Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یعقوب مجاهد: به خارجی‌ها اجازه مداخله در مسایل داخلی را نمی‌دهیم

مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، گفته است که خواست‌های خلاف قوانین اسلامی در کشور هرگز پذیرفته نمی‌شود.

آقای مجاهد همچنان گفته که برخی از خواست‌های جامعه جهانی خلاف شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان اند که برای حکومت سرپرست قابل پذیرش نیست.

به باور سرپرست وزارت دفاع، تشکیل حکومت همه‌شمول، مسایل آموزشی و آزادی بیان از مسایل داخلی کشور استند و جهان نباید در این گونه مسایل مداخله کند.

محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، به طلوع‌نیوز گفته است: «ما در مسایل داخلی اجازه مداخله به خارجی‌ها را نمی‌دهیم. این که نوعیت حکومت چه گونه است. به کدام شکل باشد، کی در حکومت باشد و کی نباشد، سلسه آموزش چه گونه باشد و همین‌گونه در مورد آزادی بیان باید چه گونه رفتار کنید. پالیسی ما از گذشته این‌گونه بوده است که افغان‌ها خود شان باید در این زمینه تصمیم بگیرند.»

مولوی محمد یعقوب مجاهد در بخشی دیگر سخنان‌اش افزوده است که ایالات متحده امریکا در مسیر دشمنی با حکومت سرپرست افغانستان در حرکت است. او از امریکا نیز خواسته است که از مداخله در مسایل داخلی افغانستان دست بردارد.

سرپرست وزارت دفاع افزود: «ما از امریکا می‌خواهیم که افغانستان یک کشور مستقل و آزاد است. باید در بخش‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آزادی خود را داشته باشد. آنان باید تلاش نکنند که آن را تحت کنترول خود نگهدارند و یا اهداف خود را بر آن تطبیق کند.»

این مقام ارشد نظامی حکومت سرپرست درباره‌ی درگیری‌های مرزی میان مرزبانان امارت اسلامی با مرزبانان کشورهای همسایه گفته است که حکومت سرپرست خواهان نبرد و درگیری با هیچ کشور به ویژه با کشورهای همسایه نیست.

او درباره درگیری‌های مرزی گفت: «بعضی وقت‌ها چنین شده است که در بعضی سرحدات افغان‌ها بر مردم عام شلیک شده و شهید شده‌اند. این موارد با پاکستان نیز شده است و با ایران نیز به وقوع پیوسته و با کشورهای دیگر نیز چنین شده است. آن‌جا میان نیروهای امنیتی ما و آنان تنش ایجاد شده است.»

سرپرست وزارت دفاع در این گفت‌وگو تاکید کرده است که حکومت سرپرست خواهان داشتن روابط خوب با تمامی کشورها به شمول همسایه‌گان است. او بار دیگر اطمینان داد که امارت اسلامی هرگز اجازه نمی‌دهد تا از خاک افغانستان ضد کشورهای جهان کار گرفته شود.

یعقوب مجاهد: به خارجی‌ها اجازه مداخله در مسایل داخلی را نمی‌دهیم

به باور سرپرست وزارت دفاع، تشکیل حکومت همه‌شمول، مسایل آموزشی و آزادی بیان از مسایل داخلی کشور استند و جهان نباید مداخله کند.

تصویر بندانگشتی

مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، گفته است که خواست‌های خلاف قوانین اسلامی در کشور هرگز پذیرفته نمی‌شود.

آقای مجاهد همچنان گفته که برخی از خواست‌های جامعه جهانی خلاف شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان اند که برای حکومت سرپرست قابل پذیرش نیست.

به باور سرپرست وزارت دفاع، تشکیل حکومت همه‌شمول، مسایل آموزشی و آزادی بیان از مسایل داخلی کشور استند و جهان نباید در این گونه مسایل مداخله کند.

محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، به طلوع‌نیوز گفته است: «ما در مسایل داخلی اجازه مداخله به خارجی‌ها را نمی‌دهیم. این که نوعیت حکومت چه گونه است. به کدام شکل باشد، کی در حکومت باشد و کی نباشد، سلسه آموزش چه گونه باشد و همین‌گونه در مورد آزادی بیان باید چه گونه رفتار کنید. پالیسی ما از گذشته این‌گونه بوده است که افغان‌ها خود شان باید در این زمینه تصمیم بگیرند.»

مولوی محمد یعقوب مجاهد در بخشی دیگر سخنان‌اش افزوده است که ایالات متحده امریکا در مسیر دشمنی با حکومت سرپرست افغانستان در حرکت است. او از امریکا نیز خواسته است که از مداخله در مسایل داخلی افغانستان دست بردارد.

سرپرست وزارت دفاع افزود: «ما از امریکا می‌خواهیم که افغانستان یک کشور مستقل و آزاد است. باید در بخش‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آزادی خود را داشته باشد. آنان باید تلاش نکنند که آن را تحت کنترول خود نگهدارند و یا اهداف خود را بر آن تطبیق کند.»

این مقام ارشد نظامی حکومت سرپرست درباره‌ی درگیری‌های مرزی میان مرزبانان امارت اسلامی با مرزبانان کشورهای همسایه گفته است که حکومت سرپرست خواهان نبرد و درگیری با هیچ کشور به ویژه با کشورهای همسایه نیست.

او درباره درگیری‌های مرزی گفت: «بعضی وقت‌ها چنین شده است که در بعضی سرحدات افغان‌ها بر مردم عام شلیک شده و شهید شده‌اند. این موارد با پاکستان نیز شده است و با ایران نیز به وقوع پیوسته و با کشورهای دیگر نیز چنین شده است. آن‌جا میان نیروهای امنیتی ما و آنان تنش ایجاد شده است.»

سرپرست وزارت دفاع در این گفت‌وگو تاکید کرده است که حکومت سرپرست خواهان داشتن روابط خوب با تمامی کشورها به شمول همسایه‌گان است. او بار دیگر اطمینان داد که امارت اسلامی هرگز اجازه نمی‌دهد تا از خاک افغانستان ضد کشورهای جهان کار گرفته شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره