج معادن این ولایت به هدف ایجاد کار و رشد اقتصادی کشور، گام سودمند خواهد بود.

جوره‌بای، باشنده جوزجان، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «برای هموطنان ما باید کار پیدا شود. برای پیر، جوان، مرد، زن، برای همه باید کار پیدا شود.»

احمد فیصل، باشنده جوزجان، می‌گوید: «بخاطر استخراج معادن از دولت اسلامی امارت اسلامی افغانستان خواهان این استیم که زمینه کار را برای ما فراهم سازد.»

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، قرار است پیمان فعال‌سازی چاه‌های از کار افتاده معادن گاز جوزجان به شرکت‌های بزرگ داده شود که از این طریق، افزون بر تولید ۱۵۰۰ میگاوات برق، برای شمار زیادی از باشندگان زمینه کار نیز فراهم شود.

دلاور: شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری روی گاز جوزجان علاقه‌مندی دارند

به گفته‌ی شهاب الدین دلاور، حکومت سرپرست برای ایجاد نیروگاه برق در این ولایت نیز برنامه‌هایی دارد.

Thumbnail

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در سفر به ولایت جوزجان گفته است که این وزارت در زمینه استخراج معادن گاز جوزجان برنامه‌های بزرگی را روی دست گرفته است.

آقای دلاور افزوده است که شرکت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و حفر چاه‌های جدید برای استخراج گاز جوزجان علاقمندی نشان داده اند.

به گفته‌ی شهاب الدین دلاور، حکومت سرپرست برای ایجاد نیروگاه برق در این ولایت نیز برنامه‌هایی دارد.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفته است: «تصمیم داریم که برای ایجاد برق، برای ساختن چاه‌ها کار کنیم. کمپنی‌ها هم بسیار مراجعه می‌کنند. اما ما می‌خواهیم که قراردادهای خوب بدهیم، چون این آینده وطن ما است.»

با این حال، شماری از باشندگان جوزجان نبود فرصت‌های شغلی را چالش جدی در این ولایت می‌دانند. باشندگان می‌گویند که سرمایه‌گذاری در بخش استخراج معادن این ولایت به هدف ایجاد کار و رشد اقتصادی کشور، گام سودمند خواهد بود.

جوره‌بای، باشنده جوزجان، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «برای هموطنان ما باید کار پیدا شود. برای پیر، جوان، مرد، زن، برای همه باید کار پیدا شود.»

احمد فیصل، باشنده جوزجان، می‌گوید: «بخاطر استخراج معادن از دولت اسلامی امارت اسلامی افغانستان خواهان این استیم که زمینه کار را برای ما فراهم سازد.»

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، قرار است پیمان فعال‌سازی چاه‌های از کار افتاده معادن گاز جوزجان به شرکت‌های بزرگ داده شود که از این طریق، افزون بر تولید ۱۵۰۰ میگاوات برق، برای شمار زیادی از باشندگان زمینه کار نیز فراهم شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره