Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نشست اتحادیه اروپا-آسیای مرکزی درباره افغانستان

دومین نشست "اتحادیه اروپا-آسیای مرکزی" به روز جمعه با حضور رییسان جمهور قیرغیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبیکستان، معاون کابینه وزیران ترکمنستان و رییس شورای اروپا درباره اوضاع افغانستان و مسایل منطقه برگزار شد.

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی می‌گوید که در این نشست، شرکت کنندگان درباره همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و تحولات منطقه‌یی گفت‌وگو خواهند کرد.

ترهی هاکالا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی، گفت: «ما مسایل همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و سایر مسایل، به همین ترتیب، روابطی که در دستور کارمان مهم پنداشته می‌شوند مثل چگونگی پیشرفت‌ها درباره وضعیت افغانستان را در سطح همکاری‌های منطقه‌یی بررسی خواهیم کرد. ما اینبار اعلامیه مشترک خواهیم داد و موضوعات مورد بحث در نشست و نتیجه آن را خواهید دید.»

از سویی هم، امارت اسلامی از شرکت کنندگان این نشست می‌خواهد که بجای مسایل داخلی افغانستان، درباره روابط افغانستان با کشورها بپردازند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «نشست‌هایی که در کشورها می‌شود باید تمرکز شان بالای روابط کشورها با افغانستان باشد. چیزی که موضوعات داخلی افغانستان است و ربط می‌گیرد به افغان‌ها او را باید کشورهای دیگر مطرح نسازند.»

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «تشویش جهان و تشویش کشورهای منطقه باعث گردهمایی‌ها می‌شود. این خودش گامیست برای نجات مردم افغانستان از بحران فعلی، برای نجات مردم افغانستان از فقر اقتصادی.»

نماینده اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی گفته است که شرکت کنندگان در این نشست درباره افغانستان و مسایل منطقه‌یی بگونه مشترک اعلامیه‌ی را صادر خواهند کرد.

پیش از این، نیز نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی برای افغانستان، در نشست نخست در عشق‌آباد در بیانیه‌ی مشترک بر تعهد شان به مردم افغانستان تاکید کردند و خواهان افغانستان با ثبات، مرفه و تشکیل دولت فراگیر شدند.

برگزاری نشست اتحادیه اروپا-آسیای مرکزی درباره افغانستان

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی می‌گوید که در این نشست، شرکت کنندگان درباره همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و تحولات منطقه‌یی گفت‌وگو خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

دومین نشست "اتحادیه اروپا-آسیای مرکزی" به روز جمعه با حضور رییسان جمهور قیرغیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبیکستان، معاون کابینه وزیران ترکمنستان و رییس شورای اروپا درباره اوضاع افغانستان و مسایل منطقه برگزار شد.

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی می‌گوید که در این نشست، شرکت کنندگان درباره همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و تحولات منطقه‌یی گفت‌وگو خواهند کرد.

ترهی هاکالا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی، گفت: «ما مسایل همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و سایر مسایل، به همین ترتیب، روابطی که در دستور کارمان مهم پنداشته می‌شوند مثل چگونگی پیشرفت‌ها درباره وضعیت افغانستان را در سطح همکاری‌های منطقه‌یی بررسی خواهیم کرد. ما اینبار اعلامیه مشترک خواهیم داد و موضوعات مورد بحث در نشست و نتیجه آن را خواهید دید.»

از سویی هم، امارت اسلامی از شرکت کنندگان این نشست می‌خواهد که بجای مسایل داخلی افغانستان، درباره روابط افغانستان با کشورها بپردازند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «نشست‌هایی که در کشورها می‌شود باید تمرکز شان بالای روابط کشورها با افغانستان باشد. چیزی که موضوعات داخلی افغانستان است و ربط می‌گیرد به افغان‌ها او را باید کشورهای دیگر مطرح نسازند.»

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «تشویش جهان و تشویش کشورهای منطقه باعث گردهمایی‌ها می‌شود. این خودش گامیست برای نجات مردم افغانستان از بحران فعلی، برای نجات مردم افغانستان از فقر اقتصادی.»

نماینده اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی گفته است که شرکت کنندگان در این نشست درباره افغانستان و مسایل منطقه‌یی بگونه مشترک اعلامیه‌ی را صادر خواهند کرد.

پیش از این، نیز نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی برای افغانستان، در نشست نخست در عشق‌آباد در بیانیه‌ی مشترک بر تعهد شان به مردم افغانستان تاکید کردند و خواهان افغانستان با ثبات، مرفه و تشکیل دولت فراگیر شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره