Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد: حقوق بازنشسته‌گان از سوی دارالافتاء بررسی و سپس توشیح خواهد شد

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بازنشسته‌گان در کشور پس از بررسی‌های دارالافتاء توشیح خواهد شد.

به گفته‌ی آقای مجاهد، مساله‌ی پرداخت حقوق بازنشسته‌گان جهت‌های شرعی دارد که از همین‌رو باید از سوی دارالافتاء بررسی شود.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «در بودجه برای متقاعدین هم سهمیه در نظر گرفته شده است. اصل موضوع این است که بعضی موضوعات مربوط به متقاعدین جهت‌های شرعی داشت. این مساله به درالافتاء امارت اسلامی جهت داده شده است تا آن‌ها بررسی کرده و نتیجه را به مقام تقدیم کند.»

همزمان با این، برخی از بازنشسته‌گان بار دیگر از تاخیر در پرداخت حقوق شان انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که حقوق شان با گذشت نزدیک به دو سال هم پرداخت نشده است.

جنت گل که سال‌ها در یکی از نهادهای دولتی کار کرده، می‌گوید که برای پیدا کردن هزینه خانواده ده نفری خود ناگزیر به جمع‌آوری بوتل‌های پلاستیکی شده است.

جنت گل به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «معاش ما را نمی‌دهند. هیچ چیز نداریم. ده نفر نان‌خور داریم. بچیم در زمان کرزی شهید شده و یتیم داریم.»

بازنشسته‌گان در کابل می‌افزایند که بارها برای دریافت حقوق شان دست به اعتراض زدند؛ اما تاحال نتیجه نداده است.

عبدالجلیل، بازنشسته، گفت: «حقوق متقاعدین پرداخته شود. از مقام محترم امیرالمومنین، وزارت مالیه، ریاست تقاعد و تمام مسوولین امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که حق متقاعدین را هرچه زودتر پرداخت کند.»

عبدالقیوم، بازنشسته دیگر، گفت: «دو سال می‌شود یا نزده ماه می‌شود که متقاعدین همین‌جا می‌گردد. نان برای خوردن نداریم.»

پیش از این مسوولان در وزارت مالیه گفته‌اند که حقوق بازنشسته‌گان در بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانیده شده و پرداخت خواهد شد.

مجاهد: حقوق بازنشسته‌گان از سوی دارالافتاء بررسی و سپس توشیح خواهد شد

بازنشسته‌گان در کابل می‌افزایند که بارها برای دریافت حقوق شان دست به اعتراض زدند؛ اما تاحال نتیجه نداده است.

تصویر بندانگشتی

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بازنشسته‌گان در کشور پس از بررسی‌های دارالافتاء توشیح خواهد شد.

به گفته‌ی آقای مجاهد، مساله‌ی پرداخت حقوق بازنشسته‌گان جهت‌های شرعی دارد که از همین‌رو باید از سوی دارالافتاء بررسی شود.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «در بودجه برای متقاعدین هم سهمیه در نظر گرفته شده است. اصل موضوع این است که بعضی موضوعات مربوط به متقاعدین جهت‌های شرعی داشت. این مساله به درالافتاء امارت اسلامی جهت داده شده است تا آن‌ها بررسی کرده و نتیجه را به مقام تقدیم کند.»

همزمان با این، برخی از بازنشسته‌گان بار دیگر از تاخیر در پرداخت حقوق شان انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که حقوق شان با گذشت نزدیک به دو سال هم پرداخت نشده است.

جنت گل که سال‌ها در یکی از نهادهای دولتی کار کرده، می‌گوید که برای پیدا کردن هزینه خانواده ده نفری خود ناگزیر به جمع‌آوری بوتل‌های پلاستیکی شده است.

جنت گل به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «معاش ما را نمی‌دهند. هیچ چیز نداریم. ده نفر نان‌خور داریم. بچیم در زمان کرزی شهید شده و یتیم داریم.»

بازنشسته‌گان در کابل می‌افزایند که بارها برای دریافت حقوق شان دست به اعتراض زدند؛ اما تاحال نتیجه نداده است.

عبدالجلیل، بازنشسته، گفت: «حقوق متقاعدین پرداخته شود. از مقام محترم امیرالمومنین، وزارت مالیه، ریاست تقاعد و تمام مسوولین امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که حق متقاعدین را هرچه زودتر پرداخت کند.»

عبدالقیوم، بازنشسته دیگر، گفت: «دو سال می‌شود یا نزده ماه می‌شود که متقاعدین همین‌جا می‌گردد. نان برای خوردن نداریم.»

پیش از این مسوولان در وزارت مالیه گفته‌اند که حقوق بازنشسته‌گان در بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانیده شده و پرداخت خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره