Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی یونیسف از توقف احتمالی کار سازمان‌های غیردولتی آموزشی در افغانستان

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) از احتمال توقف فعالیت سازمان‌های غیردولتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

این صندوق گفته است که اگر فعالیت سازمان‌های غیردولتی که در زمینه آموزش در افغانستان کار می‌کنند، متوقف ساخته شود بیش از ۵۰۰هزار کودک به شمول  ۳۰۰هزار دختر از آموزش در افغانستان باز خواهند ماند.

یونیسف از مقام‌های امارت اسلامی خواسته است تا کودکان را از حق آموزش در افغانستان محروم نسازند.

در خبرنامه این نهاد آمده است: «یونیسف عمیقا نگران است که اگر سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی که در زمینه آموزش کار می‌کنند اجازه فعالیت نداشته باشند، ممکن است بیش از ۵۰۰هزار کودک به شمول بیش از ۳۰۰هزار دختر از آموزش محروم شوند.»

یونیسف تاکید کرده که حکومت سرپرست در تصمیم‌گیری‌هایش منافع کودکان افغانستان را در نظر بگیرد.

در همین حال، مسوول یکی از نهادهای آموزشی از توقف فعالیت انهادش نگران است و می‌گوید که امارت اسلامی باید برای پیشرفت کشور با نهادهای آموزشی همکار باشد.

فضل صابری، مسوول یک نهاد آموزشی گفت: «با توقف فعالیت این نهادها، ما نگرانی این را داریم که آموزش و پرورش برای کودکان در افغانستان برای همیشه محو خواهد شد.»

ثریا پیکان، فعال حقوق زن، گفت: «این نوع مسدود شدن‌ها و ممنوعیت‌ها ضرری به آموزش و پرورش در افغانستان است. اطفال افغانستان که از لحاظ علمی و اقتصادی فقیرترین اطفال جهان استند، بازهم آسیب می‌بینند.»

با این حال، دختران دانش‌آموز از رهبران امارت اسلامی می‌خواهند که دروازه‌ مکتب‌ها را به روی دختران باز کنند.

ستاره، دانش‌آموز، در این باره گفت: «تمام دختران آرزو داشتند که برای خود، خانواده و جامعه خود در آینده داکتر، انجنیر یا معلم موفق شوند؛ اما از وقتی که امارت اسلامی دروازه‌های مکتب را به روی ما بسته کرده، نمی‌توانیم به آرزوهای خود برسیم.»

پیش از این گزارش‌های از بسته شدن ده‌ها مرکز آموزشی غیردولتی در کشور پخش شدند؛ اما این مساله تاکنون از سوی امارت اسلامی به‌گونه‌ی رسمی تایید و یا رد نشده است.

نگرانی یونیسف از توقف احتمالی کار سازمان‌های غیردولتی آموزشی در افغانستان

یونیسف از مقام‌های امارت اسلامی خواسته است تا کودکان را از حق آموزش در افغانستان محروم نسازند.

تصویر بندانگشتی

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) از احتمال توقف فعالیت سازمان‌های غیردولتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

این صندوق گفته است که اگر فعالیت سازمان‌های غیردولتی که در زمینه آموزش در افغانستان کار می‌کنند، متوقف ساخته شود بیش از ۵۰۰هزار کودک به شمول  ۳۰۰هزار دختر از آموزش در افغانستان باز خواهند ماند.

یونیسف از مقام‌های امارت اسلامی خواسته است تا کودکان را از حق آموزش در افغانستان محروم نسازند.

در خبرنامه این نهاد آمده است: «یونیسف عمیقا نگران است که اگر سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی که در زمینه آموزش کار می‌کنند اجازه فعالیت نداشته باشند، ممکن است بیش از ۵۰۰هزار کودک به شمول بیش از ۳۰۰هزار دختر از آموزش محروم شوند.»

یونیسف تاکید کرده که حکومت سرپرست در تصمیم‌گیری‌هایش منافع کودکان افغانستان را در نظر بگیرد.

در همین حال، مسوول یکی از نهادهای آموزشی از توقف فعالیت انهادش نگران است و می‌گوید که امارت اسلامی باید برای پیشرفت کشور با نهادهای آموزشی همکار باشد.

فضل صابری، مسوول یک نهاد آموزشی گفت: «با توقف فعالیت این نهادها، ما نگرانی این را داریم که آموزش و پرورش برای کودکان در افغانستان برای همیشه محو خواهد شد.»

ثریا پیکان، فعال حقوق زن، گفت: «این نوع مسدود شدن‌ها و ممنوعیت‌ها ضرری به آموزش و پرورش در افغانستان است. اطفال افغانستان که از لحاظ علمی و اقتصادی فقیرترین اطفال جهان استند، بازهم آسیب می‌بینند.»

با این حال، دختران دانش‌آموز از رهبران امارت اسلامی می‌خواهند که دروازه‌ مکتب‌ها را به روی دختران باز کنند.

ستاره، دانش‌آموز، در این باره گفت: «تمام دختران آرزو داشتند که برای خود، خانواده و جامعه خود در آینده داکتر، انجنیر یا معلم موفق شوند؛ اما از وقتی که امارت اسلامی دروازه‌های مکتب را به روی ما بسته کرده، نمی‌توانیم به آرزوهای خود برسیم.»

پیش از این گزارش‌های از بسته شدن ده‌ها مرکز آموزشی غیردولتی در کشور پخش شدند؛ اما این مساله تاکنون از سوی امارت اسلامی به‌گونه‌ی رسمی تایید و یا رد نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره