Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرگئی لاوروف در دوشنبه: افغانستان به حکومت فراگیر نیاز دارد

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفته است که برای پیکار با تهدیدهای هراس‌افگنی و جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، نیاز است تا یک حکومت فراگیر در این کشور ایجاد شود.

آقای لاوروف در یک نشست خبری با همتای تاجیسکتانی خود در دوشنبه گفته است که مسکو رای‌زنی‌های محرمانه درباره‌ی اوضاع افغانستان انجام می‌دهد.

براساس سخنان آقای لاوروف، مسکو طرح‌های جهانی گوناگون و در قالب‌های جداگانه روی دست دارد که اکنون در حال نهایی کردن و اجرای توافق درباره‌ی افغانستان است.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته است: «توجه ویژه‌یی در رابطه به اوضاع افغانستان صورت گرفته است. ما به گونه‌ی منظم رای‌زنی‌های نزدیک و محرمانه درباره وضعیت افغانستان انجام می‌دهیم. در افغانستان نیاز به ایجاد یک حکومت فراگیر قومی و سیاسی برای مقابله در برابر تهدیدهای هراس‌افگنی، مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر وجود دارد.  در این مورد، اقدام‌ها برای اجرای تصمیم‌های نشست سران آسیای مرکزی و روسیه که در خزان سال ۲۰۲۲ میلادی در شهر آستانه، پایتخت کازاخستان برگزار شد، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. اکنون در حال نهایی کردن اجرای این توافق‌های ما درباره افغانستان هستیم.»

همزمان، سراج‌الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان گفته است که دوشنبه و مسکو از تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان نگرانی مشترک دارند. به گفته‌ی او، ارزیابی مشترک دوشنبه و مسکو نشان می‌دهند که حضور گروه‌های هراس‌افگن گوناگون در ولایت‌های شمال و شرقی افغانستان زیاد شده است.

وزیر خارجه تاجیکستان گفته است: «من و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه درباره مشکلات امنیت منطقه و بادرنظرداشت وضعیت نوظهور افغانستان گفت‌وگو کرده‌ایم. ما در دیدارها و ارزیابی‌های خود، درباره چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی و پس از آن‌که حضور گروه‌های هراس‌افگن مختلف در ولایات شمال شرقی افغانستان افزایش یافته، اتفاق نظر داریم.»

اما معاون سخنگوی امارت اسلامی نگرانی‌های روسیه و تاجیکستان را بی‌‌بنیاد می‌داند و می‌گوید که هیچ گروه هراس‌افگن در حال حاضر در افغانستان حضور ندارد.

بلال کریمی می‌افزاید که پس از فرمان رهبر امارت اسلامی، پیکار جدی برای ریشه‌کن کردن مواد مخدر در کشور آغاز شده است.

آقای کریمی به طلوع‌نیوز گفت: «در افغانستان صلح و ثبات تأمین شده است. هیچ گروهی وجود ندارد که یک وجب زمین را برای سنگر گرفتن یا دفتر ساختن در اختیار داشته باشند. پس از این ناحیه هیچ نگرانی نداشته باشند. در این عرصه اسناد و شواهدی وجود ندارد. پس باید از ابراز نظرها و ادعاهایی که اساس نداشته باشد، ابا ورزیده شود.»

بربنیاد گزارشی که از سوی خبرگزاری تاس نشر شده، وزیر خارجه روسیه در جریان بازدید از یک پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، گفته است که واشنگتن از گروه‌های داعش و القاعده در افغانستان پشتیبانی می‌کند و این کار را به هدف بی‌ثبات نگه‌داشتن افغانستان انجام می‌دهد.

سرگئی لاوروف در دوشنبه: افغانستان به حکومت فراگیر نیاز دارد

همزمان، سراج‌الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان گفته است که دوشنبه و مسکو از تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان نگرانی مشترک دارند.

تصویر بندانگشتی

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفته است که برای پیکار با تهدیدهای هراس‌افگنی و جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، نیاز است تا یک حکومت فراگیر در این کشور ایجاد شود.

آقای لاوروف در یک نشست خبری با همتای تاجیسکتانی خود در دوشنبه گفته است که مسکو رای‌زنی‌های محرمانه درباره‌ی اوضاع افغانستان انجام می‌دهد.

براساس سخنان آقای لاوروف، مسکو طرح‌های جهانی گوناگون و در قالب‌های جداگانه روی دست دارد که اکنون در حال نهایی کردن و اجرای توافق درباره‌ی افغانستان است.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته است: «توجه ویژه‌یی در رابطه به اوضاع افغانستان صورت گرفته است. ما به گونه‌ی منظم رای‌زنی‌های نزدیک و محرمانه درباره وضعیت افغانستان انجام می‌دهیم. در افغانستان نیاز به ایجاد یک حکومت فراگیر قومی و سیاسی برای مقابله در برابر تهدیدهای هراس‌افگنی، مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر وجود دارد.  در این مورد، اقدام‌ها برای اجرای تصمیم‌های نشست سران آسیای مرکزی و روسیه که در خزان سال ۲۰۲۲ میلادی در شهر آستانه، پایتخت کازاخستان برگزار شد، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. اکنون در حال نهایی کردن اجرای این توافق‌های ما درباره افغانستان هستیم.»

همزمان، سراج‌الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان گفته است که دوشنبه و مسکو از تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان نگرانی مشترک دارند. به گفته‌ی او، ارزیابی مشترک دوشنبه و مسکو نشان می‌دهند که حضور گروه‌های هراس‌افگن گوناگون در ولایت‌های شمال و شرقی افغانستان زیاد شده است.

وزیر خارجه تاجیکستان گفته است: «من و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه درباره مشکلات امنیت منطقه و بادرنظرداشت وضعیت نوظهور افغانستان گفت‌وگو کرده‌ایم. ما در دیدارها و ارزیابی‌های خود، درباره چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی و پس از آن‌که حضور گروه‌های هراس‌افگن مختلف در ولایات شمال شرقی افغانستان افزایش یافته، اتفاق نظر داریم.»

اما معاون سخنگوی امارت اسلامی نگرانی‌های روسیه و تاجیکستان را بی‌‌بنیاد می‌داند و می‌گوید که هیچ گروه هراس‌افگن در حال حاضر در افغانستان حضور ندارد.

بلال کریمی می‌افزاید که پس از فرمان رهبر امارت اسلامی، پیکار جدی برای ریشه‌کن کردن مواد مخدر در کشور آغاز شده است.

آقای کریمی به طلوع‌نیوز گفت: «در افغانستان صلح و ثبات تأمین شده است. هیچ گروهی وجود ندارد که یک وجب زمین را برای سنگر گرفتن یا دفتر ساختن در اختیار داشته باشند. پس از این ناحیه هیچ نگرانی نداشته باشند. در این عرصه اسناد و شواهدی وجود ندارد. پس باید از ابراز نظرها و ادعاهایی که اساس نداشته باشد، ابا ورزیده شود.»

بربنیاد گزارشی که از سوی خبرگزاری تاس نشر شده، وزیر خارجه روسیه در جریان بازدید از یک پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، گفته است که واشنگتن از گروه‌های داعش و القاعده در افغانستان پشتیبانی می‌کند و این کار را به هدف بی‌ثبات نگه‌داشتن افغانستان انجام می‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره